Kinesisk medicin: Fotnervsterapi


Fotnervsterapi (FNT) uppkom under Ming-dynastin i Kina för 350-400 år sedan. Sedan dess har den vidarebefordrats av nio generationer läkare. Denna terapi använder sig enbart av den mänskliga handen. Inga mediciner, ingen kirurgi eller mekaniska instrument är inblandade.

Chang Ji Yan, den nionde generationens mästare, sade att terapin härrör från 1650-talets mitt och uppstod i norra Kina. Han behandlade framgångsrikt många patienter fram till kulturrevolutionen i mitten av 1960-talet, då han insjuknade i astma och åderförkalkade kranskärl. Eftersom FNT kräver att patienten skall ligga på rygg så är det inte möjligt med självbehandling, och han kunde inte hjälpa sig själv. Han låg på sjukhus i mer än ett årtionde och var oförmögen att forsätta sin praktik.

Vid 70 års ålder, år 1980, insåg Mästare Chang att om han dog så fanns ingen som kunde fortsätta med hans terapi. På den tiden var jag hjärtspecialist, och Mästare Chang var en av mina patienter. Med en kombination av österländsk och västerländsk medicin samt med Mästare Changs fotpunkter, gjorde jag mitt bästa för att återställa hans hälsa. Av tacksamhet för mitt hårda och lyckosamma arbete, bestämde sig Mästare Chang för att vidarebefordra sin fullständiga lära till mig. Eftersom han lärde ut allting ur minnet, fick jag tillåtelse att spela in våra konversationer och skriva ner dem.

När jag insåg att FNT faktiskt kan bota patienter istället för att bara lindra deras besvär, slutade jag arbeta som kardiolog och beslöt mig för att undersöka denna behandlingsform på heltid. Sedan dess har jag fortsatt praktisera denna terapi och bedriver forsking på den, med en kombination av österländsk och västerländsk medicin. Mina efterforskningar har visat att FNT:s framgångar varken lutar sig mot västerländsk eller österländsk medicin – den står för sig själv, som en egen specialteknik. 1998 lärde jag ut denna terapi till några utvalda studenter.

Fotnervsterapins principer

FNT stimulerar nervernas överföringsfunktioner vilket återställer vitaliteten hos nervcellerna, och stärker därigenom de inre organen. Den justerar och balanserar energi- och blodnivåerna i kroppen för att återställa normala funktioner, säkerställa botande och stärka immunsystemet.

Det underbara med FNT är att den gör underverk på många svåra och till synes obotliga fall, till exempel multipel skleros (MS), diabetes och autism, utan att använda droger eller annan medicin. Den låter också patienterna fortsätta sina dagliga rutiner utan någon sjukhusvistelse.

Terapins punker

FNT använder sig av 62 separata punktgrupper i fotvalvet, där varje grupp innehåller tre individuella punkter för olika funktioner. Allt som allt finns 186 olika punkter i fotvalvet.

Inom traditionell akupunktur kan man hitta punkter parallellt längs med hela kroppen, men så är inte fallet vad gäller FNT. Dessa punkter är inte organiserade i ett mönster, och de varierar från fot till fot. Varje punkt kontrollerar olika delar av kroppen. Vi har t ex bara ett hjärta, en mage och en lever. Punkterna som påverkar dem är enkla punkter. Dubbla punkter påverkar delar som finns parvis, såsom ben, armar, ögon och lungor, och kan hittas på ungefär samma plats på båda fötterna.

Behandling med FNT på specifika punkter i fotvalvet skiljer sig från fotreflexologi, som behandlar stora delar av hela foten. Fotreflexologi framkallar inte starka förnimmelser i organen.

Behandlingsprogram

Under behandlingen ligger patienten raklång på ett behandlingsbord och är fullständigt avslappnad. Läkaren väljer ut sex till nio punkter utifrån patientens hälsotillstånd. Varje behandling varar i 25 till 30 minuter. En behandlingscykel kräver vanligtvis åtminstone tio behandlingstillfällen.

Fingerteknik

Inom FNT använder man sig endast av fingrarna för att hitta och behandla nervpunkterna. Genom erfarenhet lär man sig hitta punkterna, som ofta är mycket små och sitter placerade under muskler. Mjukt tryck på en punkt får energi att strömma uppåt genom hela kroppen.

Försök med att efterlikna behandlingen med akupunkturnålar har varit utan framgång; det är endast med fingertryck man kan erhålla nödvändig stimulering.

Behandlingens karaktär

I och med att energin cirkulerar från fötterna upp till huvudet och tillbaka till händer och fötter, kommer patienten att erfara olika känslor såsom hetta, svullnad, kyla, kittling eller elektriska stötar. De inre organen kan svara med att dra ihop sig, svullna eller pulsera.  I armar och ben kan effekterna kännas som sammandragningar i muskler och leder eller som ryckningar och sträckningar. Huvudet upplever ett tryck, och sedan en känsla av kall luft som pressas ut.

Det här trycket kommer också gå in i och stimulera de olika organ som finns i bröst- och bukområdet. Hjärtslagen kommer antingen sakta ner eller öka, beroende på patientens tillstånd. Andningsmönster förändras också. Det kan uppkomma rörelse eller åtstramning i mage, mjälte eller lever – med temperaturskillnader såsom extrem kyla, som om det fanns isbitar i organet.

FNT är en av de medicinska varianter som skulle kunna väsentligt reducera vårdkostnaderna om det praktiserades i större utsträckning.

Vad är hälsa egentligen?

Pollenallergi enligt traditionell kinesisk medicin – Fråga doktor Kong