Kinesiska kommunistpartiet gillrar fällor för västerländska politiker
Chen Yonglin talar på en presskonferens på Parliament Hill i Ottawa (Foto: Matthew Hildebrand/Epoch Times)


Regimen i Peking manipulerar västpolitiker att hjälpa till i förföljelsen av Falun Gong och andra som vill ha frihet från Kinesiska kommunistpartiet. Det avslöjades på en presskonferens i parlamentet i Ottawa den 6 juni av Chen Yonglin, före detta anställd vid kinesiska konsulatet i Sydney.

Chen gav ett exempel med en australiensisk politiker. Politikern i fråga hade sex med en flicka som var under 16 år när han var i Kina, och greps. Han skrev ett uttalande och släpptes sedan i hemlighet. Under hotet om att hans brott ska avslöjas talar han alltid väl om kommunistregimen i Kina på TV och vid viktiga möten.

– Viktiga personer från Australien och Kanada står alla under noggrann bevakning när de besöker Kina. Peking kan enkelt gillra en fälla för att sätta dit någon om de behöver, sade Chen.

Chen sade att det finns två sätt som kommunistpartiet använder för att infiltrera västregeringar. Det ena är att muta regeringsföreträdarna, till exempel genom att bjuda dem på gratisresor i Kina. Det andra är att ge stipendier till exempelvis kanadensiska studenter för att studera i Kina. Dessa ges inte ut till allmänheten, utan direkt till politikerns barn så de kan studera gratis i Kina med bidrag.

– Utan någon konkurrens är dessa antagningar oetiska; stipedierna är en form av mutor, sade Chen.

Falun Gong-frågan prioriteras

Chen sade att kommunistpartiet skiljer ut fem grupper av utländska personer som man sedan försöker förfölja. Dessa grupper är Falun Gong, demokratiaktivister, taiwaneser, och människorättsaktivister som arbetar för Tibet och Xinjiang. På senare år har kommunistpartiet intensifierat förtrycket.

– Kommunistpartiets utrikespolitik är en förlängning av dess inrikespolitik. Den riktar in sig på de som ses som ett hot mot kommunistpartiets makt utomlands. Kommunistpartiet fokuserar nu främst på Falun Gong eftersom de har flest anhängare och är starka i sin övertygelse, sade Chen.

– 60 procent av kommunistpartiets pengar och mänskliga resurser används till att förtrycka Falun Gong, 20-30 procent på Taiwan och mellan 5 och 10 procent på andra frågor.

Årtionden av arbete för att kontrollera utlandskineser

Chen fortsatte:

– I kommunistpartiets utrikespolitik ingår att noggrannt kontrollera den del av den kinesiska befolkningen som bor utomlands. Man har arbetat hårt på det i flera årtionden och nått stor framgång. Man har bildat ett system med en pyramidstruktur. Systemet kontrollerar utlandskineser under förevändningen att det handlar om solidaritet. Det finns den här typen av grupper i varje land, inklusive Australien och Europa. Dessa grupper har namn som använder termer som sammanslutning, organisation eller kongress och dylikt. Andra, som China Council for the Promotion of Peaceful National Reunification eller sammanslutningar av yrkesmän är alla grupper som kommunistpartiet startat för att kontrollera utlandskineser.

Översatt från engelsk version