Kinesisk människorättsaktivist dömd till fem års fängelse
Den kinesiske människorättsförsvararen Guo Feixiong. (Foto: Epoch Times)


Den 14 november anklagades och dömdes den välkände människorättsaktivisten Guo Feixiong för olaglig affärsverksamhet och dömdes till fem års fängelse och 40 000 yuan i böter, i Tianhedistriktets folkdomstol i Kina.

Guos hustru Zhang Qing berättade för Epoch Times:

– Det var väntat. Jag visste att det var så de skulle gå tillväga. I dag var vi 13 personer i hearingen. Jag kände inte någon av dem. Jag antar att de var personal från Allmänna säkerhetsbyrån. Han dömdes till fem års fängelse och 40 000 yuan i böter som ska betalas inom tio dagar som ett engångsbelopp.

Efter att domen tillkännagavs ville domstolen höra Guo Feixiongs åsikt. Enligt Zhang hade Guo svarat: ”Jag säger bara en sak till er; det sättet som ni samlade in ’bevisen’ på har publicerats av den kinesiska demokratirörelsen och jag känner mig hedrad att vara en del av den.”

Zhang kommer att rådgöra med advokaten om domen ska överklagas eller ej.

Guo Feixiongs försvarsadvokat, Mo Shaoping sade:

– För det första tycker jag inte att domstolsbeslutet är korrekt. Jag håller fast vid våra argument såsom försvarsadvokat för Guo Feixiong, trots domstolens utslag. Jag insisterar på att han är oskyldig.

– För det andra, det femåriga straffet – så kallad olaglig affärsverksamhet ger enligt principer inom straffrätt generellt mindre än fem års fängelse, och fem till femton år i allvarliga fall. Myndigheterna som ledde undersökningen kategoriserade honom som ett allvarligt fall enligt domstolsutslaget. Redan från första stund dömdes han utifrån detta.

– För det tredje har han tio dagar på sig att överklaga. Vi kommer att få se honom i Guangzhou inom tio dagar och jag hoppas att han kommer att överklaga. Utifrån rättslig utgångspunkt, om man inte överklagar innebär det att man har erkänt det första domstolsutslaget. Han (Guo) hävdar sin oskuld, en överklagan är därför att bekräfta att han är oskyldig. Som advokat föreslår jag från det perspektivet att han bör överklaga.

Guo Feixiong, 40 år, är en välkänd människorättskämpe bland kineser. Han utexaminerades från Philosophy Department of Shanghai East China Normal University 1988 och tilldelades ett arbete vid Medical College i staden Wuhan. 1991 sade han upp sig och flyttade till södra delen av Guangdong där han engagerade sig i en rad olika yrken. Mellan 1993 och 2001 arbetade han som förläggare och frilansande skribent där han fokuserade på att arbeta för mänskliga rättigheter.

Han fängslades i över tre månader på grund av att han deltog i händelser kring Taishisprotesten. Då hungerstrejkade han i 59 dagar. Den 14 september 2006 arresterades han med anklagelsen olaglig affärsverksamhet. Den 30 september arresterades han pånytt med samma anklagelse, för olaglig publicering av ”Shenyang’s Political Earthquake”, som avslöjade korruptionen bland tjänstemän i Shenyang.

Guo Feixiongs ärende ”upphävdes två gånger för ytterligare undersökning” på grund av otillräckliga bevis från åklagarmyndigheten. Under interneringen utsattes Guo för tortyr och polisvåld, bland annat elchockande man hans genitalier med elbatonger för att få honom att erkänna.

Den 9 juli krävde åklagaren mer tid för att finna mer bevis för Guo Feixiongs prövning. I slutet av augusti kom ärendet återigen upp i domstol. Den 12 oktober ansökte domstolen om att skjuta upp hearingen ytterligare en månad. Han sitter nu fängslad i interneringscenter nummer tre i staden Guangzhou.

Översatt från version