Kinesiska konsulatets kontrollutövning på University of Minnesota
You Yunqing, tidigare ordförande för den kinesiska studentföreningen på University of Minnesota (Foto:The Epoch Times)


I samband med att den kinesiska student- och forskarföreningen (CSSA) på University of Minnesota arrangerade 2004-års nyårsfirande började kinesiska konsulatets tjänstemän agera på ett sätt som visar hur de kontrollerar och manipulerar kinesiska studenter i USA.

You Yunqing fick en tydlig bild av hur man använder kinesiska studenter för att motarbeta de som Kinas kommunistparti (KKP) anser vara dess fiender och för att agera som spioner för KKP.

You Yunqing var ordförande i CSSA på University of Minnesota (UM) under åren 2002-2003 och år 2004 var han medlem i föreningens kommitté. Han berättar att på kvällen den 26 januari 2004 var två medlemmar vid utbildningsavdelningen vid det kinesiska konsulatet i Chicago, Cheng Jiacai och Jiang Bo, värdar för en middag för dussintals medlemmar i universitetets förening.

Efter middagen klagade Cheng och Jiang till You Yunqing: ”Vårt konsulat har mycket att göra. För tillfället hanterar vi över 60 studentföreningar i USA. Om varje förening betedde sig som ni gör, hur skulle vi kunna hantera dem alla? UM:s studentförening har alltid varit bra på att följa våra direktiv. Varför är det nu en sådan störning?”

Störningen som Cheng och Jiang hänvisade till var att You hade haft en annons i Epoch Times om det årliga firandet av kinesiskt nyår på UM CSSA den 31 januari. Epoch Times har varit kkp:s måltavla från tidningens första publiceringsdag år 2000.

Cheng från det kinesiska konsulatet ringde direkt till You och frågade ut honom om annonsen och uppmanade honom att inte tillåta Falun Gong-utövare att delta i nyårsfirandet.

Attacker mot Falun Gong

Wang Xiaodan och Chi Xuedong var båda på middagsbjudningen och båda utövade Falun Gong. Efter att Wang och Chi hade gått började Chen attackera Falun Gong. Cheng beordade studenter att bryta sina relationer till Falun Gong-utövarna, kämpa mot dem i förebyggande syfte och att störa Falun Gong-relaterade aktiviteter.

Enligt You sade Cheng: ”Om Falun Gong håller aktiviteter på universitetet bör ni protestera mot det för att visa er opposition. Det kinesiska konsulatet är ert enda stöd i USA och endast konsulatet kan representera er här om det finns juridiska problem under studietiden.”

Efter diskussioner med konsulatets tjänstemän avgick dåvarande ordförande Zhang Xiaowu. Ett nytt val arrangerades snabbt till den 7 februari. Wang bestämde sig för att kandidera till ordförandeposten. Hans motpart var Li Meng.

Enligt You ”hade Wang varit studentföreningens kommittémedlem under två år. Hon hade hjälpt andra och gjort många tjänster åt sina studiekamrater.” Li däremot gjorde inte mycket för studentföreningen enligt You.

Till valdagen ”kom det plötsligt över hundra personer för att rösta. Det har aldrig varit så många väljare för CSSA:s val. Även när studentföreningarna visar filmer kommer det aldrig så många deltagare,” uppgav You.

Lis valkampanj hade börjat med att han redan tidigt denna morgon under pseudonym ”Happy Dawn” postat ett meddelande på MIT:s (Massachusetts Institute of Technology) webbanslagstavla som är populärt bland kinesiska studenter i Kina och utanför Kina. Meddelandet sade: ”Om vi inte ingriper kommer Falun Gong att ta över CSSA. Låt oss stoppa Falun Gong från att ockupera CSSA.”

Han sände sedan samma meddelande anonymt till alla kinesiska studenter på Minnesotas universitet. Li bad också kinesiska studenter att sända hans e-mail vidare till sina vänner på universitetet.

När Wang talade till folkmängden började flera personer störa och försökte överrösta henne. En kvinna som inte utövade Falun Gong röstade på Wang, för vilket hon själv kallades för Falun Gong-utövare och kritiserades.

Enligt Wang lämnade totalt nio studenter föreningen efter att Li blivit vald till ordförande. De gav olika förklaringar. Några av dem sade att de inte ville acceptera kkp:s kontroll av valet. Andra sade att de inte längre kunde acceptera att deras aktiviteter övervakades av kkp.

