Kinesisk journalist får Stieg Larsson-priset
På måndag tar kinesiske journalisten Yang Jisheng emot Stieg Larsson-priset i Stockholm för att ha kartlagt den stora svälten i Kina. Priset är instiftat till minne av Stieg Larsson författaren till Millenniumtrilogin. (Foto: via Nordstedts)


På måndag tilldelas årets Stieg Larsson-pris den kinesiske författaren och journalisten Yang Jisheng, för hans arbete med att kartlägga svältkatastrofen i Kina 1958-1961, då 36 miljoner människor dog.

Svante Weyler, teolog, journalist och medlem av prisjuryn, menar att det inte är många utanför Kina som känner till vad som egentligen hände under Mao och ”Det stora språnget”.

– Vad jag förstår är det den största människoframkallade svältkatastrofen i modern i historia som borde vara en del av vår allmänbildning i Sverige. Men om du frågar runt är det antingen helt okänt eller känt på det sättet att det hände något under det stora språnget och att det var dåligt med mat, men att det var en sådan här katastrof är inte känt. Arbetet med att få fram det, är värt en belöning, säger Svante Weyler, bokförläggare.

FAKTA: Årets Stieg Larsson-pris
Juryns motivering lyder: ”Författaren och journalisten Yang Jisheng tilldelas Stieg Larsson-priset 2015 för sin envisa och modiga journalistgärning.
Under flera år kartlade Yang Jisheng konsekvenserna av den massvält som uppstod i samband med Det stora språnget i Kina och som ledde till trettiosex miljoner människors död. Hans efterforskningar presenteras i den banbrytande boken Tombstone, där Yang Jisheng noggrant och naket utmanar den kinesiska regimens officiella historieskrivning och ger röst åt katastrofens offer. Helt i Stieg Larssons anda.”

Boken ”Tombstone” är en blandning av journalistik och grundforskning. Den avslöjar hur Maos politiska kampanj ”Det stora språnget” ledde till att trettiosex miljoner människor svalt ihjäl i Kina. Boken är förbjuden i Kina och finns ännu inte på svenska.

Svante Weyler berättar att den engelska 800-sidiga versionen är starkt förkortad. Han hoppas på att det gripande första kapitlet kan översättas till svenska. I det redogör Yang Jisheng för sina personliga erfarenheter av svälten, hur hans fosterfar svalt ihjäl mitt framför ögonen på honom 1959, och även tiden som ung kommunist och deltagare i kulturrevolutionen.

Yang Jisheng föddes i en liten by i Kina och arbetade som propagandajournalist vid en kommunistisk tidning från 1966 fram till sin pension 2001. Han började undersöka svältkatastrofens bakgrund under 1990-talet. Boken gavs ut i Hongkong 2008.

Svante Weyler känner inte till hur Peking tagit emot det faktum att en bok som är förbjuden i Kina har fått pris i Sverige. Han berättar att de inte har några förväntningar på att själva priset ska bli uppmärksammat i Kina. Men på grund av att Kina är en totalitär stat har de varit väldigt noga med hur de kommunicerat med Yang Jisheng.

På måndag får Yang Jisheng ta emot 200 000 kronor. Priset är instiftat till minne av Stieg Larsson av Norstedts tillsammans med Stiegs pappa Erland och hans bror Joakim. Priset delas ut till personer eller organisationer som verkar i Stieg Larsson anda.

Den stora hungersnöden i Kina – en påminnelse