Kinesiska konsulatet försökte stoppa Shen Yun-show i Houston
Wortham Center i Houston. (Foto: Epoch Times)


Bara några dagar innan Shen Yun Performing Arts lät ridån gå upp för sina tre framträdanden i Houstons Wortham Center den 2-3 juli kom sponsorerna till stadsfullmäktige med bevis för att det kinesiska konsulatet försökt sabotera för det New York-baserade scenkonstkompaniet.

Stadsfullmäktige svarade med att förklara 2-3 juli som ”Shen Yun-framträdandenas dagar”.

När Shen Yun framträdde i Little Rock, Arkansas i januari fick teatern Robinson Center Music Hall ett brev från det kinesiska konsulatet i Houston där man krävde att ledningen skulle ställa in showen; annars skulle det ”undergräva relationerna mellan Kina och USA”.

Brevet var från konsulatet, men saknade underskrift. Teaterledningen ignorerade brevet och showen visades utan problem.

Vid Houstons stadsfullmäktiges möte den 29 juni visade en representant för New Tang Dynasty TV (NTDTV) i Houston, som är medarrangör av Shen Yuns show, ett brev för borgmästaren och fullmäktiges ledamöter.


Ett brev från det kinesiska konsulatet i Houston som krävde att Robinson Center Music Hall i Little Rock, Arkansas, ställde in showen, annars skulle det ”undergräva relationerna mellan Kina och USA”. (Foto: Epoch Times)

Ett brev från det kinesiska konsulatet i Houston som krävde att Robinson Center Music Hall i Little Rock, Arkansas, ställde in showen, annars skulle det ”undergräva relationerna mellan Kina och USA”. (Foto: Epoch Times)

Representanten, en kvinna vid namn Guo, informerade fullmäktige om att brevet var ett av många exempel på de kinesiska konsulatens försök att störa Shen Yun. Enligt Guo har teatern i Houston också trakasserats.

Song, som kommer från södra USA:s Falun Dafa-förening, och medarrangör för Shen Yun i Houston, rapporterade att en tjänsteman vid Wortham Center, som önskar vara anonym, hade berättat att Centret också hade utsatts för påtryckningar. Källan sade att teatern visste vad den kinesiska regimen försökte göra och hur ledningen skulle hantera det.

Song tillade att under de tre år som Shen Yun har framträtt i Houston – på Jones Hall och the Wortham Center, två av stadens bästa teatrar – har Falun Dafa-föreningen haft goda relationer med både teatrarna och stadens styre.

Både år 2009 och 2010 förklarade staden Houston ”Shen Yun-dagen” i Houston som ett erkännande av Shen Yuns framträdanden där under deras världsturné.

Två välkända aktivister från Houston var också med på fullmäktigemötet och fördömde agerandet från det kinesiska kommunistpartiet (KKP).

Kim Nix, en lokal celebritet, sade att hon såg Shen Yuns promo-video vid en biljettförsäljning och blev fascinerad av den vackra dansen. Hon kallade KKP:s störningar för ”vulgära” och sade att hon inte trodde att invånarna skulle låta sig påverkas.

Sandra Hines, lokal ambassadör för World Peace (Fred i världen) och medlem i Asian Culture Association (Asiatiska kulturföreningen), sade till fullmäktige att den konst och kultur som Shen Yun kom med skulle gagna staden. Hon tillade att det här är ”de frias land och de modigas hem”, inte Kina.


Ambassadören för World Peace (Fred i världen) och medlemmen i Asian Culture Association (Asiatiska kulturföreningen), Sandra Hines sade att ”det här är Amerika, de frias land, och de modigas hem”. (Foto: Epoch Times)

Ambassadören för World Peace (Fred i världen) och medlemmen i Asian Culture Association (Asiatiska kulturföreningen), Sandra Hines sade att ”det här är Amerika, de frias land, och de modigas hem”. (Foto: Epoch Times)

Guo förklarade bakgrunden till KKP:s försök att sabotera Shen Yun. Shen Yun Performing Arts är känt som världens främsta klassiska kinesiska danskompani. Dess mål är att återuppväcka Kinas forna artistiska traditioner, vilka KKP har försökt förstöra alltsedan Kulturrevolutionen.

Jämsides med det traditionella programmet som visar gamla legender och berättelser inkluderar Shen Yun samtida dansnummer om dagens Kina och visar KKP:s förföljelse av Falun Gong-utövare – berättelser om mod och dygd när de står inför ondskan.

Shen Yun turnerar till städer runtom i världen och nästan överallt utsätter KKP teaterledningarna och det lokala styret för påtryckningar för att få dem att ställa in showen.

Guo rekommenderade Houstons stadsfullmäktige att själva se showen. Hon sade att de efter att ha sett showen skulle förstå varför den kinesiska regimen är så rädd för Shen Yun och varför Shen Yun prisas så av publiken runtom i världen.

Efter presentationen uttryckte många fullmäktigeledamöter bestörtning över det osignerade brevet. Houstons borgmästare, Annise Parker, uttryckte sitt stöd. Med ett leende sade hon till Guo:

– Jag har sett showen, och den var vacker. Tack.

NTDTV har lämnat ett brev till FBI. En kvinna vid namn Tang, som arbetar vid TV-stationen, sade att hon informerat FBI om liknande händelser på andra ställen i världen. FBI:s tjänstemän sade att de ämnade undersöka fallet.

Efter uttalanden från showens sponsorer och supportrar uttryckte stadsfullmäktiges ledamot Al Hoang sitt stöd och tog en bild av alla som ett minne av stunden. Al Hoang hade mottagit flera trakasserande brev från KKP men sade att hon helt enkelt struntade i dem och fortsatte att njuta av Shen Yuns framträdanden.

Song sade att Shen Yuns framträdanden, deras goda och rena teman, och den klassiska kinesiska kulturen har vunnit publikens hjärtan över hela världen.

– Shen Yuns popularitet kommer inte att påverkas av KKP, sade han.

– KKP kan förtala [och] hota. Förutom att avslöja sig självt genom dessa onda och försåtliga metoder hjälper det bara till att främja Shen Yun ännu mer. Biljettförsäljningen inför de kommande framträdandena går bra, sade Song.

Information om föreställningarna: www.shenyunperformingarts.org

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/38461/