Kinesiska medborgare deklarerar sina utträden ur det Kinesiska kommunistpartiet
Tecknen betyder "Avsäg er det Kinesiska kommunistpartiet". (Foto: The Epoch Times)


Redaktörens anmärkning: Epoch Times publicerar här direktöversatta uttalanden från kineser som lämnat det kinesiska kommunistpartiet och dess underorganisationer. Sådana uttalanden skickas in till en sajt knuten till den kinesiska upplagan av Epoch Times, Dajiyuan.Rörelsen att avsäga sig, gå ur, eller lämna kommunistpartiet, som kallas ”Tuidang” på kinesiska, startade i slutet av 2004, strax efter att Epoch Times publicerat Nio kommentarer om kommunistpartiet, en serie ledarartiklar som utforskar kommunistpartiets natur och historia. Uttalandena ger en sällsynt och rak inblick i historien. Kineser vänder kommunistpartiet ryggen, och väljer samvete framför bekvämlighet och går fredligt in i ett framtida Kina utan partiets styre.

Här följer ett urval av ”Tuidang”- (Lämna partiet-) deklarationer från kinesiska medborgare den 3-8 juli 2013.

Jag hoppas att det kinesiska kommunistpartiet snart ska förgås

Jag meddelar mitt utträde ur de Unga pionjärerna och kapar alla band till det Kinesiska kommunistpartiets organisationer idag.

Det kinesiska kommunistpartiet är grundorsaken till alla katastrofer. Jag var medlem i partiets Unga pionjärer, men jag deklarerar härmed högtidligt att jag bryter all kontakt med det onda partiet och jag kommer inte längre att stödja någon partirelaterad fråga. Jag hoppas att det Kinesiska kommunistpartiet snart kommer att förgås så att kinesernas lidande kan få ett slut.

Qing Feng
3 juli 2013, 23:07
Kina

Utträde ur de Unga pionjärerna

Det korrupta kinesiska Kommunistpartiet är så dåligt att det inte finns någon botten på dess ondska. Vi träder frivilligt ur partiets Unga pionjärer för att distansera oss från ondskan och välja godheten. Vi förbereder oss för att välkomna den nya erans inträde.

Jixiang, Ruyi, Meihua, Guihua och åtta andra… 12 totalt
3 juli 2013, 09:07

Jag går helt ur alla kommunistpartiets organisationer

Kinesiska kommunistpartiets historia är full av bedrägeri och våld. Det är en historia fylld av förgiftning av sinnet, mänskligt lidande och förstörelse av kulturen. Alla problemen – oavsett om det gäller kinesiska livsmedelsprodukter eller luft- och vattenföroreningar – är det kaotiska resultatet av människors förvirring som kommunistpartiet har fött upp dem med.

Det är inte bara vanliga människors önskan om att kommunistpartiet ska elimineras, utan också en manifestation av himlens medkänsla och vilja. Jag tillkännager här högtidligt att jag helt och hållet drar tillbaka mitt medlemskap från alla de organisationer som är förknippade med kommunistpartiet och blir en ny människa med en ljus framtid, som åtnjuter verklig frihet.

Zhen Xin
4 juli 2013, 11:21

Utträde ur ungdomsförbundet och Unga pionjärer

Jag var sekreterare i Ungdomsförbundet på mitt jobb. Jag ogillade mitt jobb eftersom jag kände mig som en bluff när jag var tvungen att skriva vilseledande rapporter från det kommunistiska Förbundets aktiviteter. En partifunktionär bad mig göra mig redo att bli partimedlem. När jag var utomlands fick jag kännedom om ”tillbakadragande från alla tre kommunistpartiets organisationer”. Jag bestämde mig för att separera mig från det onda partiet i mitt hjärta så jag meddelar nu mitt utträde. Samtidigt vill jag uttrycka mitt stöd för Falun Gongs ansträngningar när det gäller att klargöra sanningen och stå emot förföljelsen.

Han An’an
4 juli 2013, 21:26
Shanghai

Utträde ur Partiet

Jag har arbetat inom kinesiska kommunistiska tjänstemannacirklar i årtionden, och jag är djupt medveten om kommunistpartiets onda natur. Den här gangstergruppen har orsakat det kinesiska folket allvarlig förstörelse men har aldrig gjort något som var till nytta för folket. Några av de symboliska åtgärderna för att berika vanliga människor vidtogs i desperata situationer, och var avsedda att förlänga partiets eländiga existens.

