Kinesisk statlig tidning hotade med militärt våld i Sydkinesiska sjön
Kinas första hangarfartyg, Varyag, ursprungligen från Sovjetunionen. Kina köpte fartyget av Ukraina 1998 och introducerade det till sin flotta i början av augusti. (Foto: AFP/Getty Images)


Kinas officiella medier publicerade en skarpt formulerad artikel den 25 oktober där man varnade de länder som är inblandade i konflikter med Kina i Sydkinesiska sjön att de kunde göra sig redo för en militär lösning. 

Samma dag meddelade dock det kinesiska utrikesministeriet att man skulle ”göra sitt bästa för att fredligt lösa” konflikterna i sydkinesiska sjön. Dessa dubbla budskap har väckt uppmärksamhet. 

Global Times, som opererar under People’s Daily, publicerade en ledarartikel den 25 oktober där man sade att Kina inte bara kan förhandla om konflikterna i Sydkinesiska sjön, utan att man borde ”döda en för att varna hundra” om nödvändigt. Man varnade även grannländerna att de skulle förbereda sig på ”ljudet av kanoner”. 

De senaste månaderna har Kina och Vietnam varit inblandat i konflikter över oljeutvinningen i Sydkinesiska sjön. Samtidigt har territoriella konflikter kring en grupp öar, holmar och rev utanför Filippinerna, Spratlyöarna, lett till spänningar mellan Kina och Filippinerna. 

Den 25 oktober skrev Voice of America med anledning av en artikel i Global Times att Kina, Vietnam, Filippinerna, Brunei, Malaysia och Taiwan samtliga gjort anspråk på endera hela eller delar av Sydkinesiska sjön, som tros ha rika olje- och gastillgångar. 

Kina och Vietnam skrev ett avtal i mitten av oktober för att lösa tvisten länderna emellan i frågan. Båda länderna gick då med på att söka lösningar som var acceptabla för motparten. 

Filippinerna och Sydkorea har gripit kinesiska fiskare och beslagtagit deras båtar, och somliga har inte släppts än.

I ledarartikeln i Global Times stod att konflikten i Sydkinesiska sjön ”fortlöpande tär på Kinas nationella politiska enighet” och att en militär marin konflikt” inte behöver vara så hemsk som somliga förutspår.”

Samma dag förnekade det kinesiska kommunistpartiet officiellt att man hade några militära avsikter. En talesman för Kinas utrikesministerium intygade på tisdagen den 25 oktober att deras position var att söka en fredlig lösning på konflikten. 

När utrikesministeriets talesman, Jiang Yu, tillfrågades om ledarartikeln i Global Times insisterade han på att hotet om militärt våld bara representerade en tidnings åsikt i frågan och att Kina fortlöpande arbetade för fredlig utveckling och samarbete med sina grannländer. 

Översatt från engelska