Kinesisk professor i exil stödjer Lämna partiet-rörelsen
Wang Henggeng frispråkig professur i matematik skrev politiska kommentarer och blev inspärrad på mentalsjukhus.. Han säger att det Kinesiska kommunistpartiets sönderfall är oundvikligt. (Foto tillhandahållet av Wang Henggeng)


En kinesisk professor i matematik som en gång spärrades in på mentalsjukhus för att ha skrivit politiska kommentarer, säger att han har slutat tro på politisk reform i Kina och uppmanar kineser överallt att sätta sig upp mot det Kinesiska kommunistpartiets (KKP:s) tyranni och lösa upp det.

Professor Wang Henggeng föddes 1971. Han doktorerade i matematik 1998 vid Zhejiang University, ett av Kinas främsta universitet. Han tillträdde en fakultetstjänst vid Southern China Normal University i Guangzhou i juli samma år. Men eftersom han var frispråkig i fråga om politik och sociala frågor blev han svårt trakasserad och förföljd av kinesiska tjänstemän och flydde till Australien tidigare i år.

I mitten av november, runt 7-årsdagen för publicering av Nio kommentarer om kommunistpartiet, en serie ledarartiklar publicerade av Epoch Times, talade professor Wang med Epoch Times i en exklusiv intervju.

Han berättade att han år 2005, vid 34 års ålder, hade börjat tänka mycket på samhällssituationen i Kina. Han sade att det fanns 13 kemikaliefabriker i hans lilla hemstad. Många barn föddes missbildade. Hirs- och risfälten var förorenade och grönsakerna växte inte heller bra.

Den här situationen låg bakom ett uppror med så många som tiotusen deltagare i april 2005. Folk gav sig på många bilar och skadade många statliga tjänstemän, inklusive den lokale polischefen, som fick en fotmuskel avskuren.

Vid den tiden började han bekymra sig över hur säkra livsmedlen var och över korruptionen. När han föreläste för studenter talade han med dem om korruptionen i Kina. Han skrev också en artikel med titeln: ”Kultur i sammanhanget korruption och anti-korruption”, vilken fick vid spridning.

De kinesiska myndigheterna började spionera på honom och pressa hans familj på pengar. Hans hustru, som studerade vid Hongkongs kinesiska universitet, fick också känna på ett hårt påtryck. År 2007 lurades han av sin familj, instruerade av civilklädd polis, att [skriva in sig] på ett mentalsjukhus.

– KKP använder många sätt att förfölja människor. Ett sätt är att spärra in folk på mentalsjukhus. Den metoden har använts för att förfölja Falun Gong-utövare, och har också använts på forskare och pensionerade militärer som kräver sina medborgerliga rättigheter, sade professor Wang.

Det fanns en annan patient på samma våning som han, dekanen vid ett Stadsbyggnadskollegium.

Efter att han frisläppts från mentalsjukhuset i början av år 2008, drabbades Kina av en väldig isstorm, vilken ledde till strömavbrott på många platser när elstolparna föll. Professor Wang sade att han upptäckte att elstolparna gick av under isens tyngd för att metallen de var gjorda av var för klen.

Klen konstruktion var också anledningen till att så många elever miste livet när deras skolor kollapsade den 12 maj 2008 i jordbävningen i Sichuan.

– 2008 var ett år då fruktansvärda katastrofer drabbade det kinesiska folket, bland annat skandalen med det giftiga mjölkpulvret. För att se till att OS löpte friktionsfritt mörklade KKP alla dessa saker, isstormen, jordbävningen och den giftiga mjölken. Jag mådde så dåligt, sade professor Wang.

Vid den tiden började han tala med studenterna igen, under lektionerna och på skolbussen, om de politiska och sociala problemen.

– Jag talade mycket om politik, finanskrisen, om hur den kinesiska regimen hänsynslöst roffar åt sig folks pengar och slänger iväg dem till utlandet, och om hur korrupta tjänstemän ger sig av med de pengar de har tagit.

