Kinesisk student överföll volontär för ”Lämna KKP-center” i Paris
Claire Sachet är advokat för Cheng, som attackerades på grund av sitt arbete med att uppmana kinesiska medborgare att lämna det kinesiska kommunistpartiet. (Foto: Yue Zilin / The Epoch Times)


En fransk domstol har befunnit en kinesisk turist skyldig till övergrepp mot en volontär som hjälper kinesiska medborgare att lämna det kinesiska kommunistpartiet. Volontären Cheng träffades i huvudet av en sten från Jia Yichaos hand.

Jia underlät att närvara vid utfrågningen i Paris Tribunal den 24 februari där han dömdes till åtta månaders fängelse. Han dömdes att betala 1 000 euro i skadestånd till Cheng och 1 000 euro till franska myndigheter.

Jia, som studerar kemi på tredje året vid Tianjin University, var med en turistgrupp i Paris nära Eiffeltornet den 15 februari när han attackerade Cheng. Cheng delade ut information om möjligheten att lämna det kinesiska kommunistpartiet (KKP).

Enligt vittnen angreps
Cheng verbalt av en grupp kinesiska turister när Jia attackerade honom med en stor sten och tillfogade honom ett cirka fem cm långt sår i huvudet, nära ögat. Jia välte också omkull ett bord med broschyrer och en högtalare på.  Polisen tillkallades och grep den misstänkte. Vid den första domstolsförhandling den 16 februari, efter det att svaranden erkänt sig skyldig, beslagtog domstolen hans pass för att hindra honom från att lämna Frankrike.

Domaren lyssnade på uttalandena från Cheng och hans advokat, Claire Sachet. Båda underströk att attacken inte var ett vanligt överfall på gatan, utan var en direkt följd av hatet som framkallats av den kinesiska kommunistregimens förföljelse av Falun Gong.

Falun Gong blev mycket populärt i Kina under 1990-talet, innan man satte igång den våldsamma förföljelsen. År 2005 startade några Falun Gong-utövare och supportrar ett ”Globalt servicecenter för att lämna KKP”, i vilket Cheng arbetade som volontär.

Domaren gick med på en begäran från offrets advokat om att Chengs skador skulle bedömas av läkare men uteslöt vad försvaret åberopat vid den tidigare förhandlingen, att Jia hade konsulterat en psykiater.

En släkting som följde med Jia sade att denne hade varit utsatt för kraftig anti-Falun Gong-propaganda i Kina och därför hade utvecklat ett hat mot metoden och dess utövare, vilket fick honom att utföra attacken.

Medan Jia attackerade Cheng försökte flera andra medlemmar i samma turistgrupp ta kameror och mobiltelefoner från andra volontärer på servicecentret för att förhindra att de filmade händelsen, enligt Cheng.


Cheng fick skador efter att ha attackerats med en sten. (Foto: tillhandahållet av Cheng)

Cheng fick skador efter att ha attackerats med en sten. (Foto: tillhandahållet av Cheng)

– Den här våldsamma händelsen är ett typexempel på det offentliga hatet som KKP framkallat i sin kampanj mot Falun Gong, sade Cheng.

Efter incidenten erbjöd sig angriparens släkting, som följde honom på resan, att lösa problemet med pengar. Men Chen sade att problemet var större än ett personligt angrepp och inlämnade en stämningsansökan.

David Gao, ordförande i Global Quit the CCP Service Center, sade att han inte var förvånad över angreppet. Liknande händelser har ägt rum i Hongkong, Schweiz, USA, Korea och Australien, sade han, och flera angripare har dömts.

Det internationella samfundet bör vara på sin vakt mot hat och våld som exporteras utomlands med personer som har blivit hjärntvättade av KKP, sade Gao.

Han sade också att arbetet med att uppmana kineser att lämna KKP är en ”andlig kampanj som berör varje kines och framtiden för hela den kinesiska civilisationen, eftersom det kan rädda vår mänsklighet och återuppväcka det moraliska samvetet som har förstörts av regimen.”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/30980/