Kinesisk övergångsregering lägger grunden för demokrati
Wu Fan, talesman för ”China Forum” (Foto: Epoch Times)


Efter ett års diskussioner hos grundarna av China Forum bestämde man den 5 december att etablera en kinesisk övergångsregering. Enligt talesmannen Wu Fan är övergångsregeringens första prioritet att sätta stopp för KKP:s (Kinas kommunistparti) styre för att sedan ta itu med de sociala problem KKP lämnar efter sig.

Bland övergångsregeringens noggrant utvalda 20 medlemmar finns bland andra erfarna demokratiaktivister, studenter som deltog i demokratirörelsen på Himmelska fridens torg 1989, ”intellektuella exilkineser” och forskare m fl.

Medlemmarna håller för närvarande på att bland annat lägga grunden för allmänna val och en konstitution. Enligt Wu har övergångsregeringen stöd från medlemmar i den kinesiska armén, vilka hoppas på en statskupp mot den nuvarande kommunistregimen.

Medlemmar lägger för närvarande grunden för att låta den kinesiska befolkningen välja en president genom allmänna val.

Presidenten, vice presidenten och ministrarna i övergångsregeringen kommer att väljas genom ett mindre val. Kanditaterna har avgett löften om att vara demokratiskt sinnade och inte söka poster på grund av personliga intressen, politisk makt eller ekonomiska fördelar.

Flera versioner av övergångsregeringens konstitution och Kinas framtida regering har publicerats på Future China Forum. Resolutionens slutliga utseende kommer att antas på National Affairs Conference. Det kommer dessutom att finnas en plan för ekonomiska och politiska åtgärder för en social reform.

Det behövs även öppna diskussioner för att diskutera om den nya administrationen skall vara en federal regering eller en demokratisk republik, såväl som hur den nationella flaggan skall se ut och landets officiella namn.

Resultatet av KKP:s 17:e folkkongress var en besvikelse för många som ville ha politiska reformer. Istället för reformer har förföljelsen av människorättsförsvarare, dissidenter, offer för markexploteringar och husrivningar, medlemmar av underjordiska katolska kyrkor och Falun Gong-utövare förvärrats.

Röster inom den kinesiska militären har upprepade gånger uppmanat till och krävt en omedelbar etablering av en övergångsregering. Dessa soldater uppger att nu är den bästa tidpunkten.

Wu sade:

– Därefter har vi fått stöd från soldater och vi vill nu samarbeta med dem för att etablera en övergångsregering som kan få makten i landet.

Efter att medlemmarna i övergångsregeringen valts kommer de att ta hand om de politiska förutsättningar som KKP lämnar efter sig och ta alla beslut rörande rörelsen.

Enligt Wu kommer övergångsregeringens president att mobilisera militären för att vid rätt tillfälle iscensätta en statskupp. Det är osäkert om övergångsregeringen kommer att flytta till Kina eller avlösas av andra i Kina.

Så fort övergångsregeringen etablerat en plattform kommer förbuden för tidningar och partier att upphöra så att alla demokratiska krafter kan spela sin roll.

Översatt från version