Kinesiska forskare fördömer KKP:s brutalitet i Tibet
Drygt 500 exiltibetaner höll en oljelampsvaka i Katmandu för att visa sitt stöd för de protesterande i det Kina-kontrollerade Tibet. De fördömde Kinas agerande över hela världen. (Foto: Prakash Mathema/AFP/Getty Images)


Det kinesiska kommunistpartiet (KKP):s brutalitet mot det tibetanska folket har dragit till sig världens uppmärksamhet och fördömande. I förra veckan gjorde åtskilliga forskare i Fastlandskina sin ståndpunkt klar i denna fråga.

Fyra forskare fördömde KKP-myndigheterna för dess våldsamma nedslag mot tibetanerna och för att sprida lögner via media. De gav sitt stöd till den internationella uppmaningen till en bojkott av OS.

Sun Wenguang: KKP sprider lögner genom media för att dölja sina illdåd.

Sun Wenguang, tidigare professor vid Shandongs universitet, menar att KKP:s nedslag mot den fridfulla tibetanska protesten är en kränkning mot de grundläggande mänskliga rättigheterna. Han pekar på att KKP inte bara hindrar internationell media från att komma in i Tibet, de fabricerar även nyhetsrapporter kring omständigheterna som är fulla av lögner. Sun anser att KKP har använt sin ensidiga rapportering, som hetsar till etniskt hat, som en ursäkt för militärens slakt av tibetaner.

Sun jämför den här händelsen med massakern på Himmelska fridens torg 1989. Baserat på KKP:s tidigare propagandastrategier kan det inte uteslutas att man försökt dölja och sprida desinformation om de nyligen inträffade händelserna. Även om ett fåtal tibetaner tar till självförsvar på grund av förtrycket, eller har agerat överdrivet, är det en sällsynt företeelse av en förföljd folkgrupp som börjar tappa sitt tålamod. Trots Kinas medierapporter tror Sun att det är KKP som ska ställas ansvariga för gärningarna i Tibet.

Om KKP fortsätter med sitt förtryck kommer fler länder att bojkotta OS, menar han. Det är det mest direkta sättet för världen att fördöma och protestera mot kommunistregimens agerande.

Li Guotao: Förtrycket av tibetanerna är en skandal för hela den kinesiska nationen.

Demokratiförespråkaren och frilansskribenten Li Guotao från Shanghai säger att KKP:s förtryck av tibetaner är en katastrof inte bara för Tibet, det är en katastrof för hela den kinesiska nationen. Han hävdar att KKP använder sig av sitt propagandamaskineri för att utmåla tibetanerna som ”upprorsmakare.” Den här typen av bedrägliga taktiker användes även vid massakern på Himmelska fridens torg och under nedslaget mot Falun Gong. Genom att skapa falska intryck lyckas KKP skylla på de oliktänkande.

Eftersom KKP:s kränkningar av mänskliga rättigheter eskalerar, säger Li att han stödjer alla som bojkottar OS.

Ma Xiaoming: KKP:s bedrägeri misslyckas än en gång.

TV-kanalen Shaanxis forne reporter, Ma Xiaoming, berättar att en av de huvudsakliga tekniker KKP använder för att skapa falska intryck är mediemonopolet med den ensidiga rapporteringen.

Han tillägger att KKP: rapportering alltid baseras på förbestämda slutresultat. De rapporterar bara om symptomen och misslyckas med att undersöka de bakomliggande orsakerna.

– Även om det hade varit tibetanerna som gjort upplopp såsom Kinas statsägda medier visat, vad ledde fram till ett sådant beteende? Vad är tibetanernas krav? Borde inte deras kulturella eller religiösa tro respekteras och skyddas? frågar Ma.

Ma står fast vid att Kinas regim inte ska få vara OS-värd. Han säger att KKP har fortsatt att kränka mänskliga rättigheter, förföljer människor som står upp för sitt samvete och berövar landets invånare och socialt sårbara grupper på dess grundläggande rättigheter.

– KKP döljer sina brott genom att vara värd för OS, fastslår Ma.

Chen Xi: KKP är kriminellt, dess illdåd vanärar den olympiska andan.

Chen Xi, demokratiförespråkare och frilansskribent från Guizhou, hävdar att KKP:s förtryck av tibetanerna och de missledande rapporterna är en manifestation av dess konsistenta mönster av våld och bedrägeri.

– Man kan se precisionen i dess nyhetsrapportering även om medierna är genomskinliga. KKP:s officiella media som är under en total blockad kan vara enbart icke-objektiv och orättvis, säger Chen.

– För många människor och organisationer, både i och utanför Kina, ter det sig naturligt att bojkotta OS. De kan helt enkelt inte tillåta KKP att vanära den olympiska andan. Vi måste värna om det heliga och rena med de olympiska spelen och vi kan inte tillåta att KKP använder sig av OS för att kunna fortsätta sina nedslag mot mänskliga rättigheter och dölja sina brott.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-3-27/68117.html