– Eftersom alla studenter vill leva lugnt liv kunde de inte längre tolerera att konsulatet ringde till dem och gjorde olika förfrågningar. För att undvika problem avgick studenterna succesivt, sade Wang

Spioner på universitetsområdet

– Ordförande Zhangs avgång i studentföreningen och de plötsliga uppdykandet av Li hade arrangerats av kkp. Natten före valet ringde KKP till studentföreningens medlemmar. Många studenter från CSSA berättade för mig mycket öppet att de hade familjemedlemmar i Kina som var ovilliga att gå emot konsulatets direktiv, sade You.

Wang tror att studenternas beteende att försökta överrösta henne när hon skulle tala, inte återspeglar beteendet för en typisk kinesisk student. Hon tror att sådant ohövligt beteende hellre representerar ligisters gärningar från Kinas fastland. ”Jag är mycket överraskad,” sade Wang. ”Hur kunde University of Minnesota ha sådana studenter?”

Wang fick senare höra från andra att denna särskilda grupp studenter har alltid dröjt kvar på universitetsområdet och har aldrig tagit slutexamen. De bytte från en institution till en annan. Enligt vad Wang har hört har kkp sänt denna och liknande studentgrupper för att etablera sig på olika universitet för att kunna utföra kkp:s order. Eftersom de är betalda av kkp är deras enda syfte att spionera på andra kinesiska studenter.

You hade också hört att det kinesiska konsulatet utsåg en eller två personer i en studentförening på ett universitet att följa deras order och spionera.

Mutor till ordföranden

You anser att ”på ett sätt fungerar studentorganisationerna som en spionorganisation. När en ordförande i en studentorganisation är vald måste han utföra arbetet som konsulaten anvisar annars tvingas han att avgå.”

– Jag var ett undantag, sade You med ett leende.

– Kanske hade konsulatet i början förbisett det och visste inte om att jag hade deltagit 1989 i studentrörelsen för demokrati. Efter upptäckten om min bakgrund började de kontrollera UM CSSA noggrannare.

You sade att sedan UM CSSA hade bildats 1984 hade alla dess aktiviteter finansierats av det kinesiska konsulatet. Yous första kontakt med föreningen var när han var volontär 2001.

I maj 2002 valdes han till ordförande. Inte långt därefter introducerades han av tidigare ordförande till Cheng Jiacai. Under året som You var ordförande mailade Cheng honom totalt 3000 dollar i checkar under hans eget namn. You förde genast över pengarna till studentföreningens konto.

– I själva verket gavs dessa så kallade aktivitetsmedel från konsulatet inte till studentföreningen. Medlen gavs i stället till ordföranden för checken var ställd direkt på ordföranden. Checkarna är en direkt muta till ordföranden. Konsulatet håller inne checken om ordföranden inte följer deras direktiv, sade You.

Politiska mål

När You kommenterade ordförandevalet 2004 sade han: ”Li kandiderade plötsligt för valet med program som var mot Falun Gong. Resultaten av detta studentval var politiska och representerade inte det som studenterna ville.”

– Jag organiserade en gång en aktivitet där jag bjöd in Falun Gong-utövaren Zhang Erping att hålla ett tal. Konsulatet sade till mig att i framtiden krävde sådana aktiviteter deras direkta godkännande, sade You.

– Efter det att konsulatet upptäckte min bakgrund gav de mig inte längre några politiska uppgifter. I stället började de övervaka mina dagliga aktiviteter och min korrespondens.

– Konsulatet tilldelade uppgifter till ordföranden före och efter mig. Man styrde studenter bland annat att protestera mot Dalai Lamas besök och att skriva brev till andra organisationers protestaktiviteter. Men när jag var president gavs inga uppgifter, fortsatte You.

– Enligt min förståelse är detta ett kontrollsystem. Konsulatet tilldelade dem uppgifter via den amerikanska mellanvästs kinesiska studentorganisation. Till exempel gick ordföranden på University of Illinois vid ”Urbana-Champaign” på konsulatets direktiv till en internationell konstfestival för att ta bort Taiwans flaggor som taiwanesiska studenter hade, vilket orsakade konflikter. Det fanns också studentföreningar på andra universitet som höll utställningar mot Falun Gong på konsulatets direktiv, avslutade You.

Översatt från engelsk version