Kinesiska försvarsadvokater fällda för att de följer lagen
Människorättsadvokat Tang Jitian har fått sin advokatlicens indragen men han sade att man inte kan stoppa honom från att göra det som han borde göra som medlem i samhället (Foto: Sound of Hope)


När Kina så småningom börjar tillämpa rättssäkerhet kommer Tang Jitians och Liu Weis ärende att bli ihågkommet som en av striderna i en lång kamp.

Den 7 maj fick advokaterna Tang och Liu telefonsamtal från myndigheterna i Peking om att deras licenser var permanent indragna.

Detta kom inte som en överraskning. De hade fått ett meddelande från domstolen i Peking redan den 12 april om att deras tillstånd skulle dras in på grund av ”störande av domstolsbeslut och hindrande av rättstvist”.

Anklagelserna avsåg händelser som ägde rum för ett år sedan, den 27 april 2009, i en rättegång mot Falun Gong-utövaren Yang Ming i staden Luzhou i Sichuanprovinsen.

I ett PM i februari 2009 varnades domstolarna om att utgången ”icke skyldig” inte var tillåten i rättegångar mot Falun Gong.

Enligt Tang och Liu kom domaren sent till rättegången. Under rättegången hindrade och avbröt domaren deras försvar mer än tio gånger. I rättssalen videofilmade en oidentifierad man rättegången, med särskilt intresse för försvarsadvokaterna.

När Liu och Tang protesterade och påpekade för domaren att det var emot lagen att filma i domstolen, gjorde han inget för att stoppa den inspelningen. Advokaterna upplevde att deras klients juridiska rättigheter kränktes och beslutade att lämna rättssalen för att skydda  klienten. Innan de gick lämnade de in ett skriftligt försvarstal. Vittnen till rättegången har bekräftat advokaternas berättelse.

Domstolen i Luzhou har uppenbarligen begått fel ur både lagligt perspektiv och sunt förnuft. Kineserna har emellertid ett uttryck för domstolens reaktion i Luzhou – ”den onde klagar först.” I maj 2009 lämnade domstolen in ett klagomål till högre instans i Peking där man bad om att de båda två advokaterna skall straffas för ”störande av domstolsbeslut.”

Den här historien började med OS i Peking 2008. Med förevändning av att åtgärder vidtogs för säkerheten inför de olympiska spelen massarresterades Falun Gong-utövare i Kina. Enligt en namnlista som överlämnats till FN utfärdad av Falun Gong Human Rights Working Group, häktades och greps över 10 000 Falun Gong-utövare.

De flesta gripna släpptes inte efter OS. Istället blev de åtalade och dömda till fängelsestraff, eller skickades till tvångsarbetsläger utan rättegång.

Yang Ming var en av dem. Han kidnappades den 13 mars 2008. Tio månader senare dömdes Yang i hemlighet till fem års fängelse av tingsrätten i Luzhou.

Domstolen gjorde inte ett offentligt tillkännagivande av rättegången och inte heller fick hans familj veta något, åtgärder som enligt lag är obligatoriska. Yang överklagade till domstolen i Luzhou. På så sätt blev advokaterna Tang och Liu involverade i fallet.

Domstolen stod inför ett ”omöjligt uppdrag.” Å ena sidan hade 610-byrån, skapad av dåvarande ledaren Jiang Zemin för att utrota Falun Gong, låtit en promemoria från februari 2009 cirkulera i vilken man varnade domstolar att att utge ett domslut på ”icke skyldig” i ärenden med Falun Gong-utövare.

Å andra sidan hade domaren ingen rättslig grund att ge utslag mot Yang, och åklagaren hade ingen rättslig grund för nödvändig bevisföring i domstolen. För att behålla sitt jobb var det enda alternativet för domaren att bryta mot lagen offentligt, vilket han  också gjorde.

Tang och Liu blev åtminstone inte misshandlade. I liknande fall vid samma tidpunkt utsattes människorättsjurister i Peking för misshandel. I april 2009 i Chengdu när Cheng Hai träffade sin Falun Gong-klient och i Chongqing när Li Chunfu och Zhang Kai träffade sin Falun Gong-klient, misshandlades de av lokala 610-byråns officerare och polis.

De lokala myndigheterna stod inför samma dilemma som domstolen i Luzhou. De hade inte råd att förlora målet men visste att lagen inte var på deras sida. Att misshandla advokaterna verkade för dem vara ett rimligt val.

Advokater som Tang och Liu väljer att försvara Falun Gong-utövare delvis för att påvisa ett absolut behov av att den kinesiska staten behöver lyda sina egna lagar. Genom att försvara utövare vill advokarerna processa för Kinas eget rättssystem.

Efter att ha gjort vissa framsteg med att tillämpa lagens rättsform började myndigheterna i juli 1999 systematiskt bryta mot lagen i förföljelsen av Falun Gong. Sedan dess har godtyckliga arresteringar, omfattande användning av tvångsarbete utan rättegång, olagliga frihetsberövanden (inklusive ”svarta fängelser” –  hemliga fängelser där personer hålls fängslade ofta utan rättegång eller åtal), och hjärntvättcentren blivit vanligt förekommande i Kina både inom och utanför rättssystemet.

Det är det kinesiska kommunistpartiets (KKP:s) osynliga hand som ligger bakom alla dessa missförhållanden. När domaren Li Xudong i Yangs rättegången var osäker på hur han skulle agera, tittade han på en viss person i publiken för att få godkännande. Ibland slog domaren ordförandeklubban för att stoppa försvarsadvokatens uttalande direkt efter att han hörde denna hemlige rådgivare hosta.

Vem var denna person vars varje order domaren måste lyda? Han bör inte ha varit en annan domare och var uppenbarligen inte från domstolen. Om denna mystiska man hade varit en annan domare, hade det varit mycket lättare att bara ersätta domaren med en “betrodd” och mer ”kvalificerad” domare redan före rättegången.

Vem var denna person som inte var domare men kunde kontrollera domaren och hela rättssystemet i Luzhou? Han måste vara från KKP:s högre politiska och juridiska utskottt eller 610-byrån, som också är en organisation inom KKP.

När KKP beslutade att inrätta ett modernt rättssystem efter kulturrevolutionen, insåg det inte att systemet en dag skulle kunna tillämpas mot sig självt. För att undvika denna situation har det enda valet varit att bryta mot lagen, tysta advokater, eller både och.

I Kina är polis, domstolar, åklagare och domare alla på samma sida. Inom hela det rättsliga väsendet finns endast några få advokater som inte är helt på KKP:s sida.

Enskilda advokater som Tang och Liu utmärker sig och för detta blir de förföljda och straffade. I framtiden kommer Tang och Liu bli de som ger order om att ge tillbaka deras licenser som ett äretecken, ett testamente på att de tjänat det kinesiska folket.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/35196/