Kinesiska experter analyserar börsraset
Spekulanter kollar aktiekurser på datorskärmar hos en fondmäklarfirma den 1 mars 2007 i Peking, Kina (Foto: AFP/Getty Images)


Den 27 februari rasade börsen i både Shanghai och Shenzhen med nästan nio procent, det största börsraset på tio år. Raset skapade en våg genom hela börsvärlden. Det amerikanska börsindexet Dow Jones föll med 416 punkter och Londons FTSE med 148,6 punkter. Stockholmsbörsen föll med cirka 3,4 procent.

Två experter, Wu Fan, känd kinesisk kommentator när det gäller kinesisk politik och ekonomi och William F Mei, vice ordförande i Pan America Investment Group, framförde sina synpunkter på börsraset i intervjuer i den kinesiskspråkiga radiokanalen Sound of Hope.

Börsbubblan

Enligt Wu var börsraset i Kina oundvikligt. Han tycker att den kinesiska börsbubblan har funnits länge. Förra året steg börsen med 130 procent. Han betraktar situationen som mycket allvarlig därför att de flesta fonder som har investerat på den kinesiska börsen var nationella – inte utländska. Det är tecken på ett grundläggande problem i Kina.

I Fastlandskina gör människorna irrationella investeringar, enligt Wu.

– Det är fullständigt vansinnigt nu. De säljer hus och bilar för att kunna låna till aktieköp. En del kinesiska banker manipulerar statens fonder för att köpa aktier. Staten har planer på att investera tio procent av socialförsäkringens fonder i aktier, jämfört med fem procent nu, sade Wu.

Wu förklarade att börsen inte kan sluka så mycket pengar. Aktiemarknaden bygger på principen att varje aktie i ett företag ska ha en potential att ge förtjänster, och information om aktiebolagen ska vara tillgänglig så att aktieägarna kan fatta väl avvägda beslut. I Kina existerar inte dessa två faktorer.

Åtstramning

William Mei tycker att marknaden saknar stabilitet och investerarnas förtroende. Investerarna valde kortsiktiga spekulationer i stället för långsiktiga placeringar. En annan orsak till börsraset är den kinesiska valutans ökande värde, vilket har attraherat stora summor lättrörligt utländskt kapital, enligt Mei.

Oron för att den kinesiska kommunistregimen skulle införa ytterligare åtgärder för att strama åt ekonomin är utbredd bland investerarna, enligt en del analytiker, vilket Wu Fan håller med om.

– Även det kinesiska kommunistpartiet (KKP) inser att aktiemarknaden är i ett farligt läge, och därför känner de behov av att undertrycka den på samma sätt som de gjorde mot fastighetsmarknaden, sade Wu Fan.

– De kallar det justering och styrning. De gör det på olika sätt, högre bankränta eller nya skatteregler för aktievinster, tillade Wu.

Tillströmning av lättrörligt kapital

Trenden på den kinesiska aktiemarknaden var uppåtgående under hela 2006, huvudsakligen på grund av spekulationer och tillströmning av lättrörligt kapital. Stora summor har dumpats på fondbörsen. Börsfallet den 27 februari drog med sig aktiemarknader i USA, England, Frankrike, Japan, Tyskland med flera länder. På grund av de utländska bankernas investeringar i Kina är ekonomierna i världen sammankopplade.

– Det påverkar oss alla. Jag tycker att det [börsraset] faktiskt är en bra sak därför att det exponerar den kinesiska ekonomibubblan, sade Wu.

En del experter tycker att huvudorsaken till börsfallet är den plötsliga stora utförsäljning av aktier på grund av vinsthemtagningar. I så fall kunde många fondbolag bara sälja tunga aktier som har ökat i värde, vilket ledde till snabbt fallande kurser som satte igång panikutförsäljningar.

Världsekonomin påverkas inte långsiktigt

Wu Fan tror inte att de globala marknaderna kommer att följa den kinesiska trenden eftersom Kinas BNP bara utgör fem procent av världs-BNP. USA:s BNP är 20 procent. USA tillsammans med andra västerländska länder representerar över 50 procent av världs-BNP. Fluktuationer i Kinas bubbelekonomi kan inte påverka världsekonomin på lång sikt, menade Wu Fan.

En del bedömare anser att Kina är en oersättlig producent av billiga vardagsprodukter, men andra länder kan lätt ta över den rollen. Wu tycker att länder såsom Indien, Vietnam och Taiwan kan ersätta Kina men priserna kan bli lite högre.

Finansanalytiker är ganska överens om att de faktorer som orsakat börsraset är den underliggande kinesiska bubbelekonomin, de övertrasserade krediterna i penningmarknaden, samt den manipulerade aktiemarknaden.

Bakgrund

Kinas fondbörs steg mycket kraftigt i början på 2007. Shanghai-indexet nådde nära 3 000 punkter. Statistiken visar att antalet nya konton för aktiehandel på den kinesiska fondbörsen ökade med 1 291 677 under årets första tio dagar, motsvarande ett genomsnitt på 129 168 nya konton per dag.

Läs originalartikel” target=”_blank”>engelska: Chowa Choo.