Kinesisk konstnär undkom förföljelse


För en vecka sedan ankom sex kinesiska flyktingar till New York. Flyktvägen gick över Thailand, där FN och amerikanska koordinatörer hjälpte dem vidare till USA för bosättning.

Bland de nyanlända fanns den i Kina kände skulptören Liu Baochun, 65, och hans hustru Gao Jinying. Liu har vunnit flera internationella priser för sin konst.

Liu utövar liksom de övriga fem i flyktinggruppen Falun Gong, en qigong-metod som sedan 1999 utsatts för en brutal förföljelse av det kinesiska kommunistpartiet. Förföljelsen satte stopp för Lius karriär. Han och hans hustru arresterades åtskilliga gånger, torterades och blev vittnen till åtskilliga vänners död.

Liu flydde till Thailand 2003. Gao arresterades två gånger, tillbringade ett år i fängesle och levde som flykting i ytterligare sex år innan hon flydde till Thailand 2006. Under den perioden bytte hon bostad 87 gånger, sov på gatan, i hönshus och i vildmarken. En del ställen kunde hon stanna på i några timmar, andra i några månader.

När hon berättar om de prövningar hon gick igenom minns Gao sina vänner.

– Under den här perioden torterades fler än tio Falun Gong-utövare som stod mig nära till döds, säger hon.

En av dem var Zhang Zhendong, en 22-årig student från Jinan.

Han slogs ihjäl den sjunde dagen efter att polisen fört bort honom. Hans kropp var full av blåmärken och skärsår och hans organ var borttagna.

Tre kongressledamoter från USA:s kommitté för internationella relationer har tillsammans med chefen för Friends of Falun Gong Alan Adler, jobbat i flera år för att flyktingarna ska kunna komma till USA.

– Räddningsinsatsen var en svår process som fördröjdes av många anledningar, säger Adler. Men vid ett kritiskt ögonblick erbjöd USA:s regering sitt stöd till hjälp för flyktingarna.

Översatt från version