Kinesiska människorättsadvokater vittnade vid kongressförhör
Kinesiska människorättsadvokater uppdaterar kongressen på de ökade trakasserierna mot advokater som försvarar offer för religiös förföljelse. (Foto:Li Sha/The Epoch Times)


Kinesiska advokater vittnade vid Tom Lantos Human Rights Comission Hearing på eftermiddagen den 29 oktober, för att uppdatera kongressen på den förvärrade situationen för människorättsadvokater och religiösa personer i Kina.

Människorättsadvokaterna Zhang Kai och Jiang Tianyong talade på hearingen som hölls av de republikanska senatorerna Frank Wolf, som även är en av kommissionens ordförande, och Chris Smith, som är medlem av kongressens utrikespolitiska kommitté. Vittnesmål från advokaten Jin Bo, som inte själv kunde närvara, hördes också.

Medlemmar av huskyrkor utsätts fortfarande för olagliga trakasserier och påtryckningar från myndighterna, enligt Zhang Kai. Han sade att de hålls fängslade och skickas till arbetsläger eller straffas som kriminella och att domstolarna ofta motarbetar advokater som försöker försvara dem genom att inte inge rättsfall till domstolar, inte hålla rättegångar eller fälla domar.

Jiang Tianyong sade att advokater i hans situation, som försvarar i fall som gäller trosfrihet, har utsatts för allt värre trakasserier och förföljelse av myndigheterna. De förföljs av hemlig polis och får inte lämna sina hem på politiskt känsliga dagar eller när utländska ledare är på besök. Deras familjer kan trakasseras eller tvingas flytta när myndigheterna pressar hyrevärdarna att inte hyra ut till dem längre.

Jiang, som tog sig an fallen med de förföljda advokaterna Chen Guangcheg och Gao Zhisheng, har själv förföljts på grund av sin kristna tro. Den 9 juli i år upphävde Pekings kommunala juridikbyrå hans rätt att praktisera som advokat.

På hearingen togs även förföljelsen av Falun Gong, en kinesisk andlig metod, upp. Falun Gong-utövare i Kina är inte garanterade rätten till en försvarsadvokat, sade Jiang.

– Jag har funnit att förtrycket mot Falun Gong verkligen är en allvarlig människorättskatastrof, sade han.

Jiang har försvarat nära 20 Falun Gong-utövare sedan 2008.
– De grips helt enkelt bara för att de utövar, ställs inför rätta för att de ger rörelsens böcker till andra personer och döms bara för att de spridit material som avslöjar förföljelsen.

Jiang sade att myndigheterna avsätter pengar, lokaler, personal och utrustning för att tortera den här gruppen och att spår av fysisk tortyr ofta syns tydligt i rätten.

För Falun Gong-utövare är advokater förhindrade att använda lagen, konstitutionen eller mänskliga rättigheter för att försvara klienterna, sade Jiang. Deras enda försvar är att förneka.

Kinesiska myndigheter försöker ”sekularisera” religiösa frågor för att minska pressen från det internationella samfundet, samtidigt som man förnekar människor deras trosfrihet, enligt en representant som talade å Jin Bos vägnar. Jin Bo är en advokat från Shanxiprovinsen.

Jin tog även upp myndigheternas behandling av huskyrkor.

– Förstörelsen av huskyrkor är inte bara ett steg bakåt för Kinas religionsfrihet, det är en enormt angrepp på alla kinesiska medborgares frihet. Det är ett allvarligt hinder för att Kina ska kunna röra sig i riktning mot frihet och rättssäkerhet, sade Jin.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/24578/