Kinesiska konsulatet fick inte bestämma i Göteborg
Det kinesiska konsulatet i Göteborg. (Foto: Barbro Plogander / Epoch Times)


På Grönsakstorget nummer 3 i Göteborg ligger huset som inrymmer den kinesiska regimens representanter i Västsverige.

På midsommaraftonens förmiddag samlades några Falun Gong-utövare framför konsulatet för att protestera mot den kinesiska regimens brott mot mänskliga rättigheter, och som vanligt ringde konsulatspersonalen efter polisen.

I Sverige har medborgarna ”rätt att mötas i grupp och att uttrycka sin mening genom att demonstrera”, enligt den svenska grundlagen, vilket kan vara svårsmält för en diktaturs representanter. När den kinesiska regimen 1999 kriminaliserade Falun Gong i Kina, ville de inte heller ha dess utövare vädjande om frihet framför sina konsulat och ambassader ute i världen.

– De har satt poliserna under väldig press. Konsulatpersonalen har försökt att hitta sätt att få oss bort härifrån, berättar Viveka Enoksson, som brukar komma dit regelbundet.

Demonstranterna har i flera år stått mitt emot en parkeringsplats som ligger bredvid konsulatet. Det var också hit polisbilen kom som konsulatet ringt efter.

Den 7 januari i år fick den svenska föreningen för Falun Dafa för första gången på flera år tillstånd att stå på den plats man egentligen ville stå på, rakt framför konsulatet. Men det kinesiska konsulatet framförde klagomål till polismyndigheten varpå polisen flyttade demonstranterna cirka 15 meter längre bort från konsulatet exakt två månader efter att tillståndet getts.

Chowa Choo från den svenska Falun Dafa Föreningen uppger att på grund av konsulatets påtryckningar har föreningens demonstrationsrätt inskränkts under åren 2005-2010. Han säger att demonstrera framför en parkeringsplats inte uppfyller syftet med föreningens protester mot regimen. Man vill rikta sig till konsulatet på ett rakt och konkret sätt.

Den 20 april kom ett beslut från förvaltningsrätten om att föreningen får stå på önskad plats.

– Det har varit en långdragen process i många år var vi ska stå. Men nu äntligen är det bestämt att från och med idag ska vi stå på den här platsen, säger Gabriel Kalyun.

Det står i domen att polismyndigheten inte har visat att sammankomsterna stört den allmänna ordningen, säkerheten och inte heller hindrat trafiken. Inget intrång eller någon skadegörelse har skett på konsulatets byggnad och inte heller har utövarna påverkat någon besökares önskan att besöka konsulatet.

”Det enda som har framkommit i målet är att det kinesiska konsulatet, mot vilket den allmänna sammankomsten riktar sig, har framfört klagomål. Vad den eventuella störningen eller det eventuella hotet skulle bestå i har inte framkommit”, står det i domslutet.