Kinesiska akademiker nominerar sig själva
Tsinghuauniversitetet i Peking. (Foto: China Photos/Getty Images)


Att officiellt utses till ”akademiker” av den kinesiska vetenskapsakademin, CAS, eller ingenjörsakademin, CAE, är nog den högsta hedersbetygelse som kan erhållas i den akademiska världen i Kina.

Men ett långvarigt systemfel har börjat utnyttjas allt mer. Det handlar om att universitetsadministratörer, som rekommenderar vilka som ska utses av de två nämnda akademierna, har börjat rekommendera sig själva. 

När nu cheferna för kinesiska universitet och forskningsinstitutioner rekommenderar kandidater till dessa akademiska titlar har det tenderat att komma in självförhärligande i processen, säger Xu Yin, biträdande professor vid Tsinghua University. 

– Eftersom det slutliga beslutet tas av universitetscheferna vore det naturligt för dem att rekommendera sig själva som kandidater till dessa prestigefyllda och välbetalda positioner.

Termen ”akademiker” används i kommunistiska och postkommunistiska stater som en hederstitel för fullvärdiga medlemmar av de nationella akademierna.

CAS och CAE meddelade i början av december 2009 att 35 respektive 48 nya akademiker rekryterats. Över 80% av de nya akademikerna i CAS och 85% i CAE innehar dock administrativa positioner på kinesiska universitet eller forskningsinstitut, vilket innebär att de i praktiken nominerade sig själva till jobben.

Antalet akademiker på CAE rapporterades öka med sju gånger från 1994 till 2003, en tillväxttakt  som är den högsta i världen. Samtidigt som antalet utsedda akademiker ökat stadigt har de relaterade prestationerna inom vetenskaplig och teknologisk innovation minskat och Kinas rankningar när det gäller global konkurrenskraft på teknologiområdet har rasat från 13:e plats 1998 till 29:e plats år 2003.

Xu betonade att akademiska titlar inte längre respekteras eftersom de blivit något som man lätt kommer över i ett korrupt system.

– Det har blivit allmän praxis för folk i kommunistiska system att söka de högsta akademiska titlarna genom kontakter. Akademiska institutioner som ska vara en plats där man enbart sysslar med kunskapsöverföring har blivit platser där folk tävlar om berömmelse och personliga fördelar.

Xu påpekade även att den här sortens akademiska bedrägeri kan leda till en situation där allt färre forskare faktiskt vill bedriva forskning, vilket vore en katastrof för det akademiska samfundet.

Ai Xiaoming, professor i kinesisk litteratur vid Sun Yat-senuniversitetet menar att den akademiska korruptionen reflekterar Kinas moraliska förfall. 

– Korruptionen i akademiska kretsar har blivit mycket allvarlig. Det har blivit lätt för folk att publicera artiklar eftersom de tar för givet att de kan plagiera andras arbete hur som helst, sade hon.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27318/