Kinesiska experter kräver att systemet med "omskolning genom arbete" avskaffas
Ett odaterat foto från Lhasa i Tibet visar en kraftig utbyggnad under 1990-talet av Drapchi-fängelset, vilken är en av två stora lägeranläggningar i Tibets huvudstad som Kinas regim använder. Enligt Tibet Information Network expanderas där den ekonomiska aktiviteten genom fångars arbetsinsatser. (AFP PHOTO/TIN)


43 kinesiska lagexperter och sakkunniga skickade den 4 december ett öppet brev till inrikesdepartementet där de krävde att det kinesiska kommunistpartiet avskaffar sitt system med ”omskolning” genom tvångsarbete”.

Den välkände ekonomen och juristen Mao Yushi från kinesiska samhällsvetenskapsakademin ledde uppropet, vilket skrivits under av 43 sakkunniga, jurister och rättsexperter. Brevet konstaterar att systemet strider mot grundläggande mänskliga rättigheter och konstitutionen eftersom det berövar de anklagade rättigheten till en juridisk process med en öppen rättegång och möjlighet att överklaga.

Den 4 december var den årliga ”Rättssäkerhetens dag” i Kina. ”China Human Rights Guardians”, en icke-statlig organisation, har gett detta öppna brev omfattande spridning.

Juridikprofessorn He Weifang från Peking University, som är en av dem som skrivit under brevet, sade till Agence France-Presse:
”Omskolning genom arbete-systemet har funnits i över 50 år. Det har nu emellertid blivit ett allvarligt hinder för reformering av lagsystemet i Kina. Det är i strid med nutidens värderingar. Systemet tillåter i princip polisen eller en politisk ledare att fatta beslut om hur länge en person ska vara frihetsberövad. Detta är helt klart i strid med konstitutionen.”

Han sade även att förutom att systemet strider mot konstitutionen så går det även emot andra kinesiska lagar och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter som Kina förbundit sig att genomföra.

Bland de andra kända personerna som skrivit under brevet finns Yu Meisun, före detta sekreterare för inrikesdepartementets generalkontor, Guo Shiyou, professor vid kinesiska universitetet för politisk vetenskap och juridik samt Zhang Ming, juridiskt sakkunnig vid People’s University.

FN:s kommission för mänskliga rättigheter har upprepade gånger uppmanat den kinesiska regimen att avskaffa omskolning genom arbete-systemet.

Översatt från version