Kinesiska avhoppare förenar sig i stödjande nätverk
Chen Yonglin, David Rubacek och Hao Fengjun. (Foto: The Epoch Times)


Avhopparna Chen Yonglin och Hao Fengjun stödjer bildandet av ”Quit CCP Support Network” för andra som önskar att hoppa av det kinesiska kommunistpartiet (kkp) och uppmanar den australiensiska regeringen att erbjuda sitt stöd.

De menar att Quit CCP Support Network kan uppmuntra fler att avsäga  sig sitt medlemskap i kommunistpartiet. Det kan också erbjuda stöd till dem som bestämmer sig för att lämna kkp, i form av råd, rättslig assistans och hjälpa till att exponera deras besvärliga situation utanför Kina.

Mr Chen Yonglin berättade under en konferens, fredagen den 16 september, att sedan The Epoch Times publicerat Nio kommentarer om kommunistpartiet,  har allt fler insett att kkp är ”en ulv i fårakläder”, och har avsagt sig partimedlemskapet. Antalet avhoppare hade då passerat 4,3 miljoner, med 325 000 avhopp den senaste månaden.

Han sade att höga ledare i den kinesiska regeringen som fruktar en nära förestående partikollaps, har vidtagit stränga åtgärder mot partimedlemmar som önskar dra sig ur, såväl som ”vanliga människor som sprider budskapet att hoppa av kkp”.

– Många, vars namn figurerat på webbsidans (The Epoch Times) avhoppslista, råkar ut för mer förföljelse och trakasserier från kkp:s maktmaskin, sade Mr Chen.

– Några har internerats och satts i fängelse, några har förhörts av polisen och hemliga agenter, några har hotats och skuggats, några har kidnappats och hemligt fängslats och allvarligt misshandlats, några har andligt förtryckts av kommunistmyndigheter, några har rigoröst bevakats medan de surfat på webbsidor, några har mött hinder från kkp när de söker arbete.

– När jag hoppade av kkp och lämnade det kinesiska konsulatet i Sydney, levde jag ett extremt svårt liv. Säkerhet var min stora oro vid den tiden. Lyckligtvis erbjöds jag snabbt stöd i form av säkerhet, juridisk rådgivning och moraliskt stöd från det australiensiska samhället.

– Ni kan förstå hur svårt det måste vara att hoppa av kkp i Kina. Jag önskar att hjälpa till så mycket som jag kan för dem som slagit vakt om sitt samvete och som fortfarande är under kkp:s ondskefulla kontroll.

David Rubacek från organisationen Free China sade att för en tjänsteman i kommunistpartiet är det ett svårt beslut att bestämma sig för att lämna paritet, som ger konsekvenser för familjer och vänner.

– Det är ett väldigt modigt beslut de har fattat, inte bara för dem själva, utan det är ett beslut mellan liv and död för deras familjer, för deras vänner och för deras kolleger, sade Mr Rubacek.

Mr Rubacek sade att en kollega till Mr Hao Fengjun, som hade kört Hao till flygplatsen den dag han lämnade Kina, förhörts av polisen eftersom han fotograferades av flygplatsens säkerhetskameror.

Mr Hao Fengjun, tidigare hemlig polisagent i 610-Byrån i Kina hoppa de av det kinesiska kommunistpartiet inte långt efter Mr Chen, då han bevittnat den grymma tortyren av Falun Gong-utövare i Kina.

Mr Hao tackade organisationerna och folket som stödde etableringen av det stödjande nätverket och uppmanade den australiensiska regeringens hjälp.

Mr Rubacek sade att avhoppare erbjöd:
– Värdefull inblick i de inre aktiviteterna hos den styrande kommunistklassen och dess anknytande organisationer, och denna kunskap är inte lätt tillgänglig för fria och demokratiska länder och regeringar.

– Vi tror att denna kunskap kan hjälpa till att förbättra australiensisk säkerhet och även global stabilitet.

Gällande premiärministern John Howards senaste uttalande att världen borde omfamna Kina som en ekonomisk partner, sade Mr Chen:

– Han är inte den enda regeringstjänstemannen som gör en sådant uttalande. Just nu skiljer sig situationen i Kina ganska mycket från hur makthavarna i västländerna uppfattar den.

Han sade att enligt officiell statistik upplevde Kina 74 000 upplopp förra året. Den kinesiska regeringen har nyligen vidtagit strängare åtgärder och tillåter nu hundratals fler anti-upploppspoliser i Kinas större städer.

– De ser alla som opponerar sig eller har andra åsikter än regeringen, som terrorister. Så ju mer de är emot folket, desto snabbare kommer de att gräva sin egen grav.

– Jag är inte emot normalt handelsutbyte med Kina, jag vill bara nämna att den australiensiska regeringen inte bör bortse från grundläggande mänskliga värderingar. Jag tror att detta är fundamentet för det australiensiska samhället och viktigt för det australiensiska folket.

Översatt från engelska: http://english.epochtimes.com/news/5-9-16/32377.html