Kinesiska advokater kräver frihet
De kinesiska advokaterna Wang Longde, Wang Liqian och Mao Xiaomin, som är några av initiativtagarna till en rörelse för att lämna det partistyrda kinesiska advokatsamfundet. (Radio Free Asia)


Kinesiska advokater kräver nu att slippa tvingas tillhöra Kinas nationella advokatsamfund, som styrs av kommunistpartiet. Lagen som säger att alla advokater måste tillhöra advokatsamfundet strider mot grundlagen, menar man. Advokatsamfundet används ofta av partiet som ett sätt att kontrollera och straffa obekväma advokater.

Wang Longde, en av advokaterna bakom petitionen, sade till Radio Free Asia (RFA) att han och fyra andra advokater inte blev godkända på sitt årliga prov för att förnya sin advokatlicens efter att de öppet sagt upp sitt medlemskap i samfundet.

Det årliga provet har alltid varit en användbar mekanism för regimen att kontrollera advokater i Kina. Ma Tianlin, en känd människorättsadvokat från Shanghai, sade att samfundets årliga prov kan kosta allt mellan 3 000 och 10 000 kronor. Klarar man inte provet blir man automatiskt av med sin licens. Många advokater som tar sig an känsliga fall – som att försvara personer som söker sin rätt mot staten, eller falungongutövare – straffas genom att deras licens inte förnyas.

”För mig handlar det om att vi fullföljer våra medborgerliga plikter.” – Wang Longde, advokat

Den petition som nu har kommit hänvisar till artikel 35 i Kinas grundlag, där det står att medborgarna har rätt att fritt etablera organisationer, till skillnad från advokatsamfundet, där medlemskapet är obligatoriskt för advokater. De pekar även på regler som statsrådet utfärdat, som betonar att organisationer ska grundas på frivillighet.

Wang Longde, en av initiativtagarna, sade i intervjun med RFA att 50 advokater hade skrivit på petitionen den 6 oktober, och att dokumentet skulle skickas till nationella folkkongressens ständiga utskott den 9 oktober.

På frågan om han oroade sig för repressalier från myndigheterna sade han:
– För mig handlar det om att vi fullföljer våra medborgerliga plikter.

Den här senaste motståndshandlingen kommer efter flera månader av hårt statligt förtryck riktat mot Kinas människorättsadvokater. I juli greps nästan 200 advokater och aktivister på bara några dagar.

Rapportering av Juliet Song