På den tiden hoppades han bara på politiska reformer:

– Någon behövde agera för det, men det var mycket svårt att göra det, sade han. Men då kände han inte heller till KKP:s sanna natur, tillade han.

Till följd av sina vågade tal drog han uppmärksamheten till sig från andra professorer vid universitetet. De rapporterade honom för att säkra sina egna positioner eller forskningsanslag.

– Genom dessa många händelser kände jag kylan hos det kinesiska folket och kom på det klara med den verkliga naturen hos KKP:s totalitära regim. Jag begrep till slut att KKP inte skulle ändra sig. De har satt igång politiska rörelser ända sedan de kom till makten, bland annat den Stora svälten, i vilken miljontals människor dog. Den här sortens saker löses inte genom reformer, sade professor Wang.

– Nu för tiden finns det i Kina förgiftad mat och miljöföroreningar överallt. Alla [dagens] katastrofer kan jämföras med Kinas svältkatastrof under det Stora språnget, och effekterna är ännu värre. Föroreningen av marken kommer att påverka många generationer framöver.

Dessutom kan man inte lita på Kinas siffror, sade professor Wang.

– Om KKP:s medier rapporterar att 30 procent av marken i Kina är förorenad så är det säkert det dubbla, eftersom KKP:s rapporter är fulla med lögner, och bara visar upp en bild av harmoni.

Professor Wang sade att skandalen med det giftiga mjölkpulvret 2008 var det som bekymrade honom mest. Han kunde inte hålla tyst och skrev bloggartikeln: ”Kommentarer om kultur och dess grundläggande egenskaper.” Även den artikeln fick stor spridning och genererade panik och hat inom KKP, sade han. Han blev än en gång övervakad och skuggades överallt, och även hotad.

Senare fick han cancer. Hans familj fick utstå en enorm press och han tvingades skilja sig.

År 2009 flyttade han tillbaka till Hangzhou. Myndigheterna lämnade honom inte i fred ens när han fick behandling för sin cancer. Han övervakades till och med när han åkte för att besöka den Kinesiska vetenskapsakademien i ett akademiskt ärende. Myndigheterna kontrollerade om han hade kontakt med Falun Gong eller om han besökte några utländska webbsidor när han bytte arbete.

Det blev omöjligt för honom att föra ett normalt liv i en sådan miljö så han flydde till Australien i januari 2011. Han sade att hans gamla klasskamrater inte vågar ha kontakt med honom, men han ångrar inte vad han har gjort. Men han säger att han fortfarande övervakas av Kinas spioner utomlands, fastän han bor i ett fritt land.

– Efter det här telefonsamtalet med dig kommer kinesiska spioner att veta det med en gång, sade han.

Professor Wang sade att kretsen för hans inflytande i Kina i huvudsak var universitetslektorer och gymnasieelever, vilka alla fördömde KKP. Efter jordbävningen i Sichuan känner många vanliga människor och tjänstemän likadant.

Efter sina erfarenheter av kineser utomlands säger han att hans djupaste intryck är kyla och att man inte vill bli inblandad.

– De är mycket olika fastlandskineser. Även om de fördömer KKP privat så finns det mycket lite av handling, eftersom en del av dem bekymrar sig för att de vill återvända till Kina i framtiden.

– Var kineser än bor, i Kina eller i utlandet, så får de utstå samma elände, sade professor Wang. De blir styrda och ständigt hjärntvättade av KKP.

Professor Wang föreslår att Nio kommentarer om kommunistpartiet sprids mer, i syfte att väcka fler kineser och främja Lämna-partiet-rörelsen.

– Hur KKP än blockerar internet så kan de inte stoppa den här historiska vågen av kinesers uppvaknande. Upplösningen av KKP är oundviklig, sade han.

Fram till den 8 december har över 107 miljoner kineser avsagt sig sitt medlemskap i KKP eller dess ungdomsorganisationer, enligt kinesiskspråkiga Epoch Times, vilken registrerar uttalandena om att lämna partiet, vilka samlas in via internet och av volontärer vid Servicecentren för att lämna KKP runtom i världen.

Översatt från engelska.

Läs den kinesiska originalartkeln.