Kinesisk ex-ambassadör försökte påverka Kinahållning
Kanadas premiärminister Stephen Harper har inte varit rädd för att ta upp problem om mänskliga rättigheter med den kinesiska regimen i det förflutna. (Foto:Thomas COEX/ AFP/Getty Images)


Kvällen före den kinesiske utrikesministern Yang Jiechis besök i Kanada talade en tidigare kinesisk ambassadör vid en sammankomst på det kinesiska konsulatet i Toronto om sitt arbete bakom kulisserna, om hur man påverkar den konservativa regeringens hållning gentemot Kina, uppger en kinesiskspråkig tidning.

Före detta ambassadören Mei Ping höll sitt tal dagen före den kinesiske utrikesministern Yang Jiechis ankomst den 23 juni och skulle sammanträda med kanadensiska tjänstemän och företrädare för näringslivet i Ottawa.

Enligt en rapport i en Peking-vänlig kinesiskspråkig tidning Ming Pao, vände sig den kommunistiska regimen till Mei på grund av hans omfattande nätverk i Kanada och bad honom att påverka den kanadensiska regeringens hållning gentemot Kina.

Mei sade att han besökte Kanada i september och oktober förra året på officiellt uppdrag med syfte att använda ”en andrahandskanal” av diplomati för att ändra regeringens uppfattning.

Harper hade ett hårdare ställningstagande om Kinas mänskliga rättigheter när han tog upp dessa frågor offentligt, något som tidigare premiärministrar varit ovilliga att göra, och hänsköt inte diskussioner om mänskliga rättigheter till stängda dörrars dialoger.

Ställningstagandet irriterade den kommunistiska regimen. Dock beskrev Harper det som en principfast hållning som kanadensarna förväntade sig av sin regering

– Jag tror att kanadensarna vill att vi ska främja våra handelsförbindelser över hela världen, och vi gör det, men jag tror inte att kanadensarna vill att vi säljer ut viktiga kanadensiska värderingar såsom vår tro på demokrati, frihet, mänskliga rättigheter. De vill inte att vi ska sälja dem till den allsmäktiga dollarn, sade Harper till journalister i november 2006.

Den kinesiska regimen hoppades på att Mei skulle hjälpa till att vända strömmen.

Mei var Kinas ambassadör i Kanada från 1998 till 2005. När han slutade blev han chef för China National Committee for Pacific Economic Cooperation (CNCPEC), samt att han tilldelades en tjänst på Chinese People’s Political Consultative Conference på utrikesdepartementet, en organisation under regimens Förenade front vars mål är att främja det kommunistiska partiets åsikter utomlands.

I sitt tal förklarade Mei orsakerna till de frostiga förbindelserna mellan Ottawa och den kinesiska regimen med att ”Harper och hans team har varit i opposition för länge varför de inte är insatta i hur man regerar”, enligt Ming Paos reportage.

Mei anklagade också Harpers konservativa för att vara upptagna med inhemska frågor i stället för utrikesfrågor, gynna USA och Frankrike i diplomatiska förbindelser och ”ha en tuff attityd” i fråga om mänskliga rättigheter och Tibet, enligt Ming Paos reportage.

Mei sade att han tog budskapet med sig på sin turné genom Kanada med stopp i åtta städer där han träffade företagsledare, tankesmedjor, oppositionsledare och media.

Hans budskap tycks ha fått genklang hos vissa grupper. Epoch Times deltog i ett forum om Kinas växande inflytande i världen som hölls av Centrum för internationell ledningsinnovation i Waterloo. Mänskliga rättigheter nämndes knappt och när de nämndes var det ofta i ett sammanhang där man kritiserade dem som talade om Kinas dåliga mänskliga rättigheter.

Ett annat evenemang organiserat av det kanadensiska internationella rådet (CIC) i Montreal var stängt för media. Enligt en deltagare på detta evenemang gjorde Mei inte bara reklam för framtidsperspektiven i Kina utan hade tibetaner och Falun Gong som måltavlor – grupper som regimen kritiserats för på grund av förföljelsen.

Regimen har också vunnit sympati för sitt ställningstagande hos Canada-China Business Council som sätter handel före mänskliga rättigheter. Organisationen meddelade i en skrivelse till ledamöterna i juni att den hade blivit ombedd av kinesiska myndigheter att ordna en lunch för ambassadören med kanadensiska tjänstemän och företagsledare den 21 juni.

De konservativa gjorde kineserna upprörda när de ställde in den bilaterala dialogen om mänskliga rättigheter som länge har kritiserats som ineffektiv av grupper för mänskliga rättigheter. Harper verkar ha beaktat rapporten från den kanadensiska akademikern Charles Burton.

– Eftersom dialogen inte är öppen och ska vara hemlig kan vi inte peka på något positivt som kom ut ur den föregående dialogen, berättade Burton för Embassy Magazine i maj.

– Den tenderade att fylla den kinesiska regeringens uppgift att avleda kritiken från regeringens metoder och fylla den kanadensiska regeringens uppgift att skydda fri- och rättigheter för människorna i Kina.

Enligt Burton kan inställandet av dialogen vara ett bekymmer för Peking.

– Detta kan orsaka spänningar till regeringen i Kina eftersom andra länder kan följa Kanadas exempel och vägra delta i denna form av kontakter med kinesiska myndigheter om de mänskliga rättigheterna, sade han nyligen på en blogg.

– Det skulle vara på grund av att efter mer än tio års diskussioner har denna form av engagemang visat sig vara ineffektivt när det gäller att främja social rättvisa i Kina.

Under de senaste månaderna tycks de konservativa ha blivit mindre benägna att ta upp mänskliga rättigheter. Nyligen gjorda resor till Kina av både utrikesminister Lawrence Cannon och internationell handelsminister Stockwell Day har huvudsakligen fokuserat på handel.

Mei sade, enligt Ming Paos reportage, att förändringen i den konservativa hållningen har kommit mitt i lågkonjunkturen eftersom de konservativa inte vill skada handelsförbindelser mitt i den globala nedgången.

Regeringen tycks vilja ge utrikesminister Yangs besök en relativt låg profil. Epoch Times kontaktade utrikesdepartementet för att fråga om besöket, som redan hade bekräftats i kinesiska medier och på den kinesiska regimens hemsida en dag tidigare. En talesman kunde inte säga varför regeringen ännu inte hade bekräftat besöket i kanadensiska medier men ett pressmeddelande skickades ut samma dag som parlamentet förberedde sig för att stänga för sommaruppehållet.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/18465/