Kinesisk tjänsteman med koppling till förre säkerhetschefen sparkad
En skärmdump från den officiella webbsidan tillhörande det kinesiska folkets politiska rådgivande konferens - Sichuan-kommittén, visar Li Chongxi, ordförande för den rådgivande konferensen. Li sparkades nyligen från sin post och är enligt uppgift föremål för utredning. (Foto:sczx.gov.cn/ Epoch Times)


En topptjänsteman med band till den förre säkerhetschefen har avskedats och utreds för närvarande, enligt ett kort uttalande i den officiella kinesiska pressen nyligen.

Tjänstemannen Li Chongxi är mest känd för att vara hantlangare till den förre säkerhetschefen Zhou Yongkang. Li var sekreterare på högsta nivå under Zhou när denne var partisekreterare i Sichuanprovinsen 1999-2002.

I åratal deltog Li också aktivt i kampanjen mot meditationsmetoden Falun Gong, en förföljelsekampanj som har pågått sedan 1999 och som sattes igång av förre partiledaren Jiang Zemin. Zhou Yongkang, Li:s närmaste överordnade, var också en nyckelperson i kampanjen mot Falun Gong.

Fram till ledarskapsskiftet i slutet av 2012 var Zhou en av de mäktigaste männen i Kina. Under det senaste året har den politiska apparaten som Zhou och hans allierade hade byggt upp under nästan ett decennium, systematiskt monterats ner i tysthet.

Avskedandet och utredandet av Li Chongxi kommer tätt efter att Li Dongsheng, som under de senaste 14 åren antingen har varit biträdande chef eller chef för den byrå som har som uppdrag att förfölja Falun Gong, föll i onåd. Det följer också på en rad undersökningar av andra topptjänstemän, varav en del kommer från oljesektorn i Sichuan.

I centrum för utredningen står Zhou Yongkang, som under många månader har sagts vara föremål för den högsta ledningens granskning.

Epoch Times kommentatorer hade förutsagt Zhous fall sedan början av 2012, efter att skandalen kring tidigare politbyråmedlemmen Bo Xilai på ett uppseendeväckande sätt nådde allmänheten. Epoch Times fick också information från källor i Kina om att Zhou var under utredning.

Li Chongxis senaste officiella titel var ordförande för det Kinesiska folkets politiska rådgivande konferens i Sichuanprovinsen, som är ett partistyrt rådgivande organ.

Tillkännagivandet om att han var under utredning gjordes av en tjänsteman i partiets avdelning för ”disciplinär granskning”, som granskar korrupta tjänstemän. Meddelandet bestod av en enda mening som säger att Li utreds eftersom han är misstänkt för ”allvarliga lagbrott”.

Li är nu den 18:e tjänstemannen på provinsnivå i Kina som under fjolåret har fått avsked och utretts, enligt en sammanställning gjord av Folkets dagblad, språkrör för kommunistpartiet. Han är den tredje högt uppsatte tjänstemannen i Sichuan, Zhou Yongkangs basområde, som bringats på fall.

Enligt QQ, en kinesisk webbportal, har det varit vida känt i tjänstemannakretsar i Sichuan att Li var under utredning.

Det kinesiska kommunistpartiets officiella linje är att dessa kadrer får sparken och utreds misstänkta för delaktighet i ekonomisk korruption. I fallet Li Chongxi, och de andra ledande Sichuan-tjänstemännen, kan sådana anklagelser ha sammankopplats med arbetet med att rensa ut resterna av Jiang Zemins, den förre ledarens, och Zhou Yongkangs fraktion.

Zhou Yongkang var känd för att vara Bo Xilais, den numera avsatte politbyråmedlemmens, överordnade och supporter.

Li Chongxi, som är 62, har funnits i den kinesiska politiken i över 30 år – men hans största kliv uppåt i karriären kom mellan 2000 och 2002, då han befordrades till en post på provinsnivå från bara en post på lokal nivå.

Li befordrades ännu en gång 2002 till vice provinssekreterare, innan Zhou Yongkang gick vidare till Byrån för allmän säkerhet.

Li befordrades för att han var ”väldigt uppskattad” av Zhou Yongkang för sin aktiva roll i förföljelsen av Falun Gong-utövare, enligt Chen Simin, analytiker av samtidsfrågor i Kina, och skribent i den kinesiska upplagan av Epoch Times.

Även om Li inte innehade någon officiell tjänst inom säkerhetsstyrkorna, konstaterade Minghui.org, en Falun Gong-webbsida, i en artikel att han presiderade över viktiga hemliga möten i Sichuan som hade på agendan att driva på förföljelsen av Falun Gong-utövare i den provinsen. ”Sichuan blev en av de mest intensiva platserna när det gällde förföljelsen”, enligt artikeln. ”Li Chongxi kan inte undgå sitt ansvar för det.”

Zhao Xiao, en kinesisk professor, lade upp en bild på sitt Weibo-konto som visar Zhou Yongkang på en inspektionsresa i Sichuan året 2004 tillsammans med en grupp tjänstemän. Bakom honom till höger står Li Chongxi. På bilden syns också Guo Yongxiang och Li Chuncheng, två andra partimedlemmar som har också har rensats ut.

Intill bilden skrev Zhao Xiao: ”Jag hörde att alla de höga tjänstemännen på den här bilden har gripits utom en.”

Översatt från engelska.


Zhou Yongkang, förre sekreteraren i centrala politik- och juridikkommissionen talar i telefon medan andra tjänstemän omger honom under en inspektionsresa i Sichuan 2004. Sichuan-tjänstemannen Li Chongxi, som nyligen råkade i onåd, står bakom Zhou som den andre från höger. (Foto: Skärmdump/globaldiscussion.net/Epoch Times)

Zhou Yongkang, förre sekreteraren i centrala politik- och juridikkommissionen talar i telefon medan andra tjänstemän omger honom under en inspektionsresa i Sichuan 2004. Sichuan-tjänstemannen Li Chongxi, som nyligen råkade i onåd, står bakom Zhou som den andre från höger. (Foto: Skärmdump/globaldiscussion.net/Epoch Times)