Kinesiska kommunistpartiets högsta ledning kan få färre medlemmar
Kinesiska ledarna Luo Gan, Wu Guanzheng, Jia Qinglin, Wu Bangguo, Hu Jintao, Jiang Zemin, Wen Jiabao, Zeng Qinghong och Li Changchun deltar i den 17:e partikongressen i Folkets stora sal, 21 oktober 2007 i Peking. (Foto: Guang Niu/Getty Images)


Omvälvningarna och maktkampen inom det kinesiska kommunistpartiets topp blir allt hetare allt eftersom den 18:e nationella partikongressen närmar sig och medlemmarna kämpar för en plats i politbyråns ständiga utskott, den nio man starka grupp som styr landet. Men det ser ut som om denna elitgrupp högst upp i partihierarkin kan komma att reduceras till bara sju personer, något som skulle innebära ett nytt och intressant politiskt landskap.

Sparkandet av Chongqings förre partichef Bo Xilai har satt fart på kampen mellan partiets två huvudfraktioner, där nuvarande ledaren Hu Jintao och premiärminister Wen Jiabao leder den ena sidan och förre ledaren Jiang Zemin och säkerhetschefen Zhou Yongkang leder den andra. Bo Xilai var kandidat till ständiga utskottet. Han hade valts av Jiang för att ersätta Zhou Yongkang vid partiets 18:e kongress, men detta har nu ändrats.

I kinesisk media spekuleras det nu och görs listor över vilken nästa generation i ständiga utskottet kommer att bli. South China Morning Post skrev nyligen att många tror att sparkandet av Bo har stärkt Hu Jintaos och Wen Jiabaos maktbas, och att deras betrodda allierade troligen kommer vara med på den nya listan.

Enligt rapporten har även flera partitjänstemän krävt att antalet medlemmar i ständiga utskottet ska skäras ner från nio till sju, så att beslut och policys kan ”genomföras snabbare och bättre. Fram till den 16:e partikongressen bestod utskottet faktiskt av sju medlemmar. Det var Jiang Zemin som lade till de två extra medlemmarna.

Enligt den kinesiske dissidenten Song Yuxuan, som bor utanför Kina och talade med Epoch Times, drev Jiang igenom tillsättningen av Li Changchun och Luo Gan, eftersom de två skulle upprätthålla Jiangs förföljelse av Falun Gong och stödja Jiang.

Li Changchun har som chef för det centrala propagandadepartementet spelat en viktig roll för att kontrollera media och styra den allmänna opinionen i Kina.

– Om det inte vore för Li Changchuns roller [som både propagandaminister och medlem av utskottet] skulle Hu ha kunnat direkt styra det centrala propagandadepartementet själv för att influera den allmänna opinionen, sade Song.

Zhou Yongkang och Luo Gan, den nuvarande och förre ledaren för landets interna säkerhetsapparat – det mäktiga politisk-rättsliga utskottet – är Jiangs trogna allierade och har förblivit den huvudsakliga kraften bakom förföljelsen av både Falun Gong och dissidenter. Zhou är dessutom fortfarande kvar i ständiga utskottet.

Under de senaste tio åren har politisk-rättsliga utskottets makt ökat snabbt och mycket kraftigt för att nu kontrollera offentlig säkerhet, domstolarna, åklagarväsendet, den beväpnade polisen och rättsliga organ såsom arbetsläger, och har därför blivit ett andra maktcentrum som hotat och försvagat Hu Jintaos makt.

Song förutspår att Hu kan komma att meddela att två medlemmar tas bort från ständiga utskottet under den kommande 18:e kongressen.

– Efter att Jiangs grupp kunnat utöva makt i alla dessa år kommer den här reduktionen att hjälpa Hu att göra sig av med deras inflytande inom partiet helt och hållet, sade han.

Song sade att när Hu kom till makten hade alla de andra sju medlemmarna förutom han och Wen Jiabao nära kopplingar till Jiang Zemin. Efter att ha avgått som generalsekreterare för partiet stannade Jiang kvar som chef för den centrala militärkommissionen.

– Bland den nuvarande generationen i ständiga utskottet är det bara vice premiärminister Li Keqiang som tillhör Hus fraktion av före detta ungdomsbrigadmedlemmar. Det är därför Hu varit isolerad och maktlös inom partiet, sade Song.

Bland kandidaterna till nästa upplaga av ständiga utskottet nämns oftast, förutom Xi Jinping och Li Keqiang, som tros bli ny partiledare respektive premiärminister, även Wang Qishan (även han vice premiärminister), Wang Yang (partisekreterare i Guangdongprovinsen), Li Yuanchao (medlem av den 25 man starka politbyrån och chef för organisationsdepartementet), Hu Chunhua (partisekreterare i Inre Mongoliet) och Liu Yandong (politbyråmedlem och högt uppsatt inom statsrådet). Liu skulle i så fall bli ständiga utskottets första kvinnliga medlem någonsin.

Song sade att om ständiga utskottet åter blir en sjumannaorganisation så kommer de flesta av de mest diskuterade medlemmarna att tillhöra Hu Jintaos fraktion, och Hu kommer kunna helt få bort Jiangs fraktion från partiets högsta utskott.

Liu Yinquan, före detta historieprofessor vid Shandonguniversitetet, som nu är sekreterare i Kinas socialdemokratiska parti (som är baserat utanför Kina), håller med.

– Under de senaste tio åren har Hu tvingats göra som Jiang vill innan han kunnat fatta beslut. Det ryktades till och med om ett kuppförsök mot Hu. Det här var den hårda verkligheten. Om ständiga utskottet bara har sju medlemmar kommer det vara till fördel för Hu och Wen.

Liu tror att de medlemmar i ständiga utskottet som fortfarande är lojala med Jiang kommer avlägsnas om den här reduktionen blir av.

Nyligen har många medlemmar av Jiangs fraktion, som sitter på regionala poster och inom militären, svurit trohet till Hu.

Jiang Zemin har inte hörts av på flera månader och tros vara vid så dålig hälsa att han är i ett vegetativt tillstånd.

 

Översatt från engelska

 

Klicka på den här länken Kinas regim i kris för att läsa om den senaste utvecklingen i den pågående maktkampen inom den kinesiska kommunistregimen. Här ger vi läsarna de nödvändiga sammanhangen för att förstå situationen.