Kinesiska kommunistpartiets nya ledningsgrupp, Del 3: Liu Yunshan
Nya propagandachefen Liu Yunshan, nu medlem av ständiga utskottet, möter media den 15 november i Peking. (Feng Li/Getty Images)


Den 15 november meddelades vilka som kommer att ingå i Kinesiska kommunistpartiets politbyrås ständiga utskott. Förutom partiledaren Xi Jinping, och hans andreman och ekonomiske chef, Li Keqiang, var de övriga fem namnen ganska nya. Liu Yunshan är ett av dem.

Liu Yunshan föddes 1947 i staden Xinzhou i Shanxiprovinsen. Föräldrarna var partikadrer i Inre Mongoliet. Hans far arbetade under Bo Yibo, fadern till den skandalomsusade Bo Xilai. Efter examen från Jining Normal School i provinsen, arbetade han som lärare, kontorist vid propagandadepartementet och reporter för det statliga språkröret Xinhuas lokala kontor. Mellan juli 1982 och februari 1984 var han vicesekreterare för kommunistiska ungdomsförbundet i Inre Mongoliet samtidigt som Hu Jintao var kanslisekreterare för ungdomsförbundets centralkommitté. Därför anses Liu tillhöra Hus ungdomsförbundsfraktion.

Liu steg i graderna till att bli medlem av ständiga utskottet i Inre Mongoliets regionala partikommitté och sekreterare för den kommunala partikommittén i Chifeng. Efter examen från centrala partiskolan 1992 blev han vicechef för centralkommitténs propagandadepartement. 2002 blev han chef för propagandadepartementet och medlem av politbyrån.

Liu ska ha ställt in sig hos Jiang Zemin genom att ha organiserat propaganda som var positiv till Jiang i inhemsk och utländsk press. Han är emot alla typer av demokratireformer i Kina. 

Som landets propagandachef har han manipulerat och kontrollerat medieapparaten på Kinas fastland för att skydda partiets styre. När kineser på internet en gång röstade för ”byrån som du helst vill få bort”, var de två på topplistan politisk-rättsliga utskottet, som kontrollerar säkerhetsstyrkorna, och centrala propagandadepartementet, som Liu kommer att leda i sitt nya jobb.

Översatt från engelska.