Kinesisk läkare medger organstölder från Falun Gong-utövare
Wang Lijun, som tidigare var polischef i Changchun, informerar militärer i sitt laboratorium i Jinzhou, i Liaoningprovinsen. Wang utreds för närvarande av kommunistpartiet efter att ha försökt söka asyl vid den amerikanska konsulatet i Chengdu i februari i år. (Foto: Med tillstånd av WOIPFG)


En högt uppsatt pensionerad kinesisk militärläkare har fångats på en bandupptagning från ett telefonsamtal med människorättsgrupper, där han erkänner att han använde organ från politiska fångar i ett forskningsprojekt med Wang Lijun. Wang var tidigare den avsatte förre partichefen Bo Xilais högra hand.

WOIPFG:s (Världsorganisation som undersöker förföljelsen av Falun Gong) utredare lyckades spela in Chen Rongshan genom att låtsas vara en medlem av ett ”särskilt undersökningsteam” i Wang Lijun-ärendet. Chen medgav att han tagit organ från Falun Gong-utövare.

Chen Rongshan, före detta chef för urologiavdelningen på armésjukhus 205 i Jinzhou, tillfrågades den 25 maj via telefon. Utredarens fråga löd: ”Wang nämnde för oss att några av era organkällor var fängslade Falun Gong-utövare. Stämmer det?”

Chen svarade: ”Det har godkänts av domstolen.”

Falun Gong är
en kinesisk andlig metod som har förföljts av det kinesiska kommunistpartiet sedan 1999.

Utredaren frågade igen om det hade ”gått igenom” i domstolen. Chen bekräftade att så var fallet.Wang Lijun visar upp sitt laboratorium i Jinzhou i Liaoningprovinsen för militära ledare. Enligt sina egna ord från 2006 har han genomfört ”tusentals” avrättningar och organtransplantationer.(Foto: Med tillstånd av WOIPFG)

Den som ringde arbetade för WOIPFG, världsorganisationen för att undersöka förföljelsen av Falun Gong. Det är en människorättsgrupp som arbetar med forskning och opinionsbildning. Han hade presenterat sig som en medlem av ett ”särskilt undersökningsteam” som utredde Wang Lijun-ärendet.

Wang Lijuns historia har fått mycket uppmärksamhet sedan han flydde till det amerikanska konsulatet i Chengdu den 6 februari. Han tros ha överlämnat dokument om de brott som Bo Xilai och hans fru Gu Kailai var inblandade i, bland annat organstölder. Efter att ha överlämnat sig till de centrala partimyndigheterna har Wang stått under utredning. Han har uteslutits ur partiet och ska åtalas för förräderi.

När utredaren från
WOIPFG ställde en uppföljningsfråga om var Falun Gong-utövarna hölls i samband med organskörderna fick Chen Rongshan kalla fötter och bad honom att inte ställa sådana frågor.

– Om du måste fråga får du gå genom sjukhusets politiska avdelning. Vi i militären har en disciplinkod. Vissa saker måste du ta via den politiska avdelningen och be dem i den politiska avdelningen att ringa mig, tillade han.

Utredaren pressade Chen i ytterligare någon minut innan denne lade på, men då hade erkännandet redan kommit.

Det här var inte det första erkännandet av det här slaget. Dussintals samtal finns upplagda på nätet där WOIPFG:s utredare ringer till partitjänstemän och får dem att erkänna att de deltagit i dessa brott. I de upplagda filerna har utredarens röst förvrängts för att skydda hans identitet.

Anledningen att man riktade in sig på Chen Rongshan är att han har arbetat med Wang Lijun på ett ”forskningsprojekt” om organtransplantation. I den näraliggande staden Jinzhou i Liaoningprovinsen drev Wang, som var chef för byrån för allmän säkerhet, ett ”fältforskningscentrum för psykologi” kopplat till byrån. Enligt kommentarer han fällde vid ett tacktal vid en prisceremoni 2006 har man där under hans ledning avrättat fångar, skördat organ, genomfört transplantationer och andra experiment kring detta.

Priset var för ”särskilda insatser” och delades ut vid Guanguas stiftelse för vetenskap och teknologi i september 2006. Enligt Guanghuas hemsida är man en välgörenhetsorganisation som främjar vetenskap under kommunistiska ungdomsförbundets direkta ledning. Ungdomsförbundet är i sin tur underställt kommunistpartiet och sprider dess dogmer till unga kineser.

I sitt tacktal, som fortfarande finns på nätet, sade Wang att han deltagit vid ”tusentals” transplantationer ”på plats”.

