Kinesisk medicin kan öka chansen att bli gravid
Studier visar att akupunktur kan vara till hjälp mot barnlöshet. (Foto: Pixabay)


En kvinna är som mest fertil i 20-årsåldern. Kroppens cykel är dock inte alltid i fas med familjeplaneringen. Idag väntar många med att skaffa barn tills de är över 35 – då chanserna att bli gravid minskar, och risken för missfall ökar.

För bara några decennier sedan fanns det knappt några alternativ för barnlösa par utöver adoption. Men med in vitro-fertilisering (IVF) kan läkare nu utföra befruktningar i labratorium.

Hjärtat är centralt i kinesisk medicin

Nu har forskare upptäckt att IVF kan ha fördel av att kombineras med kinesisk medicin. Om man även får akupunkturbehandling under IVF ökar chanserna för graviditet, visade flera studier i början av 2000-talet. Sedan dess väljer allt fler kvinnor att inkludera akupunktur och andra delar av den kinesiska medicinen i sin IVF-behandling.

Akupunktören Jeanie Lee Bussell, som har behandlat många IVF-patienter, menar dock att kinesisk medicin borde vara det första alternativet.

– Jag skulle vilja se par som använder kinesisk medicin för att öka fertiliteten innan de börjar med IVF, sade Bussell, som är inriktad på kvinnors hälsa och fertilitet, och är medförfattare till boken ”Fully Fertile: A 12-Week Holisitic Plan för Optimal Fertility”.

Vägar till befruktning

Även i sin mest fertila ålder har kvinnan ägglossning enbart en gång i månaden, och ägget är livskraftigt i bara 12-24 timmar.

Under IVF-behandling gör man så att kvinnan får ägglossning många gånger under en enskild cykel. Detta ökar chanserna för befruktning. Men för att framkalla multipla ägglossningar krävs en stark cocktail av olika läkemedel: antibiotika, p-piller, dagliga injektioner av olika hormoner för att få rätt timing, och kanske även något för att lindra stress.

– Det här är väldigt onaturligt. Kvinnor går inte genom IVF för att de vill det. Det är för att de tror att detta är den enda lösningen som finns tillgänglig för dem, sade Bussell.

IVF kan vara lockande eftersom det ger snabba resultat, vilket betyder mycket för många kvinnor som redan har passerat sin mest fertila ålder. Men om man kan tänka sig att ta en något långsammare väg så kan resultatet bli bättre, säger Bussell.

– I kinesisk medicin är vårt förhållningssätt att paren ska ha optimal hälsa till och med före de provar. Det handlar nämligen inte om att kunna bli befruktad, det handlar om hur man får ett friskt barn.

I många fall kan läkarna inte avgöra varför vissa kvinnor inte bli gravida – och dessa fall är de bästa kandidaterna för kinesisk medicin. En del patienter behöver dock träffa en fertilitetsspecialist. För att veta vilken kategori du tillhör rekommenderar Bussell att du först gör en fertilitetskontroll. Detta görs för att identifiera eventuella anatomiska hinder för att bli gravid, som enbart akupunktur inte kan lösa.

Kvantitet versus kvalitét

Det finns studier som visar på varför akupunktur fungerar. 2003 publicerade fysiker vid Weill Cornell medical center en artikel i magasinet Fertility and Sterility som redogör för olika forskningsresultat. En visar på att akupunktur ökar blodflödet till livmodern. Därmed blir livmoderväggen tjockare, vilket är en viktig markör för fertilitet.

Andra studier visar att akupunktur minskar på stresshormoner som ligger till grund för barnlöshet, påverkar nivåerna av fertilitetshormoner i plasma, normaliserar hypotalamus-hypofys-äggstocks-axelns funktion och ökar endorfinproduktionen. Alla dessa tillstånd är önskvärda för en frisk graviditet.

Man kan tänka på skillnaden mellan IVF och kinesisk medicin som kvantitet kontra kvalitet. IVF handlar i grund och botten om siffror – man ser till att det kommer fler ägg så att förutsättningarna blir bättre. Kinesisk medicin har å sin sida ett holistiskt synsätt. IVF fokuserar i huvudsak på livmodern och äggen, medan kinesisk medicin fokuserar på hela kroppen, och även på själen. Tanken är att om en kvinna är i balans är chanserna för en frisk graviditet större.

– I kinesisk medicin gör man ingen skillnad mellan den känslomässiga, den andliga och den fysiska kroppen. Om en patient har många känslomässiga problem kommer detta att manifestera sig fysiskt. På samma sätt kommer fysiskt obehag att påverka den psykologiska aspekten, sade Bussell.

Balansera yin och yang

Akupunktur och örter är verktyg för att skapa en bättre balans i kroppen, men Bussell betonar att grunderna till hälsa – att äta hälsosamt, hantera stress och få tillräckligt med sömn – är grunden till att ett par blir fertilt.

– Natten är yin-tiden. För att få bra balans behöver du bra yin för att skapa bra yang och vice versa. Vi ägnar stor del av tiden åt att sova, eftersom vi behöver vila, sade hon.

Mannen spelar också en roll i graviditeten, vilket ofta förbises. I runt en tredjedel av fallen beror problem med befruktningen på mannen (en tredjedel är kopplad till fertilitetsproblem hos kvinnan, och en tredjedel beror på problem med paret tillsammans). Kinesisk medicin kan hjälpa män också.

Frisk i vinter med ingefära enligt kinesisk tradition

– Om mannen inte saknar spermier så kan kinesisk medicin hjälpa. Han kan behöva akupunktur och örtbehandling, tillsammans med kost- och livsstilsförändringar för att stödja återhämtningen. Allt hänger på hans individuella konstitution.

Enligt Jeanie Lee Bussell har kunskapen om kinesisk medicin som ett alternativ för fertilitet ökat genom internet och sociala medier. Hon hoppas dock att läkare i väst ska börja rekommendera det till patienter som föredrar en holistisk behandling.