Kinesiska kommunistledare planerar övergång till demokrati enligt källa
Kinesiska delegater applåderar efter en omröstning under kommunistpartiets kongress i Folkets stora sal, 21 oktober 2007 i Peking. (Foto: Andrew Wong/Getty Images)


Enligt en högt uppsatt källa i Peking har nyckelpersoner inom det kinesiska kommunistpartiets politbyrå nått fyra konsensuspunkter som ska meddelas under eller i anslutning till den 18:e partikongressen. Huvudinnehållet i dessa är att Kina ska gå mot demokrati. Nyheten har cirkulerat snabbt i Peking. 

Enligt källan är de fyra konsensuspunkterna dessa:

1. Personer från alla delar av samhället, politiska partier och sociala organisationer ska skicka representanter för att bilda en förberedande kommitté för en ny konstitution. De ska skriva en ny konstitution som skyddar medborgarnas rätt att fritt bilda föreningar och politiska partier.

2. Det kommer att meddelas att det kinesiska kommunistpartiet har avslutat sitt historiska uppdrag som landets styrande parti. Partimedlemskapet ska omregistreras och det kommer vara fritt att gå in i det igen eller lämna det. 

3. Studenter från Himmelska fridens torg 1989, Falun Gong, och alla grupper som förföljts för att de försökt demokratisera Kina kommer att få upprättelse och kompensation. 

4. Militären ska nationaliseras.

De här uppgifterna kan inte bekräftas, men det sägs att det diskuteras bland ledare på hög nivå inom partiet. Källan sade även att ett demokratiskt parti redan formats inom Pekings vetenskapsakademi, och att över 30 akademiker involverat sig i rörelsen, ”Kinesiska vetenskapsmäns liberala demokratiska parti.”

Tanken är att de fyra konsensuspunkterna ska presenteras vid eller i samband med den 18:e partikongressen, enligt källan. Kongressen ska äga rum i höst, i oktober eller november, men det har förekommit rykten att den kommer senareläggas på grund av den politiska oro som följt i kölvattnet av Bo Xilais fall. 

Shi Cangshan, oberoende Kinaanalytiker bosatt i Washington, hade följande kommentar:
– Dominoeffekten som Wang Lijun-incidenten dragit igång pågår fortfarande, och det som sker bakom kulisserna i partiet avslöjas,

Shi sade att anledningen att partiledarna skulle vilja komma med dessa fyra punkter är att de vill försöka ta initiativet i sin egen oundvikliga undergång. 
– Den grupp som varit inblandad i dessa enorma förföljelser av det kinesiska folket, inklusive förföljelsen av Falun Gong, håller på att avslöjas, och detta är intimt sammanlänkat med partiets undergång. Det är bättre att de tar initiativet och på så vis gynnar både sig själva och resten av världen. 

Översatt från engelska