Kinesiska militären övade i Östkinesiska sjön
Kinesiska flottister ombord på en fregatt förtöjd i Shanghai den 22 september 2011. (Foto: Guillaume Klein/AFP/Getty Images)


Kinesiska flottan genomförde nyligen en övning i Östkinesiska sjön där även civila fartyg deltog, rapporterade statliga medier. Detta tyder på att kommunistregimen försöker visa sin militära styrka mitt under det diplomatiska bråket med Japan rörande Senkakuöarna.

”Övningen syftade till att förbättra samordningen mellan flottan och sjöfartsverkets patrullbåtar, samt göra dem effektivare i nödsituationer så att de ska kunna skydda Kinas territoriella suveränitet och maritima intressen”, rapporterade kinesiska kommunistpartiets språkrör Xinhua.

Elva fartyg, åtta flygplan och minst tusen fartyg från flottan, sjöövervakningen och fartyg från fiskeriledningen deltog i operationen, vilken Xinhua beskrev som en ”rutinövning”. Den genomfördes öster om Zhoushan i Zhejiang-provinsen i Kina.

Statliga medier, vilka visade bilder på kinesiska krigsfartyg, sjukvårdare och militärer, tillsammans med en helikopter som deltog i övningen, sade att grunden för övningen varit simulerat olagligt intrång i landet, obstruktion, ”avsiktlig inblandning” samt trakasserier från utländska fartyg.

Det sades också att både fiskebåtar och patrullerande sjöövervakningsfartyg blev ”jagade” och ”trakasserade” under patrullering i de omstridda vattnen, utan att närmare uppgifter lämnades.

Japan köpte i förra månaden de återstående tre öarna från en japansk affärsman, ett drag som underblåste de spända relationerna med Kina. Taiwan gör också anspråk på öarna, som är steniga och obebodda, men som sägs ha utmärkta fiskevatten och naturgasförekomster nära land.

Japans utrikesminister Koichiro Genba försvarade i en intervju med BBC på torsdagen Japans köp av öarna och sade att om Tokyos guvernör, Shintaro Ishihara, hade köpt öarna så som han hade aviserat, skulle det ha skapat en mer dramatisk diplomatisk situation. Ishihara, en politiker på den yttersta högerkanten, som länge har varit kritisk mot den kinesiska regimen, ville segla ut till öarna.

”Under sådana omständigheter skulle Tokyos kommunstyre ha kunnat köpa dem. Situationen kunde ha varit mycket värre. Om regeringen inte hade köpt öarna, tror jag att Ishihara skulle ha gått iland på öarna vid det här laget”, sade Genba.

Genba sade att Japan är den rättmätiga ägaren till öarna, men tillade att Tokyo och Peking inte borde trappa upp spänningarna.

”Kina den största handelspartnern för Japan. Japan har också det största antalet företag som investerar i Kina. På frågan om suveränitet kan Japan inte medge sådant det inte kan medge. Men våra ekonomier är beroende av varandra och vi vill vårda den för båda parter fördelaktiga relationen”, sade han.

Flera japanska företag och bolag har blivit attackerade av protesterande i Kina under demonstrationer, vilka utlöstes av kampen om öarna. Stora japanska företag, däribland Toyota och Nissan, stoppade också produktion.

Turister från både Japan och Kina har skurit ner på resor till varandras länder.

Översatt från engelska.