Kinesiska bönder bildade fackförening
Bybor samlades utanför lokala partikommitténs byggnad och blockerade den med banderoller i samband med protester mot markstölder. (Human Rights Net)


I ett litet samhälle i Henanprovinsen har över tvåhundra bönder inspirerats av upproren i Wukan. De har bildat sitt eget ”Böndernas obundna fackförbund” och begav sig till lokala myndighetskontoret där de krävde återlämning av deras mark och demokratiska rättigheter.

Fackföreningen bildades av över tvåhundra bybor den 26 januari i samhället Wangpeng, Gushihäradet, Henanprovinsen.

Morgonen därefter organiserade etthundra av dem en demonstration med banderoller och ropade slagord. De marscherade mot byns partikommittébyggnad och ropade: ”Ge tillbaka min mark” och ”Ge mig rätten att rösta”, enligt utsagor på internet och intervjuer med deltagare.

Gruppen tog även bilder på sina demonstrationer och publicerade dem på internet.

Bybornas representant, Lin Yinxiu, berättade för Epoch Times att när de kom till byns partikommittébyggnad, var dörrarna låsta och det verkade som om alla ämbetsmän hade lämnat platsen.

Demonstranterna blockerade då entrén till byggnaden med banderoller och sina kroppar och ropade slogans. Incidenten påminner om den i Wukan där bybor slängde ut ämbetsmännen och tog kontroll över sin egen by.

En annan deltagare, Li Zhixia, berättade för Epoch Times att bykommittén olagligt hade stulit nästan fem tunnland mark för att återställa jordbruksmark till skog.

Byborna har nästan ingen odlingsbar mark kvar och de har nu ingenting att försörja sig på, sade Li.

– Till och med subventionerna för att återställa mark till skog har förskingrats. Bönderna har tidigare flera gånger försökt överklaga till Wangpengs myndigheter, Gushihäradets myndigheter och häradets överklagandekontor, men överklagandena har inte gett någonting. Dessa bönder har förlorat sin mark och för att överleva måste de stå upp för sina rättigheter.

Bybon Zhu Xingliang sade att de tidigare alltid försökt överklaga till högre myndigheter och har till och med gått ned på knäna för att få dem att lyssna. Men de svarade bara att deras problem var lösta, och de förtrycktes bara ännu mer. Nu försöker de ta efter upproren i Wukan genom att demonstrera och kräva sina rättigheter från häradets myndigheter.

En annan deltagare, som inte vill uppge sitt efternamn, Wang, sade att de lokala ämbetsmännen var rädda eftersom de är en orättmätig myndighet och fruktar ett faktiskt demokratiskt styre.

Översatt från engelska.