Kinesiska dissidenter etablerar övergångsregering
Monumentet för kommunismens offer i Washington D.C. och dess reproduktion av statyn demokratigudinnan, vilken restes på Himmelska fridens torg 1989 av demonstranter. Kinesiska dissidentgrupper runt om i världen har slagit vad om förestående regimförändringar i Kina och deras avsikt är att vara redo när förändringen kommer. (Karen Bleier/AFP/Getty Images)


Kinesiska dissidentgrupper runt om i världen har slagit vad om förestående regimförändringar i Kina och de tänker vara redo närhelst de kommer.

Nu läggs grunden för en kinesisk övergångsregering i syfte att påskynda kollapsen av det kommunistiska styret i världens mest folkrika land. Gruppen som igår tillkännagav detta vid Future China Forum vill åstadkomma en fredlig övergång till demokrati i Kina.

”Före det kinesiska kommunistpartiets 17:e nationalkongress hoppades en del fortfarande att partiet skulle sätta igång reformer av det politiska systemet… men [partiet] har avvisat varje möjlighet till politisk reform” står det i ett uttalande från organisationen. Det fortsätter:

”Det kinesiska kommunistpartiet fortsätter… att kontrollera media och internet och begränsar allvarligt yttrandefriheten. Aktivister för medborgerliga rättigheter och dissidenter i Kina, underjordiska kyrkomedlemmar och Falun Gong-rörelsen möter brutalt förtryck och förföljelse. Samtidigt konfiskerar och plundrar korrupta partitjänstemän det kinesiska folkets mark och egendom.”

I uttalandet uppmanade organisatörerna den ”kinesiska eliten” från alla delar av samhället att delta i uppbyggnaden av övergångsregeringen. Bland dess nuvarande rådgivare finns före detta höga medlemmar i den kinesiska regeringen och militären, däribland Jia Jia, en känd avhoppare från Shanxiprovinsens regering samt medlem i den kinesiska demokratirörelsen och andra dissidentgrupper. De flesta lever i exil i Nordamerika, Europa, Australien och asiatiska regioner, medan några finns kvar i fastlandskina.

Future China Forum uppger att de fått meddelanden från många kineser som berövats sina rättigheter, liksom medlemmar i den kinesiska militären som enligt rapporter uttryckt en vilja att sätta igång en statskupp mot de styrande kommunisterna.

Oenigheter inom den kinesiska militären har nyligen ökat. I september rapporterade AP att tusentals protester satts igång av demobiliserade soldater i många kinesiska städer. I juli rapporterade Hongkongs media att den kinesiske presidenten Hu Jintao uttryckt allvarlig oro över att 80 av Kinas högsta befälhavare visat brist på hängivenhet gentemot kommunistpartiets auktoritet.

Många inom Kinas militära personal har uppmanat oss att etablera en kinesisk övergångsregering så snart som möjligt. De har bett övergångsregeringen att bemyndiga dem att ta till handling för att störta partiets tyranniska styre,” säger Future China Forum.

Organisatörerna har svarat genom att inleda en världsomspännande rekryteringskampanj för att finna kvalificerade deltagare till en övergångsregering, har begärt feedback från det kinesiska samfundet och startat den allmänna planeringen för en ny regering. Man har även bett att få förslag på en ny kinesisk flagga.

Översatt från version