Kinesiska hus rivs innan de ens är färdiga
Hus rivs med hjälp av sprängning i Shanghai 2006. I Kina går stora resurser till spillo på att nya eller inte ens färdigbyggda hus rivs. (Foto: China Photos/Getty Images)


Det byggs mycket i Kina, men många hus rivs också innan de ens är klara, eller efter bara några år. Orsakerna varierar, men det här slöseriet kostar uppskattningsvis en halv biljon kronor om året.

I staden Tianjin revs nyligen två hela komplex med lyxlägenheter, eftersom det fanns för många säkerhetsbrister, rapporterade den kinesiska tidskriften Faren. Zhang Xin, som ägde en lägenhet i ett av husen, berättade att hon fått reda på att de åtta byggnaderna i hennes komplex hade byggts för nära varandra, och inte uppfyllde de grundläggande kraven på ytor för nödevakuering.

– Det är ofattbart hur de här ritningarna, som så uppenbart strider mot reglerna, kunde ta sig igenom så många utvärderingsnivåer, sade Zhang till Faren.

När hon försökte prata med den ansvariga myndigheten fick hon bara höra att det inte var hennes angelägenhet, eftersom hon bara var en lägenhetsinnehavare.

Det kommer att kosta motsvarande 75 miljoner kronor att riva ”Mingmen Hall”, det ena av de två komplexen. Det andra komplexet, som i stort sett är färdigbyggt, kan komma att kosta ännu mer att riva.

Kommersiella intressen vanligast

Sådant här är relativt vanligt i Kina, och även om det i det här fallet berodde på felaktig konstruktion, så är kommersiella intressen det vanligaste skälet till tidiga rivningar, enligt en rapport från Kinas byggforskningsakademi, som kom 2014. Av 54 offentligt rapporterade fall som granskats handlade 46 procent helt enkelt om att man ville utveckla marken en viss byggnad står på till något annat.

Water World Summer Palace i Shenyang, till exempel, är en enorm vattenpark som byggdes 1994, och blev ett mycket uppskattat landmärke för staden. Det revs redan 2009 eftersom marken den stod på skulle användas till annat.

Nästan en halv biljon kronor om året kostar dessa rivningar, rapporterade byggforskningsakademin. Förutom ovan nämnda orsaker kan det handla om dålig stadsplanering, kortsiktiga prestigeprojekt, problem relaterade till dåliga lagar eller helt enkelt bristande byggkvalitet.

Statligt ägande huvudproblemet

Ding Li, ekonomisk administratör på ett investerings- och konsultföretag, sade till Radio Free Asia att huvudproblemet är att all mark i Kina ägs av staten, vilket gör det för lätt att riva.

– De boende har inga lagliga rättigheter eller reglerade garantier. De förordningar som faktiskt finns ignoreras dessutom av lokala befattningshavare och fastighetsutvecklare, sade han.

Byggnader höjer BNP, och BNP har i många år varit det enda måttet på politisk framgång i Kina, förklarade Ding. Det innebär att många partitjänstemän väldigt gärna bygger mycket. Dessutom innebär den omfattande korruptionen att stora projekt ofta leder till att pengar hamnar direkt i tjänstemännens fickor.

– Det handlar inte bara om politisk framgång, utan personlig vinning, sade han.

Enligt Kinas statistiska årsbok från 2012 hade Kina en bygg-till-rivnings-ratio på 23 procent mellan 2006 och 2010. Allt detta rivande beräknas producera 400 miljoner ton extra byggavfall om året, och lägger dessutom på tio procent extra på Kinas koldoixidutsläpp.

Rapportering av Juliet Song och Zhou Huixin