Kinesiska antikorruptionschefer kan också bli angripna
Wang Qishan deltar i en gemensam presskonferens efter femte China-U.S. Strategic Economic Dialogue den 5 december 2008 i Peking. Wang leder den nya anti-korruptionssatsningen som ny sekreterare för CCDI. (Foto: Guang Niu / Getty Images)


När en äldre kader i Kina misstänks för brott hamnar han ofta i händerna på Kinesiska kommunistpartiets anti-korruptionsenhet, som kallas Centrala kommissionen för disciplinär inspektion (CCDI), i stället för att ställas inför rätta.

CCDI avgör sedan om det är nödvändigt att överföra ärendet till rättsväsendet – ibland efter att den påstått korrumperade tjänstemannen har gått igenom några rundor av förhör och tortyr. Rädslan för att åka fast och straffas av CCDI, särskilt med tanke på bristande rättssäkerhet, gör att kadrerna fruktar det. Det gör ibland också arbetet som sekreterare i organisationen farligt.

Den 24 december 2000 tillkännagav Wei Jianxing, sekreterare vid den tiden, vid CCDIs 5:e årsmöte att från 2001 skulle det finnas ett fungerande system för deklaration av familjens tillgångar för kadrer på provinsnivå. De närvarande var medlemmar i politbyrån, det näst mäktigaste organet i Kina, sekretariatet, vilket hanterar dagliga partifrågor, det statliga rådet, som liknar ett kabinett, viktiga medlemmar i Nationella folkkongressen, ett slags lagstiftande organ, samt medlemmar av den politiska rådgivande konferensen, ett biträdande politiskt organ.

Många detaljer om hoten mot Wei Jianxing kommer från tidningen Cheng Ming Magaine, en Hongkongpublikation som fokuserar på kinesisk politik och regelbundet refererar till insider-information som inte kan bekräftas.

Inom tio arbetsdagar efter detta möte hade 42,1 miljarder RMB tagits ut och 2,58 miljarder USA-dollar överförts till utlandet från vissa bankkonton. Wei Jianxings avsikt att stoppa eller frysa misstänkta konton förhindrades effektivt, enligt Cheng Ming.

Några dagar efter Weis tillkännagivande av systemet för deklaration av tillgångar fick han ett registrerat nyårskort med musik. Kortet var extra tungt vilket gjorde kontrollanterna vid Byrån för allmän säkerhet misstänksamma. När de öppnade kuvertet exploderade en bomb och skadade de två kontrollanterna allvarligt. Bomben innehöll också giftigt material, som dödade de två kontrollanterna.

I mitten av mars 2002 fick Wei Jianxings privata bankkonto totalt 10 miljoner dollar från 20 anonyma överföringar på 500 000 vardera från en och samma stad. Wei begärde omedelbart en utredning och konstaterade: ”Det här är inte ett misstag, utan ett sätt att sätta dit någon politiskt”. Förutom han själv hade endast politbyrån kunnat komma åt uppgifterna rörande Weis bankkonto, skrev tidningen Cheng Ming.

Den 29 november 2001 sammankallade Zhu Rongji ett krismöte om säkerhet och skydd vid det statliga rådet. Det kom som en rejäl chock för tjänstemän i Zhongnanhai, ledarnas bostadskvarter, att Wei Jianxing, Wen Jiabao, Luo Gan, Jia Chunwang, Liu Liyin, Ho Yong, Zhou Ziyu, Jia Qingzhe, och många andra, alla hade riskerat att mördas.

Enligt en rapport i magasinet Cheng Ming avslöjas Zhu Rongji vid mötet att sedan september 2001 hade det varit över 40 fall av våld riktade mot medlemmar av CCDI, mot det politiskrättsliga utskottet, det partiorgan som handhar all brottsbekämpning i Kina, samt mot byrån för allmän säkerhet. Det fanns också mer än 470 dokumenterade fall av dödshot via vanlig post eller e-post, enligt Cheng Ming.

År 2011 släppte Wikileaks ett meddelande från det amerikanska konsulatet i Shanghai den 5 oktober 2007, med rubriken: ”En Nanjing-akademikers syn på politiskt våld i Kina”.

Artikeln uppgav att sonen till Wu Guanzheng, förre sekreteraren för CCDI, mördades vid den tid då Wu var ansvarig för en undersökning av Shanghais kommittésekreterare Chen Liangyu, en av Jiang Zemins politiska skyddslingar.

Man kan bara undra vad som nu väntar Wang Qishan, den nye sekreteraren för CCDI.

Läs den ursprungliga kinesiska artikeln.

Översatt från engelska.