Kinesiska kommunistpartiets nya ledningsgrupp, Del 1: Wang Qishan
Wang Qishan deltar i en gemensam presskonferens efter den 5:e kinesisk-amerikanska ekonomiska dialogen den 5 december 2008 i Peking, Kina. (Foto: Guang Niu/Getty Images)


Den 15 november meddelades vilka som kommer att ingå i Kinesiska kommunistpartiets politbyrås ständiga utskott. Förutom partiledaren Xi Jinping, och hans andreman och ekonomiske chef, Li Keqiang, var de övriga fem namnen ganska nya. Wang Qishan är ett av dem.

Wang Qishan föddes i juli 1948 i länet Tianzhen, Shanxiprovinsen. Hans far var professor vid Tsinghuauniversitetet i Peking. Med sin examen 1969 från Pekings gymnasium 35 var han en ”utbildad ungdom” och skickades till landsorten i staden Yanan, Shaanxiprovinsen.

Under denna period träffade han Yao Mingshan, dotter till den höge partiledaren Yao Yilin, och som han senare gifte sig med. Wang, som var en så kallad arbetare-bonde-soldat-elev under kulturrevolutionen (1966-1976), började 1973 studera historia vid Nordvästra universitet. Efter examen 1976 arbetade han vid Shaanxis museum i tre år och bytte sedan sitt huvudämne från Kinas historia till modern makroekonomi.

År 1982 kom Yao Yilin till kinesiska kommunistpartiets centralkommittés sekretariat som suppleant i politbyrån och Wang Qishan placerades då i byrån för landsbygdspolitiska utredningar inom partiets centralkommittés sekretariat. Detta var en övergångspost som fick in Wang Qishan på den politiska banan.

I mars 1993 tog Zhu Rongji över Yao Yilins tjänst som vice premiärminister. Zhu uppskattade Wang Qishans erfarenhet och duglighet inom bank- och finanssektorn. Tre månader senare blev Wang vice ordförande i People’s Bank of China.

Efter detta steg Wang snabbt i graderna. Han blev ordförande och partisekreterare i Kinas Construction Bank år 1996, därefter medlem av partiets ständiga utskott i Guangdongprovinsen år 1997.

Därefter blev Wang viceguvernör i Guangdong år 1998, chef och partisekreterare för kontoret för ekonomisk omstrukturering inom det statliga rådet år 2000, sekreterare för Hainanprovinsen och chef för den provinsiella folkkongressens ständiga utskott år 2002, vice partisekreterare i Pekings kommun och tillförordnad borgmästare år 2003, medlem av politbyrån 2007, därefter vice premiärminister i det statliga rådet år 2008. Fastän han är rankad under Hui Liangyu, den ansvarige för jordbruket, och Zhang Dejiang, den ansvarige för viktiga ekonomiska sektorer, ses både Wang Qishan och Li Keqiang som de två drivande krafterna bland dessa vice premiärministrar.

Wang får kanske inte någon större möjlighet att fokusera på den ekonomiska utvecklingen, med tanke på att han har tilldelats ansvaret för myndigheten för korruptionsbekämpning.

Översatt från engelska.