Kinesisk läkare misstänkt för inblandning i organsmuggling i Kambodja
Kambodjansk militär vaktar medan en ambulans kör förbi en folkmassa framför ett sjukhus i Phnom Penh den 23 november 2010. Polisen slog nyligen till mot ett militärsjukhus i Kambodja där man hävdar att minst en kinesisk läkare hade en roll i en organsmugglingsliga. (Tang Chhin Sothy/AFP/Getty Images)


En organsmugglingsliga som opererade från ett kambodjanskt militärsjukhus avslöjades i augusti, när den kambodjanska polisen gjorde nio gripanden. Bland de gripna fanns minst en kinesisk läkare och professor som agerade konsult och utbildare för gruppen.

Statligt styrd organskörd är vanligt förekommande i Folkrepubliken Kina, och det är särskilt vanligt att militärsjukhus är inblandade. Fram tills nu har det dock bara förekommit inom landets gränser.

– Det här är inte direkt den kinesiska modellen för organskörd som sprider sig till andra länder, så långt har det inte gått, sade Torsten Trey, som leder den USA-baserade organisationen Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH).

– Det verkar dock som om det finns ett systematiskt försök att främja organsmuggling på platser där det tidigare inte har funnits, sade han.

Den kinesiska läkare som greps i polisinsatsen var där för att träna lokala läkare i att ta ut organ för transplantation. I Kina är dödsdömda fångar och samvetsfångar den absolut vanligaste källan till organ, enligt flera undersökningar på senare år.

De flesta av patienterna på sjukhuset var enligt uppgift kineser och vietnameser, medan donatorerna var lokala kambodjaner.

I fjol rapporterade den kambodjanska tidningen Deum Ampil att mellan tre och fem kambodjaner hade fått njurar uttagna på militärsjukhuset Preah Ket Meleah, i en byggnad som donerats av Kina. Enligt artikeln sade en läkare att njurarna såldes till kinesiska mottagare för motsvarande mellan 250 000 och 300 000 kronor, medan de kambodjanska donatorerna bara fick motsvarande 35 000 kronor.

Bland de gripna fanns sjukhusdirektören och vice sjukhusdirektören, som båda tillhörde den kambodjanska militären, samt tre "kines-vietnameser" som de beskrevs i polisens uttalande, enligt Phnom Penh Post.

"Kinesen är läkare och professor, och han har bjudits in till sjukhuset. Han är inte här permanent, han är här när han behövs", sade överstelöjtnant Keo Theo, som leder Phnom Penhs antismugglingspolis, enligt Cambodia Daily.

Torsten Trey på DAFOH kommenterade den gripne kinesens närvaro så här:

– Det faktum att det finns en kinesisk professor, som uppenbart har kunskap och erfarenhet, på ett kambodjanskt militärsjukhus, är intressant. Till att börja med, eftersom det är ett militärsjukhus och inte en privat medicinsk institution, så måste det här ske med regeringens, eller åtminstone vissa regeringstjänstemäns goda minne. På det här viset liknar systemet Kinas organförsörjningskedja, som också är fokuserad kring militärsjukhus.

I Kina dödas dödsdömda fångar och samvetsfångar för sina organ, såsom hjärta och lever. I Kambodja tycks systemet vara begränsat till njurar, som doneras av lokalinvånare mot kontantbetalningar.

– Faran här är att Kina underminerar etiska riktlinjer i andra länder, sade Trey. Han menar att detta kan ha som effekt att "leda bort uppmärksamheten" från Kinas egen hantering, där man i stor skala stjäl organ från samvetsfångar, främst utövare av Falun Gong.

I en nyligen utkommen bok, "The Slaughter" av journalisten Ethan Gutmann, förekommer detaljerade redogörelser för bevisen för detta. Slutsatsen är att över 60 000 Falun Gong-utövare dödades för sina organ mellan åren 2000 och 2008.

Det finns få detaljer om hur smugglingen i Kambodja gick till. Strax efter polisräden, som kom efter flera månaders utredning, stoppade de kambodjanska militären ytterligare undersökningar, och hävdade att det rörde sig om frivilliga donationer.

Försvarsminister Tea Banh kritiserade personligen polisen. "Anklagelserna om smuggling av njurar är mycket skadliga", sade han.

"Enligt rapporteringen handlar det om smuggling, men det här var frivilliga operationer. Det förekom ingen smuggling", sade Ban till kambodjansk media.

Andra aktörer i Kambodja är dock inte övertygade om att det här stämmer. Det vore något högst sällsynt inom den internationella transplantationsturismen.

"När en högt uppsatt militär är inblandad i brottslighet i Kambodja är det en öppen fråga om de kommer att ställas till svars", sade Phil Robertson, biträdande chef för Human Rights Watchs Asienavdelning, till Phnom Penh Post.

Kambodja är en konstitutionell monarki där det politiska systemet domineras av Kambodjanska folkpartiet, som tog makten genom en kupp. Transparency International rankar det som ett av de mest korrupta länderna i sydöstra Asien.

Kambodjas nationella räddningsparti, som utgör en politisk opposition i landet, uttrycker misstänksamhet mot militärens påståenden om att organhanteringen var baserad på frivilliga donationer.

Mu Sochua, som sitter i det Kambodjanska parlamentet för Nationella räddningspartiet och leder hälsoutskottet, sade till Phnom Penh Post: "Om det finns tillräckligt mycket bevis kommer vi att genomföra en oberoende utredning."

Sam Rainsy, ledare för Nationella räddningspartiet, sade att de här anklagelserna "bara är toppen på ett isberg", enligt Phnom Penh Post.

"De här dementierna var inte alls övertygande", sade han, och tillade att fallen "måste vara djupt påverkade av särintressen".