Kinesiska kommunistpartiets nya ledare har offentliggjorts
De tidigare ledarna i det Kinesiska kommunistpartiet ger stående applåder under den 18:e partikongressens avslutning i Peking den 14 november. Dagen efter tillkännagavs de nya ledarna. (Lintao Zhang/Getty Images)


Centralkommitténs 376 medlemmar, som ”valdes” under den 18:e partikongressen, steg dagen efter kongressens slut åter in i folkets stora sal och ”valde” den nya politbyrån.

Resultatet av kongressen har självklart planerats och bestämts av partiet i förväg. Röstningen är bara en del av skådespelet. Men ritualer spelar en stor roll för det Kinesiska kommunistpartiet, och direkt efter ”röstningen” drog man fram de nya medlemmarna i utskottet för att möta och hälsa på de utländska och statliga medierna.

Gästerna fick vänta nästan en timme, en rekordförsening i de vanligen hårt schemalagda politiska ritualerna.

Alla blickar riktades
mot politbyråns ständiga utskott, en grupp bestående av sju män (tidigare nio), som är partiets nav. Valet av medlemmarna till ständiga utskottet har varit föremål för spekulationer och gissningar i flera månader.

Två poster i utskottet hade redan bestämts: Xi Jinping blir partiets generalsekreterare och Li Keqiang blir den nya premiärministern.

De fem nya medlemmarna i elitgruppen som offentliggjordes för första gången 15 november är Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan och Zhang Gaoli.


På bilderna syns Kinas nya medlemmar i politbyråns ständiga utskott: Xi Jinping, Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan och Zhang Gaoli. Kina offentliggjorde sina ledare den 15 november 2012. (AFP/AFP/Getty Images)

På bilderna syns Kinas nya medlemmar i politbyråns ständiga utskott: Xi Jinping, Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan och Zhang Gaoli. Kina offentliggjorde sina ledare den 15 november 2012. (AFP/AFP/Getty Images)

Dessa fem kinesiska namn är det viktigaste resultatet av veckans kongress i Peking, och ett av de få okända elementen. Samtidigt har partiets säkerhetsstyrkor gått ut hårt mot dissidenter och religiösa i hela landet, och satt huvudstaden under en mild version av undantagstillstånd.

Zhang Dejiang, 66 år, en av de så kallade ”kronprinsarna”, är son till en artillerigeneral. Nyligen städade han upp i Chongqing, genom att överta Bo Xilais post. Zhang befordrades av Jiang Zemin tidigt i karriären, men sägs nu vara lojal mot Hu Jintao.

Yu Zhengsheng, 68 år, anses vara ett ”smörjmedel” i det ständiga utskottet, på grund av sin röda familjebakgrund och sina politiska kontakter. Yu är känd för sitt samarbete med Jiang Zemin, men precis som Zhang vet han när de politiska vindarna ändrar riktning. Från att tidigare stöttat Bo Xilai har han öst galla över honom honom efter Wang Lijun-incidenten tidigare i år.

Liu Yunshan, 65 år, har
varit chef för propagandaavdelningen sedan 2007, och har lett propagandaprogram mot specifika grupper, som till exempel Falun Gong. Hans karriär har varit intimt förknippat med Hu Jintao och det Kinesiska kommunistpartiets ungdomsförbund, vilket är Hus maktbas.

Wang Qishan, 64 år, är mest känd för sina ekonomiska reforminsatser. Han har varit medlem av politbyrån sedan 2007 och vice premiärminister sedan 2008. Wang är en ”kronprins” med mäktiga föräldrar, och betraktas som skyddsling till Zhu Rongji, den reformvänlige tidigare premiärministern, och även i mindre grad till Jiang Zemin. Wang var tidigare chef för den statligt ägda China Construction Bank från 1994 till 1997.

Zhang Gaoli, 65 år, har varit Tianjins partisekreterare sedan 2007. Han är skyddsling till Jiang Zemin och dennes allierade, Zeng Qinghong,  och har nått sin position tack vare kontakterna med Zeng.

Förutom de fem nya namnen fanns det ett par andra frågor av vikt. Mycket handlade om den politiska maktkampen mellan Hu Jintao och den förre regimledaren Jiang Zemin, en kamp som ägt rum under ett årtionde, sedan Hu kom till makten, men som intensifierades det här året i och med Bo Xilai-skandalen.

Mycket viktigt var beslutet att Hu Jintao ska avgå från posten som ordförande i centrala militärkommissionen, vilket också offentliggjordes. Xinhua, regimens språkrör, publicerade en artikel från morgonens möte, där man hävdade att kommunistpartiet nu helt ska omfatta lagstyre och rättssäkerhet.

För härdade Kina-experter, för vilka en ledare på en noggrant utvald plats i en tidning kan signalera en större politisk förändring, tycktes artikeln som ett försök att attackera Jiang Zemins sätt att ignorera partiets etablerade ledarskapsprocedurer. Personen som står och sitter bredvid ledaren för politiska konferenser ska enligt traditionen vara hans andreman, men Jiang syntes ofta tillsammans med Hu den senaste veckan, trots att han inte har någon officiell position.

Hus avgång innebär
också att Xi Jinping får en ren start på sin ämbetsperiod. Partiet är nu hans ansvar och en uppgift som inte längre delas med Hu Jintao.

– De nya medlemmarna i ständiga utskottet kommer att skynda på partiets kollaps. Partiets försök att förlänga sitt liv genom reformer har bevisligen misslyckats, sade Zhang Tianliang, en Washingtonbaserad expert på kinesisk politik.

Zhang Tianliang syftade på sådant som Zhang Dejiangs inblandning i snabbtågsolyckan i Wenzhou, Zhang Gaolis misslyckande vid den stora eldsvådan i Tianjin och Liu Yunshans järnhårda mediecensur.

– Det kinesiska folket
ser dessa män som skurkar. Det här valet kommer att fullständigt släcka allt det hopp om förändring som folket kan ha haft, och kommer troligtvis att snabba på utvecklingen mot den dag då det kinesiska folket fullständigt gör sig av med partiet.

Översatt från engelska.