Kinesiska kommunistpartiets riktlinjer för censur lades ut på nätet
Students for a Free Tibet demonstrerar under en elektronisk anslagstavla som hyrs av den kinesiska regimens propagandaredskap, nyhetsbyrån Xinhua (näst överst) på Times Square i New York. Nyligen publicerade en korrekturläsare på regimens centrala propagandadepartement en lista på riktlinjer för propaganda och censur på nätet. (Stan Honda/AFP/Getty Images)


Kinesiska kommunistpartiets propagandister tycker om att arbeta i hemlighet, och dölja sina beslut att blockera, ta bort eller censurera i en dimma av mystik. Det blev just svårare att göra, efter att en korrekturläsare på det centrala propagandadepartementet publicerat en lista på riktlinjer för censur på nätet, och gett en personlig historia om hur det är att genomdriva mediekontroll.

Informationen dök upp på Zeng Lis blogg den 6 januari, under den pågående kontroversen kring hur Guangdongprovinsens propagandachef Tuo Zhen personligen ändrat i den liberala tidningen Southern Weeklys nyårsnummer.

Zeng Li, korrekturläsare på propagandadepartementet, förklarade hur Tuo Zhen stramat åt kontrollen över nyheterna sedan han tog över. Nyheten om Zengs anteckningar rapporterades först av Hongkongbaserade Apple Daily.

Zeng Li skrev att han hör till ett team vars uppgift är att "se till att tidningen går i rätt riktning vad gäller att forma den allmänna opinionen".

På sin blogg skrev han:

"För att se till att tidningarna kan publiceras utan problem, har Southern Media Group en intern grupp för kvalitetskontroll. Jag är medlem av den gruppen. Jag går igenom Southern Weekly och hjälper chefredaktören att garantera kvaliteten på tidningen, som kommer ut varje vecka."

"Under de senaste två åren har regeringen krävt striktare kontroll av nyheterna, och vi måste följa detta. Varje nummer har haft artiklar som vi har tvingats dra tillbaka. Ibland är det två artiklar, ibland så många som åtta. Normalt behöver ett dussintal artiklar ändras ordentligt. Många artiklar kommer aldrig ut. Reportrarna kände sig förtryckta och förorättade, men de tolererade i princip situationen."

"Sedan den nya ministern tillträdde i maj 2012 blev kontrollen av Southern Weekly och Southern Metropolis Daily strängare än någonsin. Det var så många förbud. Ministeriet sade till och med till Southern Weekly att de skulle få alla ämnen godkända i förväg. Reportrarna tilläts inte intervjua någon eller skriva något förrän ämnet hade godkänts. Viktiga reportage och ledarartiklar publicerades först när ministeriet hade gått igenom dem."

Apple Daily summerade de restriktioner som propagandadepartementet införde:

1. Intervjua, rapportera eller kommentera inte nyheter som har med Bo Xilai, den förre partisekreteraren i Chongqing, eller förre biträdande borgmästaren Wang Lijun att göra.

2. Flera spritmärken misstänks innehålla mjukgörande medel. Använd pressreleasen från Xinhua och tona ner denna nyhet.

3. I Guangshan i Henanprovinsen skadades 22 elever i en knivattack. Använd pressreleasen från Xinhua, men sätt inte denna nyhet på framsidan.

4. I En del byggnader i Foshan har man använt havssand som en komponent i byggnadsmaterialet. Intervjua inte någon och kommentera inte denna nyhet. [Det är olagligt att använda havssand som inte avsaltats som byggnadsmaterial. Havssand gör så att armeringen korroderar, vilket gör byggnaden instabil.]

5. Det ligger bilder på internet på Xi Jinping som besöker Guangdongprovinsen och bor på ett hotell. Använd inte dem.

6. Rapportera inte om affären med chefen för centrala sammanställnings- och översättningsbyrån.

7. Använd bara korta artiklar om korruptionsfallet med Qu Jianguo, den förre chefen för Zhuhai-avdelningen av China Guangfa Bank.

Översatt från engelska

Originalartikel på kinesiska