Kinesiska handlare drabbas av Rysslands smuggelbekämpning
Den ryska regeringen stängde Moskvas Cherkizovskijmarknad i slutet av juni, en marknadsplats där cirka 80 000 kinesiska affärsmän bedriver handel. (Foto: AFP/Getty Images)


Den ryska regeringen stängde Moskvas Cherkizovskijmarknad i slutet av juni efter ett besked om att man skulle förstöra smuggelgods från Kina värt två miljarder US-dollar. Det rapporterades att nedslaget skulle tvinga många kinesiska handlare i konkurs.

Enligt AFP:s rapport den sista juni meddelade den ryska regeringen kring mitten av juni sitt beslut om att förstöra varor till ett värde av två miljarder dollar, som hade konfiskerats under deras nedslag mot smuggling i september förra året, och att stänga Cherkizovskijmarknaden i Moskva.

I rapporten sägs att 30 000 kinesiska affärsmän av ca 80 000, som gör affärer på marknaden, har påverkats av nedslaget.

Enligt Global Times gjorde marknadens plötsliga stängning tiotusentals kinesiska affärsmän arbetslösa och många även hemlösa då deras pengar och varor fanns förseglade på marknaden.

Nedslaget har vållat stora förluster för de lokala kinesiska handlarna.

– De faktiska förlusterna kommer att bli över två miljarder dollar då det finns mer än 6000 containrar på marknaden, alla med varor värda mellan 500 000 och 1 miljon dollar, sade Ni Jixiang, ordförande för Kina-Rysslands Zhejiang Felllowship Association.

Ryssland hävdade att de kinesiska varorna, som kom in i Ryssland genom så kallad ”grå tullklarering”, var smuggelgods och olagliga.

”Grå tullklarering” avser handelspolicy hos vissa ryska klareringsföretag som för in importerade varor till den ryska marknaden med betydligt lägre skattesats än den officiella. Men i praktiken får handlarna inget juridiskt bindande bevis på att tull betalats.

Den ”gråa tullklareringens” handelsaktiviteter utsätter de kinesiska handlarna för enorma förluster vid inspektion och kontroll av ryska myndigheter trots en stor förtjänst i tullklareringsavgifter.

Enligt kinesiska köpmän skulle bara en liten del av de beslagtagna kinesiska varorna förstöras, främst som en symbolisk gest. Resten kunde säljas på den ryska marknaden till lägre pris.

Många kinesiska köpmän verksamma i Ryssland hoppas att de kinesiska myndigheterna hjälper till att lösa frågan om handeln med Rysslands regering med tanke på de kinesiska affärsmännens rättigheter.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/19606/