Kinesisk tjänsteman anklagas i Taiwan för kränkning av mänskliga rättigheter
Professor Chang Ching-Hsi, ordförande för Taiwans Falun Dafa Association, talar vid en presskonferens. (Foto: Epoch Times)


Xu Guangchun, före detta sekreterare i kommunistpartiet (KKP) i Henans provinskommitté blev stämd och anklagad för folkmord av Taiwans Falun Dafa Association när han besökte Taipei.

Xu anlände den 14 december som ledare för en delegation bestående av mer än 600 personer som skulle besöka ett kulturellt evenemang i Taiwan. Stämningen delgavs följande dag, strax innan besöket var över, och han lämnade omedelbart evenemanget.

I stämningen anklagas Xu för att under hans ämbetstid som sekreterare blev fler än
1 100 Falun Gong-utövare i Henan förföljda och över 100 utövare dog av den tortyr de utsattes för i polisens förvar.

Xu sägs vara direkt ansvarig för spridning av hatpropaganda som upprätthöll förföljelsen av Falun Gong. Som chef för den statliga adminstrationen av radio, film och TV under den tiden var han ansvarig för en 18-minuters särskilda tv-sändning från CCTV4 där Falun Gong förtalades.

Chang Ching-Hsi, ordförande för Taiwans Falun Dafa Association och advokat Chu Wan-Chi ingav stämningsansökan den 15 december till riksåklagaren i Högsta domstolen i Taiwan på uppdrag av målsäganden. Stämningen grundar sig på en taiwanesisk lag om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord.

Det här är andra gången Xu blir stämd under en utlandsresa. Den första stämningsansökan lämnades in av Världsorganisationen för mänskliga rättigheter när han besökte San Francisco i juli 2005.

Den taiwanesiska lagen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord antogs år 1953 som en inhemsk version av 1948 års FN-konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord.

Enligt FN-konventionen definieras folkmord som ”handlingar som begås med avsikt att helt eller delvis förstöra en nationell, etisk, rasdefinierad eller religiös grupp, till exempel genom att döda dess medlemmar eller tillfoga skada på gruppen med avsikt att förstöra den.”

Bestraffning kan innebära dödsstraff,  livstidsstraff eller minst sju års fängelse.

Nyligen har ett antal kända människorättsadvokater runt om i världen tagit upp Falun Gong-relaterade ärenden, bland andra den tidigare Pinochet-åklagaren William Bourdon och Georges-Henri Beauthier, som också är känd för att ha lyckats med det första rättsfallet om mänskliga rättigheter under Belgiens lag mot två personer för deras roller i folkmordet i Rwanda 1994.

Stämningar mot sittande och före detta kinesiska tjänstemän, och/eller institutioner med starka band till den kinesiska regimen, har lämnats in i tolv länder omfattande stämning för tortyr, brott mot mänskligheten och folkmord.

Förre ordföranden i kommunistpartiet, Jiang Zemin, som 1999 initierade och drev kampanjen mot Falun Gong, har stämts i USA, Australien, Belgien och Spanien.

Den tidigare vice premiärministern Li Lanqing, känd för att vara mycket involverad i att styra förföljelsen av Falun Gong, stämdes i Frankrike i december förra året.

Luo Gan, chefen för den ökända 610-byrån, den Gestapo-liknande byrån som har till uppgift att genomföra förföljelsen av Falun Gong, sätter rekord i flest processer mot en besökande kinesisk tjänsteman. Han har samlat på sig fyra stämningar vid sina besök i Island, Finland och Moldavien under de gångna åren och i Armenien i september i år.

Huruvida Taiwans Högsta domstol kan delge Xu en stäming under återstoden av hans besök är okänt.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/26604/