Kinesisk författare dömdes till sju års fängelse


Den kinesiske författaren och dissidenten Zheng Yichun dömdes 22 september förr året för omstörtande verksamhet vid en domstol i staden Yingkou, Liaoning provinsen. Straffet blev sju års fängelse. 

Bevisen mot Zheng Yichun utgjordes av mer än 77 artiklar som han skrivit för Epoch Times och andra nyhetssidor på internet, mellan april 2003 och december 2004. Domstolen hävdade att innehållet i artiklarna ”underminerade statens makt”. Domstolen anklagade Zheng för ”att ha publicerat många artiklar med avsikt att störta den statliga makten, vilket är ett betydande brott. Artiklarna har haft ett dåligt inflytande både i Kina och utomlands.”

Zheng Yichuns artiklar har rubriker som, “Anklagelser mot Kinas skurkkommunistparti”, ”Endast kapitalism kan rädda Kina”, ”Att förstå skillnaden mellan folket och regeringen”, De tio stora systemlögner som styr Kina”.
  
Artikeln “Anklagelser mot Kinas skurkkommunistparti” har tonsatts till en rocklåt och publicerats på internet av musikgruppen Pangu. ”De tio systemlögnerna som styr Kina”, vann tredjepris i en global essätävling om de vita lögnerna i det röda Kina. Efter att artiklarna ”Inga meningsskiljaktigheter tolereras i Kina” och ”Korrigera alla lögnerna i textböckerna” publicerats i poesitidskriften KFZ *, blev Zheng Yichuns artiklar mer kända och fick många positiva kommentarer på internet.
 
Rättegången lockade en publik av drygt trettio regeringstjänstemän med både politisk och juridisk bakgrund.

I domen påstods Zheng Yichuan ha ”stått i maskopi med” Tang Qing i Epoch Times, och ha skrivit artiklar enligt dennes riktlinjer via e-post och telefon. Domstolen hävdade att Tang Qing betalat honom 20 000 yuan  (ca 18 800 kr) för artiklarna.

Chefredaktören för Epoch Times webbsida, Tang Qing, sade att domstolens beslut är skamligt. Han sade att de pengarna som utbetalats till Zheng Yichuan helt enkelt var lön för ett gott arbete. Han sade också att regelbundna kontakter mellan redaktör och författare är en normal rutin. Han tror att det kinesiska kommunistpartiets domslut byggde på rädsla att folket skall få reda på sanningen om dess styre. 

Utöver domen på sju års fängelse, skulle domstolen ta ifrån Zheng Yichuan hans medborgerliga rättigheter i ytterligare tre år.
Zheng Yichuan sade att han skulle överklaga domstolens beslut. Advokat Gao Zhisheng kommer att vara hans försvarare.

* KZF, Kong Fang Zi (Tomma Huset), är en poesigrupp som arbetar för demokrati och bildades i Kina mot slutet av 1900-talet. (http://bj2.netsh.com/bbs/97835)