Kinesisk professor kritiserar öppet myndigheternas tankekontroll
Xia Yeliang, professor i ekonomi vid Pekings universitet. (Foto: taget från Xia Yeliangs blogg)


Xia Yeliang, professor i ekonomi vid Pekings universitet (PKU), skrev nyligen på sin blogg ett öppet brev till propagandaministern Liu Yunshan där han kritiserar det centrala propagandadepartementets ideologiska kontroll, såväl som dess repression mot akademisk och journalistisk frihet.

Xia sade att det förbud som nyligen infördes mot en samling av minnen från före detta elever vid PKU var det som fick honom att skriva brevet. Han sade att en ämbetsman från centrala propagandadepartementet som inte ens brydde sig om att presentera sig meddelade förbudet via telefon.

– Utgivaren var för rädd för att ställa frågor, än mindre vågade han protestera. Det är till och med värre än Hitlers Gestapo, sade Xia med en suck.

Xia har funnit det allt svårare att stå ut med den kinesiska kommunistregimens kontroll över press och utgivning.
– Det här är den mörkaste perioden, jag orkar inte med det längre, sade han.

Han sade att han är väl medveten om att myndigheterna detta år vidtar alla tänkbara åtgärder för att ”upprätthålla stabilitet”.

– Det har en sådan politisk prioritet att till och med jordbävningsoffrens familjer övervakas. De [myndigheterna] kanske ger sig på mig och jag kan komma att få betala dyrt för det jag skrev. Men jag ångrar inget, oavsett vad som händer. Mitt land behöver sådana här röster, sade Xia. 

Fastän det öppna brevet tagits bort har innehållet cirkulerat vida omkring i Kina och utomlands och skapat en hel del uppståndelse. Sedan han publicerade det öppna brevet har Xia fått mycket stöd och uppmuntran inom Kina och från hela världen. Han sade sig vara rörd och tacksam över de positiva reaktionerna.

– Många som stödde mig sade hur glada de var över att PKU-andan fortfarande lever i vissa hjärtan. Men jag fick även en del negativa kommentarer från några intellektuella i akademiska kretsar som sade att jag offrar mig till ingen nytta. Det gör mig en aning besviken.

Xia menar att de intellektuella borde vara samhällets ryggrad. 

– Men så många kinesiska intellektuella har blivit knähundar som inte slåss för sanning och rättvisa. Jag vill inte vara som en ”nöjd gris” som inte har några andra behov än ett bekvämt liv. 

Gällande framsteg i Kina sätter Xia sitt hopp till folket. 
– Det senaste årtiondet har olika krafter utanför regeringen aktivt pressat det kinesiska samhället framåt, däribland de 200 till 300 miljonerna internetanvändare.

Xia sade att han var särskilt förbluffad över internets makt att låta vanliga människor göra sin röst hörd och berätta sina historier på ett sätt som aldrig skett förr.

– Det har till och med tvingat myndigheterna att fatta beslut som stred mot tidigare fattade beslut. Det skulle aldrig ha hänt innan, sade han.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/17167/