Kinesiska förläggarföreningen tiger om de försvunna publicisterna
De fyra publicister med kopplingar till en regimkritisk förläggare i Hongkong som kidnappades i oktober får inget stöd av den kinesiska förläggarföreningen, som är lojal mot den kinesiska regimen. Bilden har inget direkt samband med artikeln. (Foto: Mike Clarke/AFP/Getty Images)


Den internationella förläggarföreningen IPA:s beslut att välja in kinesiska PAC får nu ytterligare kritik, efter att fyra publicister som är kritiska mot Kinas regim kidnappats. Kritiker menar att PAC:s tystnad inför publicisternas öde visar att det är ett statligt censurorgan, och inte en intresseorganisation för förläggare.

Enligt Radio Free Asia tillfångatogs de fyra publicisterna av kinesiska myndigheter. De har varit försvunna sedan i mitten av oktober. Bland dem finns en svensk medborgare vid namn Gui Haimin.

Hade den kinesiska förläggarföreningen varit oberoende av statsmakten, skulle IPA:s första åtgärd ha varit att begära att PAC undersöker förläggarnas situation och ger dem skydd, säger Lars Grahn som är styrelseordförande för tidskriften Respons. Om man vill främja tryck- och yttrandefrihet i Kina så har beslutet att låta PAC bli medlem redan visat sig kontraproduktivt, säger han.

— Det är betecknande och tragiskt att IPA inte kan och inte vill inskrida i frågan via sin nyblivna medlem, eftersom PAC inte är en intresseorganisation för förläggarna utan ett censurorgan, säger Grahn, som under sin tid som ordförande för Freedom to Publish deltog i IPA:s delegation vilken undersökte PAC 2005 .

DETTA HAR HÄNT:
På International Publishers Associations, IPA:s, generalförsamling under bokmässan i Frankfurt i oktober, valdes sju nya medlemmar in. Bland dem de två statsbundna föreningarna i Kina och Saudiarabien, vilket lett till starka reaktioner bland flera medlemsläder. Föreningar från länder med brister i yttrandefriheten har alltid kunnat vara medlemmar, men då krävs att de står i opposition mot statsmakten och verkar för yttrandefrihet i landet. Den kinesiska förläggarföreningen Publishers Association of China, PAC, fungerar som kinesiska statens censurorgan. IPA:s ledord är ”frihet att publicera” och de säger sig vilja verka för yttrandefrihet. Många medlemsländer har nu tappat förtroendet för organisationen.

Flera förläggarföreningar lämnar IPA

Flera europeiska förläggarföreningar har tappat förtroendet för IPA i och med PAC:s medlemsskap. Norge, Island, Finland och Schweiz har beslutat att gå ur den internationella föreningen när medlemskapet löper ut i slutet av 2016. Även Tyskland har uttalat sig starkt mot de kontroversiella nya medlemmarna Kina och Saudiarabien. Svenska förläggarföreningen hade ett extra styrelsemöte på tisdagen för att diskutera frågan, men har ännu inte lämnat några kommentarer.

Den Norske Forleggerforenings vd Kristenn Einarsson påpekar att PAC ännu inte har uttalat sig om de försvunna publicisterna.

— Det hade varit helt naturligt i varje land att ifall förläggare försvinner så skulle den nationella förläggarföreningen reagera. Jag väntar med fortsatt intresse för att se om vår nya medlem i Kina kommer med ett uttalande där de tar avstånd från det på samma sätt som den internationella föreningen har gjort, säger Kristenn Einarsson.

IPA kommenterar inte PAC

IPA, tillsammans med Internationella PEN, gick den 12 november ut med ett pressmeddelande, i vilket de uppmanar den kinesiska regimen att se till att de försvunna publicisterna kommer i säkerhet. IPA:s generalsekreterare José Borghino säger via telefon från Schweiz, att IPA är mån om deras välbefinnande.

Frågor om PAC:s roll i Kina vill han dock inte svara på, utan hänvisar till pressmeddelandet. Men tycker han att det är normalt att en nationell förläggarförening förblir tyst när fyra publicister försvinner?

— Jag säger inte att det är normalt. Jag ger överhuvudtaget inga kommentarer om dem, säger José Borghino.

Lars Grahn anser att IPA, i och med att de valde in två förläggarföreningar med kopplingar till statsmakter, tvingas till ”ett pinsamt hyckleri” när de uttalar sig om yttrandefrihet. Han tror att det är ekonomiska intressen som ligger bakom beslutet att låta dem bli medlemmar.

Dotter fick mystiskt meddelande från försvunnen far