Kinesiska företag förbryllade att det krävs socialt ansvarstagande utomlands
Ett kinesiskt par promenerar tillsammans under en shoppingtur vid en galleria på kvällen den 5 september 2014 i Peking, Kina. (Foto: Kevin Frayer/Getty Images)


Alltfler kinesiska företag gör investeringar utanför Kina, samtidigt som alltfler kinesiska företag förbryllas av att det krävs socialt ansvarstagande.

Västerländska företag ser socialt ansvarstagande som ett viktigt element för att företaget ska kunna fortsätta att utvecklas på ett hållbart sätt. Men när kinesiska företag gör vinster utomlands, blir frågan om socialt ansvarstagande en vägspärr, en faktor som bidrar till att affärsverksamheten kan gå dåligt, enligt en rapport på chinadialogue.net.

Liu Kaiming, ordförande för Institute of Contemporary Observation, en Shenzhen-baserad civil tankesmedja och aktivistgrupp som står upp för arbetarnas rättigheter och social rättvisa, sade att kinesiska företag är alltför vana vid att ha att göra med regeringen.

”Kinesiska företag i Afrika och Latinamerika agerar fortfarande under tänkesättet att det endast är regeringen som gäller, vilket leder till att man bygger upp dåliga relationer med lokalbefolkningen”, sade Liu och fortsatte:

”De är inte bra på att kommunicera med lokalbefolkningen när det gäller att skapa jobb och en bättre arbetsmiljö. De gör inte tillräckligt för att skydda den lokala miljön. Eftersom kinesiska företag saknar en grundläggande förståelse för socialt ansvarstagande och är oförmögna att handskas med fackförbund eller kommunicera med lokalbefolkningen, dyker många problem upp till följd av det.”

2012 attackerade lokala miljöskyddsorganisationer, ursprungsbefolkningen och kvinnogrupper den kinesiska ambassaden i Ecuador. Kort efter det utbröt en rad demonstrationer mot gruvnäringen i landet. Det hela var ett resultat av att kinesiska företag gjorde sig redo att utveckla den största koppargruvan i Ecuador. Eftersom den ecuadorianska regeringen stödde utvecklingen, ignorerade det kinesiska företaget de civila organisationernas röster, miljöskyddsgrupperna och lokalbefolkningens åsikter.

Vad kinesiska företag ännu inte förstår är att ”i många utvecklingsländer är folkets röst oerhört viktig”, enligt artikeln på chinadialogue.net.

När lokalbefolkningen eller frivilligorganisationer försöker prata med kinesiska företag och försöker lösa problemen sinsemellan, är i själva verket kinesiska företag motvilliga att kommunicera eller ge svar. De flesta kinesiska företag ser frivilligorganisationer som grupper som liknar anti-regeringsorganisationer eller till och med anti-kinesiska krafter, och ser dem således som ”lakejer”.

”Å ena sidan förorenar” kinesiska företag utomlands miljön, ”å andra sidan planterar man träd för syns skull”, enligt artikeln. ”De behandlar sina anställda illa men är generösa mot [den utländska] regeringen… Dessa kinesiska företag kan inte skilja på marknadsföringen av sitt företag och kommunikationen med lokalbefolkningen. De behandlar också medier som ett lydigt redskap för sina företag.”

  

Översatt från engelska.