Kinesiska Folkkongressens beslut enbart en partisak


En stor politisk händelse äger rum i Peking. Folkkongressen har möte. Men Kinas affärscentum Shanghai ger lite utrymme åt händelsen i media.

I affärsstaden Shanghai märker man knappt vad som händer i Peking. Shanghaibornas bristande intresse för kongressen blir mer förståelig om man ser till vad kongressen innebär. Den tioende folkkongressen kan nämligen ses som ett teaterspel, skriver GP.

Den kinesiska statens högsta styre är folkkongressen, de folkvaldas lagstiftande församling och Kinas motsvarighet till Sveriges riksdag. Men i det icke-demokratiska Kina är folkkongressen inte folkvald och allt de gör sker enligt kommunistpartiets, kkp:s, vilja.

De lagar och förordningar som kongressen nu godkänt har tidigare godkänts av den beslutande politiska politbyrån. Det som haft högsta prioritet under kongressen är frågor av intresse för kkp. I år sker även beslutande och godkännande av landets elfte ekonomiska femårsplan.

Politbyråns senaste projekt, att bygga en ny socialistisk landsbygd med syftet är att minska de växande klyftorna mellan stad och landsbygd är den mest omtalade punkten vid årets möte.

Samtidigt har kinesiska folkets politiskt rådgivande konferens sitt årliga möte, CPPCC, vilket den haft sedan den kommunistiska republikens bildande 1949. Sammanslutningen innehåller åtta ickekommunistiska partier, massorganisationer, framstående forskare och andra kända personer.

Denna konferens är något mera öppen än folkkongressens men får ändå anses vara vingklippt, eftersom CPPCC är en lydorganisation till kkp. Vid årets konferens har kritik riktats mot den ekonomiska femårsplanens oförmåga att ta itu med korrupta myndigheter som hindrar utvecklingen av en fungerande marknadsekonomi. Kritiken handlar om att de inte etablerar ett fungerande lagsystem som tydligt skyddar äganderätten för då kommer marknaden att bli kaotisk, korrupt och ineffektiv.

Det man ska komma ihåg, skriver GP, är att besluten som rör Kinas framtid blir fattade i folkkongressen och att utgången och resultaten av omröstningarna är sedan länge givna.