Kinesiska Bai Xue talar om sång
Sopranen Bai Xue berättar vad hon tycker är vackert med kinesisk traditionell sång. (Foto: Epoch Times)


I New York hölls i oktober den första internationella tävlingen i klassisk kinesisk sång (the Global Chinese Vocal Music Competition). Enligt arrangören NTDTV var syftet med tävlingen att bidra till en ökad kulturell medvetenhet och att främja vacker, sann och barmhärtig musik.

Sopranen Bai Xue tycker att tävlingen har varit en plattform för professionella sångare och amatörer där de kunnat lära av varandra och hon säger att den rena vokalmusiken genom sin pånyttfödelse kommer att bringa sann skönhet åt mänskligheten och hopp för framtiden.

– Sång är gränslöst. En sångare måste vara strikt med sig själv i sitt övande och behöver ständigt förfina sin teknik. Man behöver kultivera sitt konstnärsskap och sin moral för att nå en högre nivå och därmed kunna beröra människors hjärtan och skapa resonans, säger Xue.

I sångtävlingen ingick sångtekniken bel canto och olika stilar inom folksång. Deltagarna tävlade i traditionell kinesisk stil, folksång, klassisk stil, filmmusik och aria.

Inom österländsk och västerländsk ortodox konst är det dessa stilar som bäst kan uttrycka skönhet, barmhärtighet och en gudomlig natur, menar Bai Xue. De förmedlar människans längtan efter en vacker framtid. De främjar också andlighet och en respekt och uppskattning av gudomlig harmoni skapad av gudar. Många moderna musikstilar är fulla av omoraliskt material, starka känslor och begär. De är beviset för att den mänskliga moralen är på nedgång.

Hon berättar att man i det forntida kinesiska samhället betonade personlig kultivering. Musik baserades på ”föreningen av himmel och jord” och ansågs vara ett närmande för att visa gudar respekt, främja godhet, tygla begär och för att forma det mänskliga sinnet. Man förespråkade harmonisk och lugn musik. I det forntida västerländska samhället skapades de berömda musikstyckena för att prisa Gud och för att förmedla en längtan efter att utforska livet. Den europeiska sångstilen har karaktären av att uttrycka sanna känslor men på ett behärskat sätt. Denna typ av sång renar sinnet och får människor att känna sig ståtliga och enorma och att de befinner sig bortom den mänskliga världen.

Hon sade: ”En sångares förmåga är en kombination av många kvaliteter. För att presentera ett vackert ljud med naturlig rörelse och optimal rytm, behöver sångaren förbättra sin skicklighet och kultiveringsnivå vad gäller både konst och moral. Enbart på detta sätt kan en sångare visa en sångs innersta natur. Detta är en mycket viktig aspekt för att kunna ge sången artistiskt uttryck.”

Bai Xue förklarar att folksång refererar till de traditionella kinesiska sångmetoderna, vilka är baserade på det kinesiska språket och har karaktären av en ljuv, jämn, klar, krispig och charmig röst. Kombinerat med fysiska framträdanden skapar de en konstform där röst, känsla, sångtext och klangfärg alla kompletterar varandra.

Hon sade också att folksång är rik på temperament, stil och själ och är unik för det kinesiska folket. Dessa drag återspeglas i ljudframställningen, i sångtexterna, tonen, melodin och rytmen. Som sångmetod betonar den sångtext, andning, röst och känsla. Den förespråkar känslor för att föra fram rösten; tillåter känslor och röst att komplettera varandra och låter rösten följa melodin. Metoden förespråkar också artikulation, kontinuitet och kombinerar den själsliga och den fysiska formen, sjungandet och framträdandet. Rösten är klar och ren. Klangfärgen är vacker och rörande. Sångtexterna är klart och precist framförda. Metoden kräver djupandning. Framträdandet är naturligt, avkopplat och karismatiskt.

Bai Xue berättade att bel canto är en traditionell vokalteknik från Europa, en vokalstil som speciellt baserats på italienska vokaltekniker. I själva verkat utvecklades den från klassiska västeuropeiska professionella vokaltekniker. Efter renässansen utvecklades de gradvis till bel canto vilket är en koncentrerad form av västerländsk klassisk konst.

Hon berättade att bel canto speciellt betonar vokal lyster, styrka, kontinuitet, följsamhet, mjukhet och skönhet. Den kräver en naturlig ljudframställning; rösten är stark och klar och ljudklangen är vacker och ren. Den har en lämplig resonans, ett kontinuerligt ljud, starkt anljud och en stabil uppbackning. Den har en välordnad dynamik. Syftet är att mer precist sjunga melodier på ett magnifikt, flexibelt och flytande sätt med en rik lyster. Rösten är mer penetrerande.

Bai Xue fortsatte berätta att bel canto har ytterligare egenskaper såsom att rösten kommer från en lägre position i halsen jämfört med andra vokaltekniker. Därför kan denna teknik producera en klar och rik vokalkvalitet av metallisk karaktär och resonans. Dessutom fokuserar bel canto också på en kontinuitet mellan fraserna. Rösten är flexibel och stilen kan vara stark eller mjuk, men mestadels mjuk.

Under Bai Xues karriär med vokala framträdanden har hon, genom att konsekvent utforska och förädla, skapat en väg olik från andras genom att kombinera bel canto och folksångstekniker. Hennes kännetecken består av ett tydligt uttal av sångtexten tillsammans med en ljuv och flytande röst med en flexibel andning. Dessa karaktärer hör till folksång. Hennes sång innehåller också många egenskaper från bel canto, såsom en brett röstomfång, flexibel dynamik och ett starkt uttryck.

Bai Xue konstaterade: ”Jag har sjungit i så många år, och färdas alltjämt längs min egen väg och försöker finna en vokal stil som bäst kan förmedla en sångs inre mening för publiken. Nyckeln är att, förutom att hela tiden förbättra sin vokala teknik också förbättra sin moral. Endast när en sångare har ett vackert hjärta med en inre harmoni och frid kan han eller hon dela den skönheten och barmhärtigheten med publiken, och kan då gagna den.”

Översatt från engelsk version http://en.epochtimes.com/news/7-9-17/59840.html