Wang stod redan Bo Xilai nära när han blev chef för byrån för allmän säkerhet i Jinzhou. Senare när Bo flyttades till Chongqing följde Wang med och installerades som polischef. Det råder konsensus bland analytiker om att Bo åtminstone var synnerligen väl insatt i Wangs aktiviteter.

Experter som intervjuades när man hittade detta tal har tolkat ”på plats” som att avrättning och organskörd sker på samma plats som transplantationen på mottagaren.

Experterna – som bland annat inkluderade journalisten Ethan Gutmann som är expert på den kinesiska regimens övergrepp kring organtransplantationer samt David Matas, en advokat som skrev den första rapporten om organstölder från Falun Gong-utövare – var även utifrån Wangs kommentarer säkra på att att fångarna var vid liv när deras organ togs och att de helt enkelt dog av att bli berövade sina organ.

Gutmann och Matas fann det båda sannolikt att många av de tusentals organen tagits från Falun Gong-utövare.

Wang hade arbetat tillsammans med Chens avdelning på 205:e militärsjukhuset kring ett anatomiskt ”forskningsprojekt” i stillahavsregionen, enligt WOIPFG.

Under telefonsamtalet ombads Chen att bekräfta detta samarbete, vilket han även gjorde, innan han ombads att bekräfta att han använt organ från Falun Gong-utövare.

Torsten Trey, som är medförfattare till ”State Organs”, en nyligen publicerad bok om organbrott i Kina, sade att han fann telefonsamtalet och erkännandet trovärdigt, och att det passade in i ett större mönster.

”När Chen refererar
till att domstolen har godkänt Falun Gong-utövare som organkällor visar han faktiskt att det här är en statssanktionerad verksamhet, eftersom statliga institutioner och domstolar är inblandade i godkännandeprocessen,” skrev Trey, i ett svar på att ha sett en transkription av telefonsamtalet.

”Folk som lever under kommunism är ofta väldigt rädda för att göra misstag, eftersom det kan leda till mycket allvarliga konsekvenser,” skrev Trey. Genom att direkt referera till domstolens godkännande har Chen därmed ”kraftfullt bekräftat uttalandet” enligt Trey. ”Det är ett dubbel-ja,” skrev han.

Den statliga inblandningen visar dessutom att skörden på organ från Falun Gong-utövare inte har bedrivits av några underjordiska grupper eller ett fåtal läkare, utan ”med statens fulla vetskap och godkännande”, enligt Trey.

Han menar att globala
hälsoorganisationer som WHO och WMA borde undersöka domstolshandlingar som måste finnas från de här fallen där man lämnat över Falun Gong-utövare till personer som Wang Lijun och Chen Rongshan.

Trey påpekade även att forskningssamarbetet mellan Wang och Chen kring ”organtransplantation efter injektion” troligen kan ha innehållit experiment på människor, där ”Falun Gong-utövare injicerades med någonting och man därefter tog deras organ medan de fortfarande levde.”

”Det är högst sannolikt, eftersom det inte hade varit någon poäng med att injicera ett preparat i ett lik och sedan ta ut organen för transplantation.”

Chens arbete har tidigare uppmärksammats. Den 23 maj 2006 publicerades en artikel i Liaoxi Economic Daily som hyllade Chen, och förklarade hur han genomfört hela 568 njurtransplantationer på senare tid, och att hans rykte gjort att patienter kommit till 205:e militärsjukhuset från Taiwan, Korea och Malaysia.

Efter det inspelade erkännandet kan Chen emellertid få svårt att komma in i USA, där hans dotter för närvarande bor. Han besökte henne senast i början av 2012, tillsammans med sin fru, enligt WOIPFG. Gruppen planerar att ge sina resultat till de berörda amerikanska myndigheterna.

I det formulär man fyller i för att få visa till USA frågas sedan juni 2011 om den ansökande ”deltagit i transplantation av mänskliga organ med tvång”, och de som svarar ja på detta nekas ofta inträde. Det amerikanska utrikesdepartementet kunde inte kommentera saken till denna artikel.

Den 13 juni 2012 ringde en annan utredare till Chen och låtsades vara Wang Jias sekreterare. Wang Jia är den förre chefen för 205:e militärsjukhuset och för närvarande biträdande hälsominister

”Den förre chefen bad mig att skicka ett meddelande till dig”, sade utredaren till Chen. 

Efter att ha börjat prata med Chen sade utredaren: ”Oavsett vilket departement som kommer och ställer frågor om organskörd från Falun Gong-utövare så får du inte avslöja något. Klarar du det?”

”Ja, ja,” sade Chen. ”Var bara försiktig med hur du pratar om det här, så kommer det ordna sig, eller hur?”

Översatt från engelska