Kinesiska befolkningen blir äldre utan att bli rikare
Pensionären Wang Zhehua, 65 år, (till vänster) och 93-årige rumskamraten Han Ruilan (mitten) vid äldreboendet Jia De i utkanten av Peking.


Kinas vice civilminister Dou Yupei sade att den kinesiska kommunistregimen hängivet arbetar för en ekonomisk utveckling i hopp om att befolkningen ska kunna bli rik. Om 30 år kommer det finnas 400 miljoner äldre personer i Kina och denna åldersgrupp kommer inte att hinna bli rik innan ålderdomen.

China.com intervjuade Dou den 17 oktober. Han sade att Kina sedan 1999 haft en stigande andel äldre befolkning och att det finns några signifikanta kännetecken för ett åldrande kinesiskt samhälle.

Det första kännetecknet består av att antalet äldre invånare är mycket stort, det har nu passerat 144 miljoner. År 2014 kommer det äldre segmentet överstiga 200 miljoner. 2026 passerar det 300 miljoner och år 2037, 400 miljoner. Befolkningen når sin topp 2051, då andelen äldre kommer vara över 30 procent.

Det andra kännetecknet är att ökningstakten av andelen äldre ökar, och det tredje tecknet är att åldrandetrenden mycket tydligt kan urskiljas.

Dou sade att det nu finns över 16 miljoner personer över 80 år. 2010 kommer det vara 20 miljoner. År 2020 blir de 30 miljoner och efter 2050, 100 miljoner.

Dou påpekade att ett annat kännetecken på ett åldrande samhälle är att de ”blir äldre innan de blir rika”.

I västliga i-länder ligger genomsnittlig BNP per capita på mellan 5 000 och 10 000 dollar då en person går över i den äldre befolkningsdelen. Utanför den äldre befolkningsdelen ligger den i genomsnitt på 20 000 dollar. I fastlandskina kommer emellertid BNP per capita att hamna på 1000 dollar då man träder in i det äldre segmentet. Befolkningen kommer att åldras utan att bli rika.

Dou anser att detta fenomen kommer ha en stor inverkan på politik, ekonomi, kultur och socialt liv i Kina. För att upprätthålla utvecklingen måste Kina redan nu börja förbereda sig för kärvare tider och aktivt ta itu med denna fråga.

Översatt från version