Kinesisk hemsida för organförsäljning åter öppnad
I den uppdaterade kinesiska versionen av hemsidan China International Organ Transplant (http://www.zoukiishoku.com/) har informationen om korta väntetider för organtransplantation flyttats till en mer undangömd plats i frågor- och svarsektionen. (Skärmfoto av hemsidan. )


Hemsidan China International Organ Transplant (CIOT) är en sida som lockar patienter från hela världen att åka till Kina för att genomgå organtransplantation. Hemsidan finns på flera språk – kinesiska, engelska, japanska, ryska och koreanska. Den kinesiska versionen stängdes när Kinas organstölder exponerades för flera månader sedan. Nu har sidan åter öppnats.

I mars i år, efter exponeringen av den kinesiska regimens organstölder från levande Falun Gong-utövare, stängdes den kinesiska hemsidan ner inom ett par veckor. Nyligen har den öppnats igen. En märklig tidpunkt kan tyckas, då den internationella opinionen fördömer den kinesiska regimens stölder av organ från avrättade människor. En framstående forskare menar att det faktum att hemsidan fortsätter locka kunder till organtransplantationer tyder på att den reglering av Kinas organtransplantationerna som trädde i kraft den 1 juli var en bedräglig lögn.

Japansk ägare?

Fastän CIOT är belägen i den nordöstra staden Shenyang, registrerades den i december 2003 av ägaren IPC-gruppen. Den juridiska representanten för IPC är en japan med namnet Hiroshi Nagase. Hemsidan avslöjar inte källan till organen men hävdar att de överensstämmer med den nya organtransplantationsregleringen från 1 juli. Hemsidan erkänner även att man är beroende av den kinesiska regimen för att kunna tillhandahålla de många olika sorternas organ.

Doktor Wang Wenyi har noga följt historien med bortopererandet av organ från levande människor. Hon tror att fastän IPC-gruppen är ett japanskt företag ser dess hemsida inte annorlunda ut än den kinesiska officiella hemsidan och att den kinesiska regimen, i egenskap av den egentliga ägaren, använder ett japanskt företag som fasad eftersom den vet att organen kommer från illegala källor.

– När denna illegala och omoraliska verksamhet i slutändan exponeras tror den kinesiska regimen ändå att den kommer att kunna undkomma ansvaret, säger Wang.

Den kinesiska versionen av hemsidan återupptas

När de två vittnena exponerade de kinesiska tvångsarbetslägren som stjäl organ från levande Falun Gong-utövare, började världen att uppmärksamma organtransplantationsverksamheten i Kina. Denna skandal involverar polis, tvångsarbetsläger och sjukhus.

Inte långt efter avslöjandet stängdes den kinesiska versionen av hemsidan CIOT, eftersom innehållet på hemsidan utgjorde bevis för att den kinesiska regimen har en stor bank av organdonatorer. Media över hela världen har rapporterat om dessa människor som väntar på att få sina organ bortopererade medan de fortfarande lever.

När den kinesiska versionen av CIOT-webbsidan åter publicerades innehöll den chockerande ändringar i sitt innehåll. Den skrytsamma informationen om korta väntetider till under en månad har nu flyttats till en mer diskret plats i texten på hemsidan. Wang säger att eftersom utnyttjandet av organen är olaglig stängdes hemsidan ner för att dölja de korta väntetiderna. Återöppnandet av den kinesiska hemsidan speglar den kinesiska regimens tro på att risken för åtal är lägre nu och att de kan starta upp verksamheten igen.

Wang säger att den kinesiska regimen fortfarande uppmuntrar människor att åka till Kina för att genomgå organtransplantationer. Detta visar även att organtransplantationsreglementet från den 1 juli, vilken förbjuder organhandel, var falskt – med syfte att tysta ner och vilseleda bekymrade medicinska- och människorättsorganisationer liksom regeringar som fördömt den omänskliga verksamheten.

Hemsida avslöjar känslig information

CIOT listar väntetiderna för varje typ av organ. I kolumnen för organtillgången listas väntetiderna för lever- eller njurtransplantation som så kort som bara en vecka och inte längre än en månad. Transplantation av hjärta och lungor kan genomföras inom en månad. Hemsidan visar även att om organen inte matchar patienten, kommer de att ersättas inom en vecka.

I Japan är den genomsnittliga väntetiden för organtransplantation fem år. Experter säger att det kan finnas en enorm levande organbank i Kina, vilket i praktiken innebär att det finns en stor grupp människor som väntar på att tvingas få sina organ bortopererade.

Baserat på CIOT har totalt 85 000 organtransplantationer genomförts i Kina fram till 2006. Bara under 2005 genomfördes 12 000.

Hemsidan erkänner att det var på grund av stödet från den kinesiska regimen som detta stora antal transplantationer kunde genomföras. Den 9 oktober 1984 utfärdade Folkrepublikens högsta domstol, Allmänna säkerhetsdepartementet, Rättsdepartementet, Hälsodepartementet och Medborgarministeriet ett gemensamt tillkännagivande om lagar som bekräftar regimens stöd för organdonation. Hemsidan betonar också att den korta leveranstiden för organ bara kan hittas i Kina.

http://www.theepochtimes.com/news/6-9-29/46489.html


Den tidigare kinesiska versionen av CIOT (skärmfoto från hemsidearkiv)

Den tidigare kinesiska versionen av CIOT (skärmfoto från hemsidearkiv)