Kinesiska advokater går till angrepp mot Kinas rättsväsende


511 advokater i staden Shenzhen i Kinas södra kustområde har undertecknat ett öppet brev som kritiserar den lokala domstolen för att ha dömt den mänskliga rättighetsadvokaten Liu Yao till två års fängelse. 

I brevet ifrågasatte advokaterna om domen var rättvis och krävde en öppen rättegång. Det öppna brevet tros vara den största advokatprotesten i Kinas historia. 

Enligt försvarsadvokaten Li Fangping, greps Liu Yao, 47, i januari 2008 efter att han bistått med rättsligt stöd till bönder i länet Dongyuan, Guangdong-provinsen. Bönderna hade förlorat sin mark på grund av lokalregeringens vattenkraftprojekt 2006. Den lokala regeringen lät inte proceduren gå till på rätt sätt innan landområdena togs i beslag och misslyckades med att ge en rimlig ersättning. ”Bönderna har lagligen appellerat sedan projektets allra första början”, sade Li.

I slutet av 2007 brände bönder som Liu representerade några timmerstockar och drog ner några träställningar på byggarbetsplatsen i ett försök att stoppa projektet. Liu var på plats när händelsen inträffade. Den 17 januari 2008 greps Liu och dömdes senare av domstol till fyra års fängelse efter att ha åtalats för ”vandalism”. Beslutet kördes sedan över av den mellanliggande domstolen på grund av bristande bevisning. Den 17 december 2008 ändrade den lokala domstolen påföljden till två års fängelse. 

Den nya domen blev den utlösande faktorn till advokaternas öppna brev. Shenzhens advokater har ägnat stor uppmärksamhet åt Lius fall ända sedan han först greps. De har skrivit till bägge domstolarna och krävt en öppen och rättvis rättegång.

Li påpekade att bedömningen av förlusten var orättvis. Virket och byggnadsställningarna värderades till 50 000 yuan (ungefär detsamma i svenska kronor), många gånger högre än deras faktiska marknadsvärde. ”Institutionen för värdering vittnade dessutom inte i domstolen, vilket strider mot gällande lagar”, sade Li. 

Li sade att om en fråga involverar den kinesiska kommunistiska regimen i Kina, då riskerar ofta advokater sina karriärer, sin säkerhet och frihet, för att inte nämna de svårigheter som läggs på deras arbete. Shenzhens advokater har enats om att kräva rättvisa i Lius fall. Men de vet inte vem som kan skydda deras egen rättighet och säkerhet mot den överväldigande makt som den kinesiska regimen utgör.

Översatt från:” target=”_blank”>