Kinesisk missilattack mot egen satellit sprider oro


Utan förvarning avfyrade Kina en antisatellitmissil som sprängde en gammal kinesisk vädersatellit på cirka 800 km höjd den 11 januari.

Missilattacken väckte spekulationer om Kinas avsikt med aktionen och skapade oro i många länder. USA, Japan, Sydkorea, Australien och Storbritannien har begärt förklaringar från Kina.

Vid ett pressmöte i Vita Huset den 18 januari ställdes frågan om aktionen var en provokation från Kina.

– Vi vet inte men vi är oroliga och vi har gjort det känt, sade talesman Tony Snow.

USA:s underrättelsetjänst CIA, det nationella säkerhetsorganet NSA och försvarsdepartementet undersöker det som har inträffat, enligt Aviation Week, en webbsida för yrkesfolk inom flygindustrin, som avslöjade händelsen den 17 januari.

Kina strävar efter att skaffa ett offensivt antisatellitvapensystem, enligt en kongressrapport från USA:s försvarsdepartement 2006. Rapporten säger också att Kina är kapabelt att förstöra satelliter, vilket nu är bekräftat.

Landet blir det tredje, efter USA och Sovjetunionen, som har sprängt en satellit med missil.

Militära befattningshavare inom Pentagon har medgivit att kineserna har tidigare försökt att skada eller störa signaler från amerikanska satelliter som flyger över kinesiska territoriet, enligt Aviation Week.

På ett pressmöte i Tony Blairs kontor i London den 19 januari meddelade presstalesmannen att kontakter med kinesiska myndigheter har tagits. Storbritannien har uttryckt oro för Kinas försummelse att ha samråd med andra länder, vilket inte överensstämmer med Kinas åtagande inom FN, beträffande militärt utnyttjandet av rymden.

Kina är tyst om missilattacken, vilket oroar experterna.

– De tycker att de kan göra nästan vad de vill, sade Dr Paul Monk före detta chef på kinaavdelningen i det australiensiska försvarets underrättelsetjänst.

– Det mest alarmerande är att det är utfört utan varning och bristen på transparens i den kinesiska planeringen och den militära uppbyggnaden är oroande, tillade han.

Det finns också oro över vad som kan bli effekten av spillrorna från sprängda satelliten i rymden. Det finns cirka 10 000 människotillverkade föremål som kretsar runt jorden idag, inklusive militär- och vädersatelliter, skrot och spillror från rymdfarkoster och gamla satelliter , enligt uppgifterna från USA:s flygvapen.