Jag är 90 år gammal men utan att vara klar i huvud arbetade jag som partitjänsteman i årtionden. Jag arbetade hårt för partiet med att lura och skrämma vanliga människor – jag skäms för det! Gud har låtit mig uppnå denna höga ålder, och nu när jag har träffat Falun Gong-utövare håller jag med om vad de säger. Det är alldeles sant att man måste leva efter principer, värdiga samvetet och förfäderna; man måste respektera himlen och göra goda gärningar, för det är vår grund för att vara mänsklig.

Den marxism som har sitt ursprung i Väst är mot himmel och jord, och är anti-mänsklighet; den provocerar fram dåliga gärningar och driver människor mot helvetet.

Jag ser till sist ondskan i detta parti och jag förklarar högtidligt: Jag lämnar för alltid Kommunistpartiet och alla partirelaterade organisationer; renar och rensar min kropp, mitt sinne och mina tankar; och raderar bort vilddjurets märke. Jag är 90 år gammal men jag kommer att starta om på nytt och bli en god människa med en ljus framtid, upprätt och med respekt för himlen och för Gud.

Cui Zhibin
5 juli 2013, 21:07
Hebeiprovinsen

Jag lämnar högtidligen alla organisationer med anknytning till det onda partiet

Jag har till sist blivit klar i huvudet efter att ha läst igenom ”Nio kommentarer” och ”Lös upp partikulturen”, och jag inser att det kinesiska kommunistpartiet [spöke] har satt sig fast på varje kines tankar och har ersatt kinesiska folkets självständiga tänkande. Jag tillkännager högtidligt mitt utträde ur alla organisationer med anknytning till det onda partiet.

Lei Jiaxiang
5 juli 2013, 19:42

Som kinesisk kommunist kommer jag att dö med evig ånger

Jag var en gång en person med ett gott samvete. Men till min djupaste sorg har jag från den dag, då jag blev medlem av Kinesiska kommunistpartiet, gjort saker som går emot samvetet och är oförlåtliga. Jag var en gång väldigt stolt över mina prestationer inom partiet, men mer och mer fylls jag av ånger när jag ser tillbaka på vad jag gjorde. Jag önskar bara lämna det bedrägliga partiet och hoppas att få frid efter min död.

Wang Baoxiang
8 juli 2013, 21:28
Hangzhou, Zhejiang-provinsen

Lämnar ungdomsförbundet

Min son och jag lämnar det Kinesiska kommunistiska ungdomsförbundet. Förra året öppnade min son ett företag och anlitade människor som skulle utveckla spelmjukvara. På grund av en annan parts ständiga förseningar vidtog min son åtgärder för att få betalt för sitt arbete. Den andra parten slutförde inte projektet, men rapporterade falskeligen till polisen att de hade blivit utsatta för utpressning. Polisen fängslade brutalt min son. Vi anlitade en advokat för att försvara min son utifrån verkliga fakta. Rättegången avslutades den 22 mars 2013, men min son sitter fortfarande frihetsberövad.

Su Meiling, Wei Kefei
8 juli 2013, 13:57
Shanghai

Lämnar Pionjärerna, Förbundet och Partiet

Det Kinesiska kommunistpartiet: ondskefullt, giftigt, levande organstölder, våldtar unga flickor, korruption, beslagtar folks fastigheter med våld, påtvingad rivning och förflyttning, undermåligt byggande, dödar unga studenter, använder skattepengar till underhåll åt sina älskarinnor, munnen full av patriotism, skicka hustrur och barn utomlands, deponerar statliga pengar i utländska institutioner, tar människors kött och blod.

Minst 90 procent av miljardärerna i Kina är partimedlemmar. De är fulla av bedrägliga ord om att det är för folket; säger goda saker men gör bottenlöst ont. Jag vill helt eliminera denna röda ondska.

Chen Yi, Hu, Xia Yang, och fem andra… åtta totalt

8 juli, 22:48

Lämnar Partiet och Förbundet

Jag är 73 år gammal och arbetade i hela mitt liv för partiet med att stödja gränsregionerna. Jag är pensionerad och får omkring ynka 2 000 yuan (ungefär lika mycket i kronor). Jag är så upprörd över de korrupta tjänstemännen att det gör ont i tänderna. Att jag idag fick veta sanningen från Falun Gong-utövare klargjorde slutligen saker för mig. Jag är fast besluten att lämna alla organisationer med kopplingar till det onda partiet för att göra mitt liv värdigt.

Zhand Changshou
8 juli, 22:21
Xinjiang Kashi

147 710 228 kineser har offentligt deklarerat sitt utträde ur Kinas Kommunistparti och dess ungdomsgrupper fram till den 8 oktober 2013

Översatt från engelska