Kinesisk kvinna tvångssteriliserad


Gan Yulan överfölls och tvingades till en steriliseringsoperation av lokala myndigheter.

Gan Yulan, en kvinna från en liten stad i Jiangxiprovinsen, fick ögonen förbundna och tvingades till en steriliseringsoperation av företrädare för de lokala myndigheterna den 23 mars. Gan berättade för en reporter att hon överfölls av biträdande chefen för den lokala folkkongressen på väg till sjukhuset och tvingades till en sterilisering utan att familjemedlemmar fick närvara.

Fyra personer förde bort henne utan att visa någon form av arresteringsorder. Den som misshandlade henne på väg till sjukhuset var biträdande chefen för den lokala folkkongressen, Wang Xuebing. När Gan frågade varför han slog henne sade han ”Du är ingen, jag kan göra vad jag vill med dig”.

När de kom till sjukhuset tvingades hon till operation utan att någon först gjorde en hälsoundersökning och inga familjemedlemmar var närvarande. Wang lät henne inte ens åka hem efter ingreppet och sade att det inte var något hon kunde göra åt det.

Enligt en lokal övervakare hade Gan meddelats sex gånger under de tre senaste åren att hon måste sterilisera sig. Han sade:

– Gan fick sitt första barn 2001 och det andra 2006, vilket redan det var en överträdelse av enbarnsregeln. Hon skulle ha opererats i september 2006.

Gan klagade över att hon tvingades böta varje år för att hon inte opererade sig. 

– Jag betalade böterna 2008 och fick veta att jag inte behövde sterilisera mig. Min man är en byggnadsarbetare med låg inkomst och jag hade inte råd. Sen sa de i princip till mig att jag var tvungen. Det var en fråga om pengar, sade hon.

Enligt Wu tog de lokala myndighetsföreträdarna hand om dispyten. Han erkände att det var oenighet och bråk mellan Gan och tjänstemännen dagen då hon opererades, men påpekade upprepade gånger att Gan inte tvingats på något vis. Gan däremot hävdade bestämt att hon tvingats, vilket senare bekräftades av många ögonvittnen.

Trots att Kinas familjeplaneringslagar inte tillåter tvångssteriliseringar är de vanligt förekommande i Kina, liksom tvångsaborter. Det är underförstått att kinesisk media vanligen inte rapporterar kring dispyter om familijeplanering. En drabbad skrev såhär på en välkänd blogg:
”Jag gick till TV-stationer och tidningar för att få hjälp, men de nekade mig av det enkla skälet att dispyter kring familjeplanering inte är ett tillåtet ämne.”

En annan bloggare skrev att bara de juridiska instanserna borde ha rätt att ta till tvångsåtgärder och begränsa den personliga friheten. Familjeplaneringsmyndigheten borde inte ha makt att tvinga folk att sterilisera sig.

Översatt från: epochtimes.com/n2/content/view/14931/